Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJack This Log - Wie helpt me even?

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Een maat van me zit al maanden lang te klagen dat zijn PC een en al **** is, dus zouden jullie hem willen helpen?

  Wat kan er weg?

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:03:57, on 13-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\winupd.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://server224.smartbotpro.net/7search/?new-hkcu
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sondervick.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.enjoysearch.info
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://default-homepage-network.com/start.cgi?new-hklm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://server224.smartbotpro.net/7search/?new-hklm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.enjoysearch.info
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25} - C:\Program Files\TV Media\TvmBho.dll
  O2 - BHO: IE Agent - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - C:\PROGRA~1\Lycos\IEagent\CSIE.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0019C3E2-DD48-4A6D-ABCD-8D32436323D9} - C:\WINDOWS\bxxs5.dll
  O2 - BHO: (no name) - {021BB032-80A8-4FB6-B3D5-CF27B1553B95} - C:\WINDOWS\mslagent\4b_1,0,1,0_mslagent.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4BCF322B-9621-4e90-9678-F1424EB7584E} - C:\WINDOWS\udpmod.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7763DCC8-5A70-C0D0-2CA0-C9B2F98E3ED3} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: LBBHO - {EFD84954-6B46-42f4-81F3-94CE9A77052D} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Boob Hold Deaf - {B7C27955-2C97-2285-812C-826D1841F92B} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Upgrade Service] C:\WINDOWS\winupd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [bxxs5] RunDLL32.EXE C:\WINDOWS\bxxs5.dll,DllRun
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Deafult Configuration] C:\WINDOWS\svchost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.autoweek.nl/
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Thnx!
 • Download en update Ad-Aware en Spybot, herstart je computer in [b:764791bf65]veilige modus[/b:764791bf65] en scan je computer met deze twee programma's.
  Klaar herstart je computer dan.
  Download nu CWShredder. Run het programma en klik op de 'fix-button'.
  Herstart je computer nu.
  Draai nu een nieuw Hijacklog,
  Kopieer en plak de inhoud van dat logbestand in je volgende bericht.
  Dan halen wij de laatste sleutels eruit.
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:06:27, on 13-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\winupd.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sondervick.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25} - C:\Program Files\TV Media\TvmBho.dll
  O2 - BHO: IE Agent - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - C:\PROGRA~1\Lycos\IEagent\CSIE.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0019C3E2-DD48-4A6D-ABCD-8D32436323D9} - C:\WINDOWS\bxxs5.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4BCF322B-9621-4e90-9678-F1424EB7584E} - C:\WINDOWS\udpmod.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7763DCC8-5A70-C0D0-2CA0-C9B2F98E3ED3} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: LBBHO - {EFD84954-6B46-42f4-81F3-94CE9A77052D} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Boob Hold Deaf - {B7C27955-2C97-2285-812C-826D1841F92B} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Upgrade Service] C:\WINDOWS\winupd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [bxxs5] RunDLL32.EXE C:\WINDOWS\bxxs5.dll,DllRun
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Deafult Configuration] C:\WINDOWS\svchost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.autoweek.nl/
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Lijkt me toch beter dat je eerst ad-aware even update.
  Zie hier voor instructies.

  Kijk ook even via Configuratiescherm - Software naar TVmedia. Deïnstalleer het.
  Nadien post je een nieuwe HijackThislog.
 • Hmm, Adaware 6 is geinstalleerd en die TVmedia-z**i krijgt ie er niet af..
 • [quote:52263b4152="aapjeh"]Hmm, Adaware 6 is geinstalleerd en die TVmedia-z**i krijgt ie er niet af..[/quote:52263b4152]
  Het gaat me ook niet alleen om TVMedia. Er stond nog behoorlijk wat op dat Ad-aware, indien geupdate, moet wegkrijgen…

  Post een nieuwe HijackThislog wanneer je gescand hebt met een geupdate Ad-Aware…dan gaan we verder opruimen…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord