Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

TR/StartPage.FW

Anoniem
M@rc
23 antwoorden
 • Altijd twee meldingen.
  de eerste in
  C:\Documents and settings\eigenaar\local settings\Temporary internet files\content.ie5\ODMR&XUR\M[1].BIN

  de tweede in
  C:\windows\system32\ANAF.DLL waarbij bij elke melding deze laatste extensie steeds anders is.
 • Hallo,

  Ik blijf steeds met deze irritante Trojan zitten die zich niet weg laat halen.
  Heb Antivir, AdAware, Trojanhunter, spybot, SWGuard en CWShredder gedraaid, maar hij blijft zitten.
  Wie weet raad?
 • Download en update Ad-Aware en Spybot, herstart je computer in [b:eeaa65914b]veilige modus[/b:eeaa65914b] en scan je computer met deze twee programma's.
  Klaar herstart je computer dan.
  Als laatste download je HijackThis.
  Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand. Laat nog niets repareren, het meeste is onschadelijk.
  Kopieer en plak de inhoud van dat logbestand in je volgende bericht.
  Dan halen wij de laatste sleutels eruit.
 • Alles utgevoerd. Geen bijzonderheden. Hierbij mijn logfile:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 15:22:30, on 10-6-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe
  C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Eicon\Diva\watch.exe
  C:\Program Files\Eicon\Diva\Divamon.exe
  C:\Program Files\Eicon\Diva\DiTask.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 3.9\THGuard.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Eicon TechnologyLAN_DAEMON] "C:\Program Files\Eicon\Diva\watch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Divamon.exe] "C:\Program Files\Eicon\Diva\Divamon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DiTask.exe] "C:\Program Files\Eicon\Diva\DiTask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CGServer] "C:\Program Files\Eicon\Diva\cgserver.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {A8658086-E6AC-4957-BC8E-7D54A7E8A78E} (SassCln Object) - http://www.microsoft.com/security/controls/SassCln.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTPID.cab
 • Hallo hans43,

  Log lijkt me ok.
  Kan je vertellen waar die Trojan gevonden wordt?

  Marc
 • Opnieuw opstarten in veilige modus en met alle bestanden weergeven aan, en de twee entry's handmatig verwijderen.
  Nadien even scannen om te kijken of alles inorde is
 • Heb je op sommige momenten last van een bepaalde startpagina?
  Deze trojan wordt nog al eens in verband gebracht met de about:blanc hijack….
  ook die random dll-file staat me niet echt aan…
 • André,
  Ik weet niet hoe ik dat moet doen - die entry's verwijderen.
  M@rc, IK krijg deze meldingen zodra ik explorer opstart en daarna bij vrijwel elke netpaginawisseling.
  (morgen verder..tot zover bedankt)
 • Hallo hans43,

  even toch een edit in de post voor we verder zoeken:
  Het merkwaardige is dat er niks in je log te zien is.
  Ik herhaal nog even mijn vraag: Heb je soms last dat je startpagina gewijzigd wordt?

  Marc
 • M@rc,

  Toevallig vandaag. Meteen CWShredder gedraaid en die heeft er één weggehaald. Ook m'n Hijacklog was niet meer schoon. Dus die ook gefixed.
  Verder geen bijzonderheden.
 • Dat is vreemd. Nu opeens last van veranderende startpagina. Ik zweer je dat dat niet eerder het geval was. Stukje Hijacklog hiervan vindt je hier:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  Verder is alles hetzelfde.
 • Gaan we eerst kijken of het op de volgende manier gaat:

  Download CWShredder.
  Het programma nog niet gebruiken.
  Dowload Sphjfix. http://www.rokop-security.de/main/download.php?op=getit&lid=59
  Unzip het programma en start het.
  Na een automatische reboot run je CWShredder.
  Start CWShredder, klik op de Fix-knop en reboot je computer.
  Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.
  Meldt ook even of je probleem opgelost is.
 • Hier is-ie:
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 16:34:21, on 11-6-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe
  C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Eicon\Diva\watch.exe
  C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe
  C:\Program Files\Eicon\Diva\Divamon.exe
  C:\Program Files\Eicon\Diva\DiTask.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 3.9\THGuard.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Eicon TechnologyLAN_DAEMON] "C:\Program Files\Eicon\Diva\watch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Divamon.exe] "C:\Program Files\Eicon\Diva\Divamon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DiTask.exe] "C:\Program Files\Eicon\Diva\DiTask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CGServer] "C:\Program Files\Eicon\Diva\cgserver.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {A8658086-E6AC-4957-BC8E-7D54A7E8A78E} (SassCln Object) - http://www.microsoft.com/security/controls/SassCln.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTPID.cab
 • Laat de volgende sleutels fixen door Hijack:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  Herstart, heb je er nog last van?
  Zoja een nieuw Hijacklog want dan moeten we het op een andere manier proberen.
 • Inderdaad die about:blanc Hijack waarvoor ik vreesde…
  Alle symptomen waren aanwezig…
 • Marc, André,

  Alles lijkt clean.
  Ik kijk het even aan.

  Bedankt zover!
 • De about:blanc hijack is een moeilijk te verwijderen hijack. Deze hijacker maakt gebruik van 2 DLL files: een zichtbare en een onzichtbare. De zichtbare DLL verschijnt als een Browser Helper Object in de HijackThislog (O2), en heeft een willekeurig gekozen naam.
  Zelfs als alle verborgen bestanden weegeven ingeschakeld is, zal de onzichtbare DLL-file niet zichtbaar zijn in je verkenner. De reden hiervoor is dat er gebruik gemaakt wordt van een registertweak, waardoor dit bestand verborgen blijft.
  CWShredder en Ad-aware kunnen de zichtbare DLL file verwijderen. Maar bij een reboot wordt deze door de onzichtbare DLL telkens terug aangemaakt. Gevolg is dat de hijacker blijft terugkomen. Soms gaat het even goed, maar na een aantal reboots komt hij weer terug.
  Hopelijk is met dit tooltje die onzichtbare DLL verwijderd, zodat je probleem opgelost is.
  Wil je zekerheid dan kunnen we dit even checken.
 • Oke, even checken.
 • Download het bestand Find-All.zip van deze site: http://freeatlast.100free.com/index.html .
  Unzip alles naar één map.
  Open de map en dubbelklik op FIND-ALL.bat (of FIND-ALL.CMD)
  Laat het programma zijn werk doen. Dit kan wel even duren.
  Als het klaar is verschijnt er een bestandje output.txt.
  Post de inhoud.
 • Helaas, hij werkt niet.
  Melding: kan opgegeven pad niet vinden.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.