Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startpagina /popup's

Anoniem
M@rc
31 antwoorden
 • [quote:6d8793dbbf="zipist"]C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe stond niet bij taakbeheer (processen)

  mfcjg.exe deze wel[/quote:6d8793dbbf] Klopt en die moet je beëindigen en ook sysyk32.exe
  Dan het hele verhaal afwerken en je terug melden.
 • De volgende processen beeindigen, en dan de rest van M@rc zijn post uitvoeren.

  sysyk32.exe
  mfcjg.exe
 • ten eerst dat f8 werkt bij mij niet
  ik ga daarvoor naar bootini en vink dan saveboot aan
  net zij ikdat dit mfcjg.exe wel in de lijst stond
  voordat ik je andwoord had ben ik toch al begonnen
  toen ik klaar was zag ik je bericht en ben weer terug gaan kijken
  en toen stond het er niet meer
  c\windows\crwu32.dll
  c\windows\system32\addnt32.exe deze twee stonden er niet
  voorde rest heb ik alles afgewerkt

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:32:55, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\sdkon.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {365CB4B1-49CE-4CED-738F-44EE61D532D7} - C:\WINDOWS\system32\atlgn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcjg.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcbb.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [mfcbv32.exe] C:\WINDOWS\mfcbv32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netaz.exe] C:\WINDOWS\netaz.exe
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • dit is het laatste log  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:37:55, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\sdkon.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {365CB4B1-49CE-4CED-738F-44EE61D532D7} - C:\WINDOWS\system32\atlgn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {DA454198-016C-A78B-5EA3-D9B36A97DB06} - C:\WINDOWS\system32\ipta32.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcjg.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcbb.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [mfcbv32.exe] C:\WINDOWS\mfcbv32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netaz.exe] C:\WINDOWS\netaz.exe
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • zipist,

  Zoals je reeds gemerkt hebt, veranderen de namen van die bestanden voortdurend. Belangrijk is dat je even online blijft, zeker niet de computer opnieuw starten na deze log, en dat je de hele lijst met instructies in1 keer afwerkt.

  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm
  Open Windows Taakbeheer door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Ga naar het tabblad processen. Beëindig volgende processen door ze te selecteren en op de knop Proces beëindigen klikken:
  [b:bf76fff02f]
  C:\WINDOWS\sdkon.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe

  [/b:bf76fff02f]
  Ga naar start ? Uitvoeren en tik in: Services.msc
  Zoek tussen de services naar [b:bf76fff02f]Network Security Service[/b:bf76fff02f].
  Dubbelklik op deze service en in het venster dat verschijnt kies je bij Opstarttype voor Uitgeschakeld. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  [b:bf76fff02f]Sluit alle open vensters[/b:bf76fff02f].

  Run HijackThis en laat volgende items repareren:
  [b:bf76fff02f]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049

  O2 - BHO: (no name) - {DA454198-016C-A78B-5EA3-D9B36A97DB06} - C:\WINDOWS\system32\ipta32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {365CB4B1-49CE-4CED-738F-44EE61D532D7} - C:\WINDOWS\system32\atlgn.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcjg.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcbb.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [mfcbv32.exe] C:\WINDOWS\mfcbv32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netaz.exe] C:\WINDOWS\netaz.exe
  [/b:bf76fff02f]
  Start de computer in veilige modus en verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\qepyg.dll <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe <—dit bestand
  C:\WINDOWS\netaz.exe <—dit bestand
  C:\WINDOWS\system32\ipta32.dll <–dit bestand

  Plak onderstaande quote in een kladblokbestand, sla het op als cwsuninst.reg
  [quote:bf76fff02f]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\__NS_Service_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY___NS_SERVICE_3]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\__NS_Service_3]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
  "Shopping Wizard"=-
  "Search Extender"=-
  "Home Search Assistant"=-
  [/quote:bf76fff02f]
  Dubbelklik op cwsuninst.reg om de wijzingen aan het register toe te voegen.
  Reboot run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.
  Meldt even wat lukte en wat niet, wat je kon verwijderen en wat niet?.
 • ook staan er in de map windows een heleboel mappen
  $ntuninstall die licht gekleurd zijn
  als ik er met de rechter muisknop op klik en bij eigenschappen kijk
  staat verborgen aangevinkt
  terwijl bij ik bij extra \mapopties\weergave\verborgen bestanden weergeven aangevinkt heb
 • ik ben nog niet begonnen
 • momentje
 • Ik was even de war met die logs. Op het moment van posten keek ik naar die eerste log van en was de dll in O2 weeral gewijzigd.

  Nu kan je.

  edit: dit kan mislopen. Lukt het niet dan beginnen we morgen met een propere lei
 • het taakbheer gedeelte lukte
  netwerksecurety stond al uit

  deze stonden er niet
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://qepyg.dll/index.html#37049
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL
  = res://C:\WINDOWS\qepyg.dll/sp.html#37049

  deze stonden er wel en zijn gefixt

  O2 - BHO: (no name) - {DA454198-016C-A78B-5EA3-D9B36A97DB06} - C:\WINDOWS\system32\ipta32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {365CB4B1-49CE-4CED-738F-44EE61D532D7} - C:\WINDOWS\system32\atlgn.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcjg.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcbb.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [mfcbv32.exe] C:\WINDOWS\mfcbv32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [netaz.exe] C:\WINDOWS\netaz.exe

  nieuw log

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 22:26:03, on 20-6-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\sdkon.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\chijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\lgrgr.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://lgrgr.dll/index.html#96676
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://lgrgr.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\lgrgr.dll/sp.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://lgrgr.dll/index.html#96676
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\lgrgr.dll/sp.html#96676
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9FA24FCA-DF9E-A81C-0C1B-751A6D6EB4BC} - C:\WINDOWS\mfcjv32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~4\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfcbb.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcbb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [msem.exe] C:\WINDOWS\system32\msem.exe
  O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38156.6119560185
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • die klote startpagina zit er nog op
  ik moet morgen werken(helaas)ik moet om 5 uur op
  zover vast bedankt

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.