Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hulp gevraagd voor vriend

Anoniem
None
15 antwoorden
 • Willen jullie svp de log van een vriend van mij even bekijken?? Hij barst van de problemen. Bovendien heeft hij de gehele dag geprobeerd te registreren, maar ontvangt de mail niet.
  Bij voorbaat dank. Mij hebben jullie ook grandioos geholpen.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:50:42, on 28-5-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Inet Delivery\intdel_2.exe
  C:\Program Files\ToPicks\Bin\Idhost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe
  C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8NPAZXEQ\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://66.250.57.28/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://cool-homepage
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://cool-homepage
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = http://66.250.57.28/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\System32\wsaupdater.exe,
  O1 - Hosts: microsoft tcp/ip for windows.
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4E - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1F48AA48-C53A-4E21-85E7-AC7CC6B5FFB1} - C:\WINDOWS\msphnm.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E7 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E77 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E777 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0848 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08487 - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {80E81A0E-9741-4FBC-8EE3-3B78C04ADA1D} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Inet Delivery] C:\Program Files\Inet Delivery\intdel_2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ToPicks Starter] C:\Program Files\ToPicks\Bin\Idhost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SA] C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [fdocmterjgzi] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [FileFreedom_Plugin] C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {214868A8-F71B-473E-8ECF-6EE1DE6B91D8} -
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3717DF57-0396-463D-98B7-647C7DC6898A} - http://delivery.inet-traffic.com/intdel.exe
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021126/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/4/584/nl.exe
  O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge.cab
  O16 - DPF: {AB1E62EB-3DE3-428F-A417-64AB3C9B6CF0} - http://econnect.libereco.net/econnect.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B952B8-18AC-431A-801A-30A10521740D}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Download CWShredder.
  Start het programma, klik op de Fix-knop.

  Reboot

  Start HijackThis nu opnieuw en maak een nieuw Hijacklog en plaats die in je volgende bericht, want we hebben nog veel werk te doen.
 • Ik geef het hem door. Hij zit in Capelle a/d IJssel en ik in Arnhem. Dus loopt niet echt soepel. Hoop dat hij morgen in kan loggen, dat werkt beter. Volgens mij zitten eer behoorlijk wat problemen in zijn log he??
 • Als ik even heel gauw kijk, dan zie ik zo 20 tot 25 entry's die weg moeten.
  Dus inderdaad vrij veel problemen.
 • Dacht ik ook. Maar ik ben niet deskundig genoeg om ze veilig aan te geven. Wacht wel tot hij een nieuwe log stuurt.
 • Bij deze de nieuwe log.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 23:36:47, on 28-5-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Inet Delivery\intdel_2.exe
  C:\Program Files\ToPicks\Bin\Idhost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe
  C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8NPAZXEQ\CWShredder.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8NPAZXEQ\HijackThis (1).exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\System32\wsaupdater.exe,
  O1 - Hosts: microsoft tcp/ip for windows.
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4E - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E7 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E77 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E777 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0848 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08487 - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {80E81A0E-9741-4FBC-8EE3-3B78C04ADA1D} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Inet Delivery] C:\Program Files\Inet Delivery\intdel_2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ToPicks Starter] C:\Program Files\ToPicks\Bin\Idhost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SA] C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [fdocmterjgzi] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [FileFreedom_Plugin] C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {214868A8-F71B-473E-8ECF-6EE1DE6B91D8} -
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3717DF57-0396-463D-98B7-647C7DC6898A} - http://delivery.inet-traffic.com/intdel.exe
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021126/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/4/584/nl.exe
  O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge.cab
  O16 - DPF: {AB1E62EB-3DE3-428F-A417-64AB3C9B6CF0} - http://econnect.libereco.net/econnect.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B952B8-18AC-431A-801A-30A10521740D}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Hallo Cami,

  [b:ce91385daf]Belangrijk: voor je iets doet, moet je eerst HijackThis verplaatsen naar een eigen map…[/b:ce91385daf]

  Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:ce91385daf]
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\System32\wsaupdater.exe,

  O1 - Hosts: microsoft tcp/ip for windows.

  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4E - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0 - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E7 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E77 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {65C8C1F5-230E-4DC9-9A0D-F3159A5E777 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0848 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08487 - (no file)

  O3 - Toolbar: (no name) - {80E81A0E-9741-4FBC-8EE3-3B78C04ADA1D} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [Inet Delivery] C:\Program Files\Inet Delivery\intdel_2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ToPicks Starter] C:\Program Files\ToPicks\Bin\Idhost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SA] C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [fdocmterjgzi] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe

  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {214868A8-F71B-473E-8ECF-6EE1DE6B91D8} -
  O16 - DPF: {3717DF57-0396-463D-98B7-647C7DC6898A} - http://delivery.inet-traffic.com/intdel.exe
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/4/584/nl.exe
  O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge.cab
  O16 - DPF: {AB1E62EB-3DE3-428F-A417-64AB3C9B6CF0} - http://econnect.libereco.net/econnect.cab
  [/b:ce91385daf]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\Program Files\Inet Delivery <–deze map
  C:\Program Files\ToPicks <–deze map
  C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe <–dit bestand
  C:\Program Files\Date Manager <–deze map

  Reboot de computer.

  Download de laatste versie van Ad-Aware op http://www.lavasoftusa.com/.
  Voor Adaware is er een taalmodulepakket beschikbaar, waaronder ook de Nederlandse taalmodule.
  Download taalmodulepakket.
  Na het downloaden dubbelklik je op het bestand aaw-lang-pack.exe. Het installatiepakket kan zelf de installatiemap van Ad-Aware bepalen en plaatst ook de taalmodules automatisch in de juiste map (…Ad-Aware\Lang). Bovenaan naast Ad-aware 6.0, klik je op het tweede icoon van links, Settings genaamd. Bij Languagefile kies je voor Dutch (Nederlands) en klik vervolgens op de Proceed-knop. Ad-aware is voortaan in het Nederlands.

  Voor je gaat scannen op spyware met Ad-Aware moet je eerst het programma updaten.
  Wanneer je Ad-Aware opstart klik je in het Statusblad op Controleer voor updates om het laatste Reference bestand binnen te halen. Wanneer een nieuw Reference bestand beschikbaar is krijg je melding van de Build en de datum vanaf wanneer dit bestand beschikbaar was. Klik op OK om dit bestand te downloaden. Wanneer je reeds beschikt over het meest recente Reference-bestand, krijg je de melding: Geen updates beschikbaar.

  Instellingen:
  Klik naast Ad-Aware 6.0 op het icoon Instellingen, klik op de knop Tweak.
  Bij Systeem controle parameters zorg je dat het volgende aangevinkt is: Processen die bij de scan gevonden worden automatisch beëindigen.
  Bij Verwijderings parameter zorg je dat het volgende aangevinkt is: windows toestaan bestanden bij volgende systeemstart te verwijderen.
  Bij Verwijderings parameter zorg je dat er geen vinkje staat bij: Herkende geregistreerde componenten automatisch de-registreren.
  Klik op de knop Doorgaan

  Klik op de knop Scan nu.
  Zorg dat Activeer grondige scan aangevinkt is.
  Kies voor Selecteer mappen om te scannen en klik op Selecteer. Duidt nu de partities / mappen aan die je wil scannen. Zorg zeker dat de partitie met je Windows (de actieve partitie mzeestal c:\) en deze met je programmabestanden gescand worden. (eigenlijk kan je best alle partities laten scannen door Ad-Aware.)

  Klik op de knop volgende. Ad-aware gaat nu de geselecteerde partities of mappen scannen op spyware.

  Indien er een spyware op de computer aanwezig is zal Ad-Aware nu een aantal slechte bestanden en registersleutels vinden. Rechtsklik in dit venster en kies voor Selecteer alles.
  Klik op de knop Volgende.
  Het programma zal je vragen om alle geselecteerde items te verwijderen. Bevestig dit met OK.
  Sluit Ad-Aware en start de computer opnieuw.

  Run HijackThis nog een keertje en plaatse een nieuwe log.

  Succes
  Marc
 • Namens Henk in Capelle alvast dank voor de vele hulp. Hij gaat zometeen aan de gang.

  Groet, Carl
 • Bij deze het herstelde log. Henk is al helemaal gelukkig. Willen jullie nog even kijken of hij zo goed is??

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 11:33:15, on 29-5-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Mijn documenten\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0848 - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08487 - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [fdocmterjgzi] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [FileFreedom_Plugin] C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {214868A8-F71B-473E-8ECF-6EE1DE6B91D8} -
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021126/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B952B8-18AC-431A-801A-30A10521740D}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66  Alvast weer onze dank, Carl
 • Je bent er nog een paar vergeten, ga even kijken
 • Start HijackThis opnieuw en verwijder de volgende entry's:

  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll

  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {0352960F-47BE-11D5-AB93-00D0B760B4EB} - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084 - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B0848 - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B08487 - (no file)


  O4 - HKLM\..\Run: [fdocmterjgzi] C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe

  O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:

  C:\WINDOWS\System32\daktyb.exe <–dit bestand
  C:\Program Files\Date Manager <–deze map
 • Na de latste tip is dit zijn nieuwe log. Hij heeft nu wel een probleem dat zijn taakbalk erg hoog is en weet daar geen raad mee. Gezien het feit dat wij 120 km van elkaar af wonen kan ik alleen maar (als leek) op afstand iets voor hem betekenen en niet direct zien wat hij doet. Bovendien heeft hij nog steeds geen bevestiginsmail gekregen als lid terwijl hij wel als lid in de lijst staat (Hebe). Kan dus zelf ook niet inloggen hier.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 12:22:57, on 29-5-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Mijn documenten\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.medion.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [FileFreedom_Plugin] C:\Program Files\FileFreedom\wtm.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office 97\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {214868A8-F71B-473E-8ECF-6EE1DE6B91D8} -
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021126/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B952B8-18AC-431A-801A-30A10521740D}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Mooi opgeruimd.
  Log ziet er goed uit.

  Met de muis op de bovenste rand van de taakbalk gaan staan zodat je een dubbele pijl ziet. De muis dan naar beneden veplaatsen om de taakbalk te verkleinen.
  Zorg wel dat taakbalk vergrendelen uitgeschakeld is. (rechtsklik op de taakbalk - vinkje weghalen bij Taakbalk vergrendelen)

  groeten,
 • Jullie allemaal namens Henk in Capelle heel veel dank voor de hulp.
 • Namens M@rc en mijzelf graag gedaan.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.