Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Graag advies over deze Hijack.log

Anoniem
digim
8 antwoorden
 • graag advies over deze hijack log

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:25:29, on 28-6-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\PROGRA~1\Navnt\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Navnt\npssvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\PROGRA~1\Navnt\alertsvc.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Navnt\navapw32.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\****\Mijn documenten\Spyware\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.tiscali.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://start.home.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Program Scheduler Event Checker] C:\PROGRA~1\Navnt\npscheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [iexplore] C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Norton AntiVirus AutoProtect.lnk = C:\Program Files\Navnt\navapw32.exe
  O8 - Extra context menu item: &iSearch The Web - res://C:\WINDOWS\System32\toolbar.dll/SEARCH.HTML
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
 • digimaat,

  Dit proces beëindigen:
  C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
  Deze laten fixen[b:5abb8a7432]
  O4 - HKCU\..\Run: [iexplore] C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe[/b:5abb8a7432]

  In veilige modus opstarten en dit verwijder:
  C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe <–dit bestand.
 • Hartelijk dank voor je reactie, Marc.
  Toch blijft het probleem optreden dat de opstart van de computer blijft hangen rondom Zone Alarm.
  Bij de scan van AdAware komt telkens (ondanks eerdere verwijdering)deze melding:
  HKey_Local_Machine:Software\WindowsNT\CurrentVersion\winlogon "Shell"
  Graag een reactie
 • Hallol digimaat,

  Doe eens een online-scan: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp

  Kan het gevolg zijn Van een virusje (net als C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe trouwens)

  Had je vooraf al bepaalde tooltjes gebruikt?
  Last gehad van een hijacker?

  groeten,
 • De scan op trendmicro heeft geen virussen opgeleverd.
  Als schoonmaakmiddelen gebruik ik AdAware, Spybot&Search, SpywareBlaster, PrivacyEraser Pro en NAV.
  Nog andere suggesties om het probleem van het opstarten en het ongewenste registerbestand op te lossen?
 • Winlogon wordt nog al eens ivm gebracht met CWS.
  Ik weet niet of je hier last van had? (Uit de log kan ik niets meer afleiden - Misschien CWShredder eens gebruiken?)
  Post een nieuwe HT-log.
  Als je in het register kijkt wat staat er bij waardegevens ingevuld bij Shell?
 • Ook CWShredder gebruik ik regelmatig, maar zonder resultaat.
  Bij de Shell staat als waarde "explorer.exe".

  Tevens voeg ik nogmaal een log toe:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 22:50:59, on 28-6-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\PROGRA~1\Navnt\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Navnt\npssvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Navnt\navapw32.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\PROGRA~1\Navnt\alertsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\****\Mijn documenten\Spyware\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.tiscali.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://start.home.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Program Scheduler Event Checker] C:\PROGRA~1\Navnt\npscheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Norton AntiVirus AutoProtect.lnk = C:\Program Files\Navnt\navapw32.exe
  O8 - Extra context menu item: &iSearch The Web - res://C:\WINDOWS\System32\toolbar.dll/SEARCH.HTML
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

  Graag een reactie
 • Dit met er nog uit:
  [b:497fda9740]O8 - Extra context menu item: &iSearch The Web - res://C:\WINDOWS\System32\toolbar.dll/SEARCH.HTML[/b:497fda9740]
  Voor de rest ziet alles er goed uit.
  Ook de waarde voor Shell is ok.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.