Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Advertentie software verwijdert NAV 2004 niet ??

Anoniem
None
19 antwoorden
 • Wie kan mij helpen
  Nadat ik de hardeschijf laat scannen door NAV 2004 vind norton veel advertentie software maar kan deze niet verwijderen. Hoe haal ik deze software weg ??
  Voorbeeld:

  MSBB[1].exe adware.ncase advertentiesoftware
  MSBB[2].exe "
  ncmyb.dll "
  save.exe Adware.Savenow
  biprep.exe Adware.binet
  dkboh.exe Adware.Ncase
  GUninstaller.exe Adware.Gator

  En zo heb ik er nog wel 20

  Graag hoor ik van jullie

  Ed
 • Deze zou Ad-Aware moeten pakken.

  Scan op spyware met AdAware. Na de installatie eerst het programma updaten.

  Na scannen met Ad-Aware alles laten verwijderen wat het vindt.

  Reboot.

  Niet opgelost:
  Download HijackThis.
  Sla het bestand op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maak namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Zowel met norton - Spybot - HiJack en Ad-aware lukt het niet deze files te verwijderen !!!

  Wie kan me helpen

  Format is wel het laatste wat ik wil
 • Post even een HijackThislog.
 • Zoals M@rc zijn laatste post al zei, post een Hijacklog in je volgende bericht.
  Dan halen wij het weg voor je.

  EDIT: Te laat :cry: :wink:
 • Bluechip,

  Ik post je log hier even. Kan iedereen het verhaal meevolgen
  info over je log volgt.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 7:44:58, on 19-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\windows\system32\sncntr.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\cdfoon\trayapp.exe
  C:\totalcmd6.0\TOTALCMD.EXE
  D:\Hijack This\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - C:\WINDOWS\bi.dll (file missing)
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {2CF4AC44-2823-46D5-89D1-3CC0D847FFCE} - C:\WINDOWS\q5A7g.dll (file missing)
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files\Pinnacle\Studio 9\LaunchList.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sncntr] c:\windows\system32\sncntr.exe /nocomm
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\trayapp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd419] c:\program files\Webdialer\od-stnd419.exe -m
  O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd318] c:\program files\Webdialer\od-stnd318.exe -m
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {03C543A1-C090-418F-A1D0-FB96380D601D} (preload control) - http://www.thepaymentcentre.com/build/preload.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37958.5100694444
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://213.200.210.99/download/ceuz2sm_adult.exe
 • Bleuchip,

  Ga naar je taakmanager en beeindig de volgende processen indien aanwezig:
  sncntr.exe
  istsvc.exe


  Draai Hijackthis nog een keer en laat de volgende items fixen:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - C:\WINDOWS\bi.dll (file missing)
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {2CF4AC44-2823-46D5-89D1-3CC0D847FFCE} - C:\WINDOWS\q5A7g.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)
  O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd419] c:\program files\Webdialer\od-stnd419.exe -m
  O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd318] c:\program files\Webdialer\od-stnd318.exe -m
  O16 - DPF: {03C543A1-C090-418F-A1D0-FB96380D601D} (preload control) - http://www.thepaymentcentre.com/build/preload.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://213.200.210.99/download/ceuz2sm_adult.exe

  Reboot in veilige modus, zorg dat alle bestanden weergeven aanstaat en verwijder de volgende bestanden:
  sncntr.exe in C:\windows\system32\
  De map ISTsvc in C:\Program Files\
  Reboot en post een nieuw log in je volgende bericht.
 • Laat ik er nou toch nog 1 voor je gevonden hebben:

  verwijder:

  Webdialer in c:\program files\

  Doet dit weer in veilige modus en met alle bestanden weergeven aan.
 • Ik ben inderdaad een aantal programma's kwijt geraakt met HiJack
  Maar het meerendeel van de AdvertentieSoftware staat nog steeds ergens op de harde schijf volgens Norton

  Mijn eerste vraag zit ik nog steeds mee

  ED
 • Nieuwe log dan.
 • Ed,
  Ben je nou af van de advertentiesoftware na het verwijderen van de sleutels zoals ik vanmorgen aangaf?
  Zet even een nieuw Hijacklog hier op het forum neer, in plaats van hem te e-mailen, dan kan M@rc en Quasi ook even kijken of het schoon is.

  Groetjes,

  Andre
 • Nee ik ben er nog niet vanaf


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:01:12, on 21-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\cdfoon\trayapp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\totalcmd6.0\TOTALCMD.EXE
  D:\Hijack This\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files\Pinnacle\Studio 9\LaunchList.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\trayapp.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37958.5100694444
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:ce94fe219c]
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)
  [/b:ce94fe219c]

  Voor de rest lijkt deze log me clean.
  Ik begrijp dat je de restanten van deze spyware van je pc wil.
  Heb je er last van??
  Probeer nog eens te scannen met Ad-Aware. Voor je gaat scannen op spyware met Ad-Aware moet je eerst het programma updaten.
  Wanneer je Ad-Aware opstart klik je in het Statusblad op 'Controleer voor updates' om het laatste Reference bestand binnen te halen. Wanneer een nieuw Reference bestand beschikbaar is krijg je melding van de Build en de datum vanaf wanneer dit bestand beschikbaar was. Klik op OK om dit bestand te downloaden. Wanneer je reeds beschikt over het meest recente Reference-bestand, krijg je de melding: Geen updates beschikbaar.

  Instellingen:
  Klik naast Ad-Aware 6.0 op het icoon Instellingen, klik op de knop Tweak.
  Bij Scanning Engine zorg je dat het volgende aangevinkt is: Unload recognized processes during scanning.
  Bij Cleaning Engine zorg je dat het volgende aangevinkt is: Let windows remove files in use at next boot.
  Bij Cleaning Engine zorg je dat er geen vinkje staat bij: Automaticly try to unregister objects prior to deletion.
  Klik op de knop Doorgaan

  Klik op de knop Scan nu.
  Zorg dat 'Activeer grondige scan' aangevinkt is.
  Kies voor 'Selecteer mappen om te scannen' en klik op Selecteer. Duidt nu de partities / mappen aan die je wil scannen. Zorg zeker dat de partitie met je Windows (de actieve partitie mzeestal c:\) en deze met je programma-bestanden gescand worden. (eigenlijk kan je best alle partities laten scannen door Ad-Aware.)

  Klik op de knop volgende. Ad-aware gaat nu de geselecteerde partities of mappen scannen op spyware.

  Indien er een spyware op de computer aanwezig is zal Ad-Aware nu een aantal 'slechte' bestanden en registersleutels vinden. Rechtsklik in dit venster en kies voor 'Selecteer alles'.
  Klik op de knop Volgende.
  Het programma zal je vragen om alle geselecteerde items te verwijderen. Bevestig dit met OK.
  Sluit Ad-Aware en start de computer opnieuw.

  Scan vervolgens nog eens met Spybot. Check eerst voor updates.
  Laat alle roodgemarkeerde items verwijderen.

  Scan nog eens met Norton. Update ook dit programma nog eens.
  Scan ook eens in veilige modus.
  Indien Norton nog iets vindt, kijk dan waar hij het vindt. Dan kan je het eventueel manueel verwijderen.
 • Verkeerde topic, sorry
 • Helaas de Advertentiesoftware is er nog steeds ondanks al de goede adviezen

  ED

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 7:05:19, on 22-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\cdfoon\trayapp.exe
  C:\totalcmd6.0\TOTALCMD.EXE
  D:\Hijack This\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files\Pinnacle\Studio 9\LaunchList.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\trayapp.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37958.5100694444
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • [quote:be63e11315="M@rc"]
  Ik begrijp dat je de restanten van deze spyware van je pc wil.
  Heb je er last van??.[/quote:be63e11315]
  Krijg je popups?
  [quote:be63e11315="M@rc"]
  Scan ook eens in veilige modus.
  Indien Norton nog iets vindt, kijk dan waar hij het vindt. Dan kan je het eventueel manueel verwijderen.[/quote:be63e11315]
  ??
  We willen helpen, maar dan zal je wel wat meer info moeten geven
  Heb je ad-aware geupdate?
  Vindt Ad-Aware iets?
  Waar vindt Norton iets en wat?
 • Adaware heb ik geupdate alleen tot nog toe heb ik een aantal weken terug de eerste update gekregen en daarna niets meer ik gebruik versie 6.0 pro
  met diep zoeken zijn er inderdaad een aantal files gevonden en verwijderd
  diep zoeken was voor mij nieuw werkte verder goed.
  Norton vindt veel software maar geeft niet ana waar
  de naam begint met Adware.Ncase Adware.DSNX Adware.Binet Adware.Ncase etc

  Norton is tot 21 april bijgewerkt

  Ed
 • Welke refentiebestand gebruik je bij Ad-Aware?
  De nieuwste is: 01R299 22-04-04.
  Probeer desnoods de nieuwste versie van Ad-Aware eens te downloaden, en herhaal de hierboven beschreven procedure.

  Een andere optie is Spybot search & Destroy. Link naar de download vind je in de spyware-faq.

  Je kan ook manueel aan de slag gaan.
  Check:
  http://sarc.com/avcenter/venc/data/adware.ncase.html
  http://www.pestpatrol.com/PestInfo/n/ncase.asp
  http://sarc.com/avcenter/venc/data/adware.binet.html
 • Adaware heeft (bijna?) dagelijks updates. Je moet wel de nieuwste build van het programma zelf hebben. Voor de gratis versie is dat 181. Als je een oudere hebt, update ie de reference files niet meer.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.