Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

IE wordt omgeleid naar http://searchpage.cc/

Anoniem
M@rc
5 antwoorden
 • Hallo,

  als ik Norton updates probeer te downloaden wordt IE omgeleid naar
  http://searchpage.cc/
  Ik heb Adware 6 losgelaten en Spybot S&D, maar het probleem blijft bestaan.
  Heeft iemand een idee ?

  Grtz, Floris
 • Download HijackThis.
  Sla het bestand op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maak namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.

  Marc
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 13:10:28, on 16-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  D:\Program Files\iISystem Wiper\SystemWiper.exe
  D:\Program Files\Winamp3\winampa.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Roland\VSC32\vsc32cnf.exe
  C:\Program Files\Roland\VSC32\vscvol.exe
  D:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe
  D:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\GuruNet\GuruNet.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\ATOMIC~1\agtserv.exe
  C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe
  D:\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.fujitsu-siemens.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.altavista.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.fujitsu-siemens.com/
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: Atomica BHO - {3392BD0A-A851-4AA4-86E0-4651006F9EA8} - C:\Program Files\Common Files\Atomica Shared\agtbho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} - C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\Msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Deskup] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\deskup.exe /IMGSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [iIWiper] D:\Program Files\iISystem Wiper\SystemWiper.exe m
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp3\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [vsc32cnf.exe] C:\Program Files\Roland\VSC32\vsc32cnf.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vscvol.exe] C:\Program Files\Roland\VSC32\vscvol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] D:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: GuruNet.lnk = C:\Program Files\GuruNet\GuruNet.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .csm: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .csml: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .cub: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .cube: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .dx: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .edu/Chemistry/chem227/bindprotns/: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npchime.dll
  O12 - Plugin for .emb: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .embl: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .gau: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .jdx: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .mol: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .mop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .pdb: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O12 - Plugin for .rxn: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .scr: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .skc: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O12 - Plugin for .spt: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .tgf: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .xyz: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.fujitsu-siemens.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/08efad99270ed6cf5321/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38005.5381134259
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_02) -
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab
 • Hallo abh.bos,

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:67c1c6b200]
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} - C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll

  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_02) -
  [/b:67c1c6b200]

  Start de computer opnieuw, kijk of je probleem opgelost is en meld je weer.

  groeten,
  Marc
 • :D Perfect, in ben die site kwijt. Ik heb geen behoefte aan viagra en andere rans.
  Bedankt M@rc,
  groeten, Floris.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.