Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJack This Log - Wie helpt me even?

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Een maat van me zit al maanden lang te klagen dat zijn PC een en al **** is, dus zouden jullie hem willen helpen?

  Wat kan er weg?

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:03:57, on 13-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\winupd.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://server224.smartbotpro.net/7search/?new-hkcu
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sondervick.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.enjoysearch.info
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://default-homepage-network.com/start.cgi?new-hklm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://server224.smartbotpro.net/7search/?new-hklm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.enjoysearch.info/search.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.enjoysearch.info
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25} - C:\Program Files\TV Media\TvmBho.dll
  O2 - BHO: IE Agent - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - C:\PROGRA~1\Lycos\IEagent\CSIE.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0019C3E2-DD48-4A6D-ABCD-8D32436323D9} - C:\WINDOWS\bxxs5.dll
  O2 - BHO: (no name) - {021BB032-80A8-4FB6-B3D5-CF27B1553B95} - C:\WINDOWS\mslagent\4b_1,0,1,0_mslagent.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4BCF322B-9621-4e90-9678-F1424EB7584E} - C:\WINDOWS\udpmod.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7763DCC8-5A70-C0D0-2CA0-C9B2F98E3ED3} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: LBBHO - {EFD84954-6B46-42f4-81F3-94CE9A77052D} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Boob Hold Deaf - {B7C27955-2C97-2285-812C-826D1841F92B} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Upgrade Service] C:\WINDOWS\winupd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [bxxs5] RunDLL32.EXE C:\WINDOWS\bxxs5.dll,DllRun
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Deafult Configuration] C:\WINDOWS\svchost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.autoweek.nl/
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Thnx!
 • Download en update Ad-Aware en Spybot, herstart je computer in [b:764791bf65]veilige modus[/b:764791bf65] en scan je computer met deze twee programma's.
  Klaar herstart je computer dan.
  Download nu CWShredder. Run het programma en klik op de 'fix-button'.
  Herstart je computer nu.
  Draai nu een nieuw Hijacklog,
  Kopieer en plak de inhoud van dat logbestand in je volgende bericht.
  Dan halen wij de laatste sleutels eruit.
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:06:27, on 13-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\winupd.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sondervick.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25} - C:\Program Files\TV Media\TvmBho.dll
  O2 - BHO: IE Agent - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - C:\PROGRA~1\Lycos\IEagent\CSIE.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0019C3E2-DD48-4A6D-ABCD-8D32436323D9} - C:\WINDOWS\bxxs5.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4BCF322B-9621-4e90-9678-F1424EB7584E} - C:\WINDOWS\udpmod.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7763DCC8-5A70-C0D0-2CA0-C9B2F98E3ED3} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: LBBHO - {EFD84954-6B46-42f4-81F3-94CE9A77052D} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Boob Hold Deaf - {B7C27955-2C97-2285-812C-826D1841F92B} - C:\PROGRA~1\COPYDO~1\Win Sect.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Upgrade Service] C:\WINDOWS\winupd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [bxxs5] RunDLL32.EXE C:\WINDOWS\bxxs5.dll,DllRun
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Deafult Configuration] C:\WINDOWS\svchost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.autoweek.nl/
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Lijkt me toch beter dat je eerst ad-aware even update.
  Zie hier voor instructies.

  Kijk ook even via Configuratiescherm - Software naar TVmedia. Deïnstalleer het.
  Nadien post je een nieuwe HijackThislog.
 • Hmm, Adaware 6 is geinstalleerd en die TVmedia-z**i krijgt ie er niet af..
 • [quote:52263b4152="aapjeh"]Hmm, Adaware 6 is geinstalleerd en die TVmedia-z**i krijgt ie er niet af..[/quote:52263b4152]
  Het gaat me ook niet alleen om TVMedia. Er stond nog behoorlijk wat op dat Ad-aware, indien geupdate, moet wegkrijgen…

  Post een nieuwe HijackThislog wanneer je gescand hebt met een geupdate Ad-Aware…dan gaan we verder opruimen…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.