Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startpagina /popup's

Anoniem
M@rc
31 antwoorden
 • Bij het opstarten IE staat mijn startpagina op: res://gadjp.dll/index.html#96676
  Er verschijnen ook regelmatig ongewenste popups.

  Wanneer ik dit verander, komt het bij een volgende opstart van IE weer terug.
  Spybot, Ad-aware, CWSchredder en HijackThis vinden spyware en verwijderen het dan ook.
  ik sta op het punt te formateren
  totdat ik het een en ander op dit forum las
  ik ben een leek
  maar misschien kunnen jullie mij helpen


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 12:04:09, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\addlj.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\addze32.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\willy\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\gadjp.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://gadjp.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://gadjp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\gadjp.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://gadjp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\gadjp.dll/sp.html#96676
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {C0146C97-9E45-541E-2BF9-8DEC38F21C73} - C:\WINDOWS\javaif.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [addze32.exe] C:\WINDOWS\system32\addze32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addlj.exe] C:\WINDOWS\addlj.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [apivd.exe] C:\WINDOWS\system32\apivd.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msps32.exe] C:\WINDOWS\msps32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [crby32.exe] C:\WINDOWS\crby32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addso32.exe] C:\WINDOWS\system32\addso32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addhn32.exe] C:\WINDOWS\addhn32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [crml.exe] C:\WINDOWS\crml.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msek.exe] C:\WINDOWS\msek.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [winls.exe] C:\WINDOWS\system32\winls.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [iphx32.exe] C:\WINDOWS\iphx32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [javajm32.exe] C:\WINDOWS\javajm32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ippf32.exe] C:\WINDOWS\ippf32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ienv.exe] C:\WINDOWS\ienv.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [javamg32.exe] C:\WINDOWS\system32\javamg32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netrb32.exe] C:\WINDOWS\system32\netrb32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe "willy"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe "willy"
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Hallo zipist,

  Eerst verplaats je HijackThis naar een eigen map: c:\hijackthis. Run hijackThis voortaan van uit deze map. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Open de Taskmanager door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Ga naar het tabblad processen. Dubbelklik op de kolomnaam Processen om deze alfabetisch te rangschikken. Beeindig volgende processen:
  C:\WINDOWS\addlj.exe
  C:\WINDOWS\system32\addze32.exe

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: Services.msc
  Zoek tussen de services naar "Network Security Service".
  Dubbelklik op deze service en in het venster dat verschijnt kies je bij Opstarttype voor Uitgeschakeld. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:00d61bc1f9]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\gadjp.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://gadjp.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://gadjp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\gadjp.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://gadjp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\gadjp.dll/sp.html#96676

  O2 - BHO: (no name) - {C0146C97-9E45-541E-2BF9-8DEC38F21C73} - C:\WINDOWS\javaif.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [addze32.exe] C:\WINDOWS\system32\addze32.exe

  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addlj.exe] C:\WINDOWS\addlj.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [apivd.exe] C:\WINDOWS\system32\apivd.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msps32.exe] C:\WINDOWS\msps32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [crby32.exe] C:\WINDOWS\crby32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addso32.exe] C:\WINDOWS\system32\addso32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addhn32.exe] C:\WINDOWS\addhn32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [crml.exe] C:\WINDOWS\crml.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msek.exe] C:\WINDOWS\msek.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [winls.exe] C:\WINDOWS\system32\winls.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [iphx32.exe] C:\WINDOWS\iphx32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [javajm32.exe] C:\WINDOWS\javajm32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ippf32.exe] C:\WINDOWS\ippf32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ienv.exe] C:\WINDOWS\ienv.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [javamg32.exe] C:\WINDOWS\system32\javamg32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netrb32.exe] C:\WINDOWS\system32\netrb32.exe[/b:00d61bc1f9]

  Start de computer in veilige modus (druk op F8 tijdens het opstarten) en verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\addze32.exe <–dit bestand
  C:\WINDOWS\javaif.dll <–dit bestand
  C:\WINDOWS\gadjp.dll <–dit bestand

  Start de computer in normale modus.
  - Kopieer onderstaande quote in een kladblokbestand en sla op als cwsuninst.reg
  [quote:00d61bc1f9]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\__NS_Service_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\__NS_Service_3]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
  "Shopping Wizard"=-
  "Search Extender"=-
  "Home Search Assistant"=-
  [/quote:00d61bc1f9]
  Sla het bestand op als cwsuninst.reg
  Dubbelklik om de wijzingen aan het register toe te voegen.
  Reboot de computer.

  Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 14:20:44, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
  heeft lang geduurt maar zoals ik al zij ik ben een leek


  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\apivd.exe
  C:\WINDOWS\msbf32.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\gpkyj.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://gpkyj.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://gpkyj.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\gpkyj.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://gpkyj.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\gpkyj.dll/sp.html#96676
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2B64CB54-EB9B-7720-D232-C902C0C3B8DD} - C:\WINDOWS\msbf32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [addze32.exe] C:\WINDOWS\system32\addze32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iema32.exe] C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msps32.exe] C:\WINDOWS\msps32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [crby32.exe] C:\WINDOWS\crby32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addso32.exe] C:\WINDOWS\system32\addso32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addhn32.exe] C:\WINDOWS\addhn32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [crml.exe] C:\WINDOWS\crml.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msek.exe] C:\WINDOWS\msek.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [winls.exe] C:\WINDOWS\system32\winls.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [iphx32.exe] C:\WINDOWS\iphx32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [javajm32.exe] C:\WINDOWS\javajm32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ippf32.exe] C:\WINDOWS\ippf32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ienv.exe] C:\WINDOWS\ienv.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [javamg32.exe] C:\WINDOWS\system32\javamg32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netrb32.exe] C:\WINDOWS\system32\netrb32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ipgm.exe] C:\WINDOWS\ipgm.exe
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • dit is het laatste logfile
  kan iemand daar naar kijken


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 15:10:21, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\apivd.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://akuhc.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://akuhc.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://akuhc.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll/sp.html#96676
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2B64CB54-EB9B-7720-D232-C902C0C3B8DD} - C:\WINDOWS\msbf32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iema32.exe] C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ipgm.exe] C:\WINDOWS\ipgm.exe
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • zipist,

  Heb je exact gedaan wat ik vertelt heb?
  Bepaande bestanden niet kunnen verwijderen of niet gevonden?
  Heb je die service kunnen vinden en kunnen uitschakelen?
  Zijn bepaalde zaken niet gelukt?
  Graag wat bijkomende info.

  We proberen even opnieuw:
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Open de Taskmanager door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Ga naar het tabblad processen. Dubbelklik op de kolomnaam Processen om deze alfabetisch te rangschikken. Beeindig volgende processen:
  C:\WINDOWS\system32\apivd.exe
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe


  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: Services.msc
  Zoek tussen de services naar "Network Security Service".
  Dubbelklik op deze service en in het venster dat verschijnt kies je bij Opstarttype voor Uitgeschakeld. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:af8af9fb1f]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://akuhc.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://akuhc.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://akuhc.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll/sp.html#96676
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 

  O2 - BHO: (no name) - {2B64CB54-EB9B-7720-D232-C902C0C3B8DD} - C:\WINDOWS\msbf32.dll

  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ipgm.exe] C:\WINDOWS\ipgm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iema32.exe] C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  [/b:af8af9fb1f]
  Start de computer in veilige modus (druk op F8 tijdens het opstarten) en verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\akuhc.dll <–dit bestand
  C:\WINDOWS\msbf32.dll <–dit bestand
  C:\WINDOWS\ipgm.exe
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe <–dit bestand

  Nog steeds in veilige modus:

  Kopieer onderstaande in een kladblokbestand en sla op als cwsuninst.reg
  [quote:af8af9fb1f]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\__NS_Service_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\__NS_Service_3]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
  "Shopping Wizard"=-
  "Search Extender"=-
  "Home Search Assistant"=-
  [/quote:af8af9fb1f]
  Dubbelklik op cwsuninst.reg om de wijzigingen aan je register toe te voegen.

  Reboot de computer nu in normale modus. run HijackThis en post een nieuwe log.
  Graag een woordje uitleg erbij van wat gelukt is en wat niet, wat je verwijderd hebt…
 • hallo
  als ik Network Security Service dubbelklik
  krijg ik de melding een benodigde vermelding in het register ontbreekt of er kan niet naar het register worden geschreven
 • sorry vergeten te melden
  in het tabblad processen kan ik deze

  C:\WINDOWS\addlj.exe
  C:\WINDOWS\system32\addze32.exe
  ok niet meer vinden
  terwijl ze de eerste keer er wel stonden
 • [quote:be288e3296="zipist"]hallo
  als ik Network Security Service dubbelklik
  krijg ik de melding een benodigde vermelding in het register ontbreekt of er kan niet naar het register worden geschreven[/quote:be288e3296]
  Hoe staat de service?

  wat die bestanden betreft: Verborgen bestanden weergeven heb je ingeschakeld?

  Fix alles wat ik gezegd heb, post een nieuwe HijackThislog na de reboot.
  Met bijkomende infgo graag..
 • deservice stond al uitgeschakeld
  en in het tabblad processen
  heb ik
  C:\WINDOWS\addlj.exe
  C:\WINDOWS\system32\addze32.exe ok gevonden en uit geschakeld
  ik ga nu verder !!
 • ik heb alles gedaan wat je zei
  alles is ook gelukt
  maar die startpagina komt toch weer terug

  hier is het logfile
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:02:07, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\addjp.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\tfynp.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://tfynp.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://tfynp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\tfynp.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://tfynp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\tfynp.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6F539623-0941-1E0B-429F-9CCDB40957FE} - C:\WINDOWS\system32\addlq.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iema32.exe] C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • zipist,

  Ik kom terug (net als die hijacker), maar ga het even rustig bekijken. Ik mis ergens blijkbaar iets…

  edit: Ga even naar windows update site, download de essentiële updates en installeer ze. Je mist een paar belangrijke..

  Wordt vervolgd.
 • Hallo zipist,

  We proberen opnieuw…

  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm
  Open Windows Taakbeheer door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Ga naar het tabblad processen. Beëindig volgende processen door ze te selecteren en op de knop Proces beëindigen klikken:
  [b:c9941c6af5]
  C:\WINDOWS\addjp.exe
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  [/b:c9941c6af5]
  Ga naar start ? Uitvoeren en tik in: Services.msc
  Zoek tussen de services naar [b:c9941c6af5]Network Security Service[/b:c9941c6af5].
  Dubbelklik op deze service en in het venster dat verschijnt kies je bij Opstarttype voor Uitgeschakeld. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  [b:c9941c6af5]Sluit alle open vensters[/b:c9941c6af5].

  Run HijackThis en laat volgende items repareren:
  [b:c9941c6af5]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\tfynp.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://tfynp.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://tfynp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\tfynp.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://tfynp.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\tfynp.dll/sp.html#96676

  O2 - BHO: (no name) - {6F539623-0941-1E0B-429F-9CCDB40957FE} - C:\WINDOWS\system32\addlq.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [iema32.exe] C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
  [/b:c9941c6af5]
  Start de computer in veilige modus en verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\tfynp.dll <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\addlq.dll <—dit bestand
  C:\WINDOWS\addjp.exe <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe <—dit bestand

  Plak onderstaande quote in een kladblokbestand, sla het op als cwsuninst.reg
  [quote:c9941c6af5]REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\__NS_Service_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\__NS_Service_3]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
  "Shopping Wizard"=-
  "Search Extender"=-
  "Home Search Assistant"=-
  [/quote:c9941c6af5]
  Dubbelklik op cwsuninst.reg om de wijzingen aan het register toe te voegen.
  Reboot in normale modus.
  Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.
  Graag wat informatie erbij….
 • ik heb alle essentiële updates geinstaleerd
  die ik maar kon vinden het waren er veel
 • ik kon
  c\windows\system32\addlq.dll
  c\windows\addjp.exe
  c\windows\system32\iema.exe
  niet vinden
  verder alles gedaan

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:01:05, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\sysyk32.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\vhntj.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://vhntj.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://vhntj.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\vhntj.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://vhntj.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\vhntj.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9E40464B-CE86-2A95-419A-510B0FC95988} - C:\WINDOWS\crwu32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [addnt32.exe] C:\WINDOWS\system32\addnt32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcjg.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addnv.exe] C:\WINDOWS\system32\addnv.exe
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • zipist,

  1 vraagje nog: heb je gezorgd dat alle verborgen bestanden zichtbaar waren?

  Ga naar Start en klik op Deze computer.
  In de menubalk selecteer je Extra en dan Mapopties.
  Selecteer de tab Weergave.
  Bij Verborgen bestanden en mappen selecteer je Verborgen bestanden en mappen weergeven.
  Bij Bestanden en mappen haal je het vinkje weg bij: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen).
  Klik op Ja om dit te bevestigen.
  Klik op OK.

  Dat je c\windows\system32\addlq.dll niet kan vinden klopt. Deze zou HijackThis moeten verwijderen, maar die anderen moeten er zijn hoor.
 • dit stond zoals je zegt
  ik ga het nog een keer proberen
 • [quote:6cf8ff4518="zipist"]dit stond zoals je zegt
  ik ga het nog een keer proberen[/quote:6cf8ff4518]

  Wacht even want de files zijn gewijzigd.
  Ik kom er dadelijk op terug, maar ga even dubbelchecken…
  De methode heeft in een andere thread wel gewerkt, dit zou dus bij jou ook moeten lukken.
 • ik kan deze twee al niet in taakbeheer vinden
  C:\WINDOWS\addjp.exe
  C:\WINDOWS\system32\iema32.exe
 • Hallo zipist,

  We gaan nog een poging wagen. Best is dat je dit misschien even uitprint, zodat je zeker niks mist.

  De hele procedure nog een keertje, dat regfiletje heb je al wel ondertussen…
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm
  Open Windows Taakbeheer door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Ga naar het tabblad processen. Beëindig volgende processen door ze te selecteren en op de knop Proces beëindigen klikken:
  [b:6d16a16efa] C:\WINDOWS\sysyk32.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  [/b:6d16a16efa]
  Ga naar start ? Uitvoeren en tik in: Services.msc
  Zoek tussen de services naar [b:6d16a16efa]Network Security Service[/b:6d16a16efa].
  Dubbelklik op deze service en in het venster dat verschijnt kies je bij Opstarttype voor Uitgeschakeld. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  [b:6d16a16efa]Sluit alle open vensters[/b:6d16a16efa].

  Run HijackThis en laat volgende items repareren:
  [b:6d16a16efa]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\vhntj.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://vhntj.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://vhntj.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\vhntj.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://vhntj.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\vhntj.dll/sp.html#96676

  O2 - BHO: (no name) - {9E40464B-CE86-2A95-419A-510B0FC95988} - C:\WINDOWS\crwu32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [addnt32.exe] C:\WINDOWS\system32\addnt32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcjg.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [addnv.exe] C:\WINDOWS\system32\addnv.exe
  [/b:6d16a16efa]
  Start de computer in veilige modus en verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\vhntj.dll <—dit bestand
  C:\WINDOWS\crwu32.dll <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\addnt32.exe <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\addnv.exe <—dit bestand

  Plak onderstaande quote in een kladblokbestand, sla het op als cwsuninst.reg
  [quote:6d16a16efa]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\__NS_Service_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\__NS_Service_3]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
  "Shopping Wizard"=-
  "Search Extender"=-
  "Home Search Assistant"=-
  [/quote:6d16a16efa]
  Dubbelklik op cwsuninst.reg om de wijzingen aan het register toe te voegen.
  Reboot run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.
  Meldt even wat lukte en wat niet, wat je kon verwijderen en wat niet?.
  Dit is een nieuwe hijacker, alles wat je kan vertellen kan ons helpen…

  Succes.
 • C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe stond niet bij taakbeheer (processen)

  mfcjg.exe deze wel

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.