Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Google blijft verbinding maken.

Anoniem
=Rieske=
17 antwoorden
 • Via mijn logfile van Norton Internert Security en Traffic Watch (Online Eye) zie ik dat als mijn internet verbinding aan heb staan dat google (216.239.59.104 - 66.102.9.104 - 66.102.11.99) steeds verbinding wil maken. Wie kan mij op weg helpen wat dit voor probleem is.
  Spybot en Adware gedraaid, Norton antivirus scan gedraaid. Alles is up to date met de laatste versie en updates.
  Heb ook nog even een Hijackfile er bij gedaan.
  O ja, als ik www.google.com intik kom ik op www.google.nl terecht, dit is volgens mij een landen instelling maar komt mij niet bekend voor.
  En ik heb bij mijn weten geen Google toolbar.

  Verbinding: www.google.com(66.102.11.104): http(80) van CC153998-A(213.51.121.178): 1072, 0 bytes verzonden, 0 bytes ontvangen, 0.046 tijdsduur
  Verbinding: localhost: 1071 naar localhost: 1027, 0 bytes verzonden, 142 bytes ontvangen, 0.078 tijdsduur
  Omgeleide verbinding: localhost: 1027 van localhost: 1071, 0 bytes verzonden, 0 bytes ontvangen, 0.078 tijdsduur
  Verbinding: www.google.com(66.102.11.104): http(80) van CC153998-A(213.51.121.178): 1070, 0 bytes verzonden, 0 bytes ontvangen, 0.062 tijdsduur
  Verbinding: localhost: 1069 naar localhost: 1027, 0 bytes verzonden, 142 bytes ontvangen, 0.062 tijdsduur
  Omgeleide verbinding: localhost: 1027 van localhost: 1069, 0 bytes verzonden, 0 bytes ontvangen, 0.062 tijdsduur
  Verbinding: www.google.com(66.102.11.104): http(80) van CC153998-A(213.51.121.178): 1068, 0 bytes verzonden, 0 bytes ontvangen, 0.062 tijdsduur
  Verbinding: localhost: 1067 naar localhost: 1027, 0 bytes verzonden, 142 bytes ontvangen, 0.062 tijdsduur
  Omgeleide verbinding: localhost: 1027 van localhost: 1067, 0 bytes verzonden, 0 bytes ontvangen, 0.062 tijdsduur

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 21:06:53, on 4-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe
  C:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\My Download Files\Hijack This\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ne3.hpwis.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = dynhost.inetcam.com;register.inetcam.com;localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [USB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zzzHPSETUP] E:\Setup.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VersionCheck] "C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OnlineTime] "c:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/25a87a6d921e28a78618/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
 • run hijackthis opnieuw en laat de volgende items repareren

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://srch-ne3.hpwis.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ne3.hpwis.com/
  O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file)
 • Heb alleen R0 niet gedaan dit is mij startpagina van Home, dus wel bekend.

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 19:55:08, on 5-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe
  C:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\My Download Files\Hijack This\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = dynhost.inetcam.com;register.inetcam.com;localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [USB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zzzHPSETUP] E:\Setup.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VersionCheck] "C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OnlineTime] "c:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/25a87a6d921e28a78618/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
 • lijkt me clean :wink: zijn de problemen weg?
 • Deze kan je nog laten fixen:
  [b:c35a4e4c55]O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [zzzHPSETUP] E:\Setup.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/25a87a6d921e28a78618/netzip/RdxIE601.cab[/b:c35a4e4c55]
 • [quote:939cff9524="M@rc"]Deze kan je nog laten fixen:
  [b:939cff9524]O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [zzzHPSETUP] E:\Setup.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/25a87a6d921e28a78618/netzip/RdxIE601.cab[/b:939cff9524][/quote:939cff9524]

  @marc, die 04 is van een hp printer dus mag je die echt fixen? en wat betreft die andere, morgen moet ik toch maar eens een bril halen :oops:
 • Die 04 heeft niet veel met een hpprinter te maken, en MOET het Hijacklog uit.
 • [quote:bc532fd607="De huismeester"]Die 04 heeft niet veel met een hpprinter te maken, en MOET het Hijacklog uit.[/quote:bc532fd607]

  ik zie het (ik had op sysinfo gekeken maar daar stonden niks anders als vraagtekens dus ik dacht laat hem maar staan voordat de boel dalijk gemold is :wink:
 • Helaas blijft verbinding zoeken.

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 22:11:13, on 5-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe
  C:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\My Download Files\Hijack This\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = dynhost.inetcam.com;register.inetcam.com;localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [USB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VersionCheck] "C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OnlineTime] "c:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
 • heb je niks in de ignore list staan? hij zou namelijk echt schoon moeten zijn. draai anders voor de zekerheid eens een online scan ik verwacht er niet zoveel van maar je weet maar nooit.
 • Persoonlijk vindt ik het niet handig om alleen maar files van 1 mb te laten scannen.
  Maar toch bedankt voor de tip, vaak als je al een tijdje met iets bezig bent en een ander komt er bij dan komen er ook nieuwe mogelijkheden er bij om het op te lossen.
  Ik heb nergens iets in een ignorelist staan.
  De scan van vandaag van Spybot komen deze 3 te voorschijn maar dat wist ik wel:
  DAP is bekend dat er spyware in zit.
  BDE projector is een directory van KaZaa die ik niet weg krijg maar geen kwaad kan.
  DSP Project is algemeen bekend dat er nog lekken zijn.

  De scan van AD Ware geeft wel iets aan deze heb ik dan ook in de ignorelist gezet maar geeft desondanks dat het zelfde beeld. :evil: :evil:


  Lavasoft Ad-aware Personal Build 6.181
  Logbestand gemaakt op:dinsdag 6 juli 2004 20:05:42
  Created with Ad-aware Personal, free for private use.
  Gebruikt referentiebestand01R329 06.07.2004
  ______________________________________________________

  Ad-aware Settings
  =========================
  Geactiveerd : Intensieve datascan activeren
  Geactiveerd : Veilige modus (altijd vragen om bevestiging)
  Geactiveerd : Scan actieve processen
  Geactiveerd : Scan register
  Geactiveerd : Diepe registerscan
  Geactiveerd : IE Favorieten scannen
  Geactiveerd : Scan in ZIP-archieven
  Geactiveerd : Scan my Hosts file


  6-7-2004 20:05:42 - Scan started. (Smart mode)

  Lijst van geladen processen:
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  #:1 [smss.exe]
  FilePath : \SystemRoot\System32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:08
  BasePriority : Normal


  #:2 [winlogon.exe]
  FilePath : \??\C:\WINDOWS\system32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:11
  BasePriority : High


  #:3 [services.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\system32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:12
  BasePriority : Normal
  FileSize : 99 KB
  FileVersion : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  ProductVersion : 5.1.2600.0
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Services en controllertoepassingen
  InternalName : services.exe
  OriginalFilename : services.exe
  ProductName : Besturingssysteem Microsoft
  Created on : 10-1-2002 15:04:18
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 7-9-2001 4:27:26

  #:4 [lsass.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\system32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:12
  BasePriority : Normal
  FileSize : 11 KB
  FileVersion : 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
  ProductVersion : 5.1.2600.1106
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : LSA Shell (Export Version)
  InternalName : lsass.exe
  OriginalFilename : lsass.exe
  ProductName : Microsoft
  Created on : 10-1-2002 15:03:49
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 9-9-2002 13:08:40

  #:5 [svchost.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\system32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:13
  BasePriority : Normal
  FileSize : 12 KB
  FileVersion : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  ProductVersion : 5.1.2600.0
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services
  InternalName : svchost.exe
  OriginalFilename : svchost.exe
  ProductName : Microsoft
  Created on : 10-1-2002 15:04:25
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 7-9-2001 4:27:28

  #:6 [svchost.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\System32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:13
  BasePriority : Normal
  FileSize : 12 KB
  FileVersion : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  ProductVersion : 5.1.2600.0
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services
  InternalName : svchost.exe
  OriginalFilename : svchost.exe
  ProductName : Microsoft
  Created on : 10-1-2002 15:04:25
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 7-9-2001 4:27:28

  #:7 [explorer.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:16
  BasePriority : Normal
  FileSize : 976 KB
  FileVersion : 6.00.2800.1221 (xpsp2.030511-1403)
  ProductVersion : 6.00.2800.1221
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Windows Verkenner
  InternalName : explorer
  OriginalFilename : EXPLORER.EXE
  ProductName : Besturingssysteem Microsoft
  Created on : 29-5-2003 9:52:40
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:36
  Last modified : 29-5-2003 9:52:40

  #:8 [spoolsv.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\system32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:17
  BasePriority : Normal
  FileSize : 50 KB
  FileVersion : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
  ProductVersion : 5.1.2600.0
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Spooler SubSystem App
  InternalName : spoolsv.exe
  OriginalFilename : spoolsv.exe
  ProductName : Microsoft
  Created on : 10-1-2002 15:04:24
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 7-9-2001 4:27:28

  #:9 [ccevtmgr.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:17
  BasePriority : Normal
  FileSize : 313 KB
  FileVersion : 1.03.4
  ProductVersion : 1.03.4
  Copyright : Copyright © 2000-2002 Symantec Corporation. All rights reserved.
  CompanyName : Symantec Corporation
  FileDescription : Event Manager Service
  InternalName : ccEvtMgr
  OriginalFilename : ccEvtMgr.exe
  ProductName : Event Manager
  Created on : 18-3-2003 20:38:01
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 6-12-2002 10:28:42

  #:10 [nisum.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Norton Internet Security\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:17
  BasePriority : Normal
  FileSize : 137 KB
  FileVersion : 6.02.2003
  ProductVersion : 6.02.2003
  Copyright : Copyright © 2000-2002 Symantec Corporation. All rights reserved.
  CompanyName : Symantec Corporation
  FileDescription : Norton Internet Security NISUM
  InternalName : NISUM
  OriginalFilename : NISUM.exe
  ProductName : Norton Internet Security
  Created on : 25-9-2003 15:23:34
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 9-4-2003 23:58:10

  #:11 [ccpxysvc.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Norton Internet Security\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:18
  BasePriority : Normal
  FileSize : 33 KB
  FileVersion : 6.02.2003
  ProductVersion : 6.02.2003
  Copyright : Copyright © 2000-2002 Symantec Corporation. All rights reserved.
  CompanyName : Symantec Corporation
  FileDescription : Norton Internet Security Proxy Service
  InternalName : ccPxySvc
  OriginalFilename : ccPxySvc.exe
  ProductName : Norton Internet Security
  Created on : 25-9-2003 15:23:32
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 9-4-2003 23:58:36

  #:12 [navapsvc.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Norton AntiVirus\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:18
  BasePriority : Normal
  FileSize : 113 KB
  FileVersion : 9.05.1015
  ProductVersion : 9.05.1015
  Copyright : Copyright © 2000-2002 Symantec Corporation. All rights reserved.
  CompanyName : Symantec Corporation
  FileDescription : Norton AntiVirus Auto-Protect Service
  InternalName : NAVAPSVC
  OriginalFilename : NAVAPSVC.EXE
  ProductName : Norton AntiVirus
  Created on : 18-3-2003 20:37:45
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 28-11-2002 8:44:52

  #:13 [nvsvc32.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\System32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:18
  BasePriority : Normal
  FileSize : 80 KB
  FileVersion : 6.14.10.5216
  ProductVersion : 6.14.10.5216
  Copyright : (C) NVIDIA Corporation. All rights reserved.
  CompanyName : NVIDIA Corporation
  FileDescription : NVIDIA Driver Helper Service, Version 52.16
  InternalName : NVSVC
  OriginalFilename : nvsvc32.exe
  ProductName : NVIDIA Driver Helper Service, Version 52.16
  Created on : 6-10-2003 13:16:00
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 6-10-2003 13:16:00

  #:14 [svchost.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\System32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:19
  BasePriority : Normal
  FileSize : 12 KB
  FileVersion : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
  ProductVersion : 5.1.2600.0
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services
  InternalName : svchost.exe
  OriginalFilename : svchost.exe
  ProductName : Microsoft
  Created on : 10-1-2002 15:04:25
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 7-9-2001 4:27:28

  #:15 [hpsysdrv.exe]
  FilePath : C:\windows\system\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:21
  BasePriority : Normal
  FileSize : 51 KB
  FileVersion : 1, 7, 0, 0
  ProductVersion : 1, 7, 0, 0
  Copyright : Copyright
  CompanyName : Hewlett-Packard Company
  FileDescription : hpsysdrv
  InternalName : hpsysdrv
  OriginalFilename : hpsysdrv.exe
  ProductName : hpsysdrv
  Created on : 19-10-2001 9:52:03
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 8-5-1998 4:04:38

  #:16 [kbd.exe]
  FilePath : C:\HP\KBD\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:21
  BasePriority : High
  FileSize : 60 KB
  FileVersion : 1.0.2.0
  ProductVersion : 1.0.2.0
  Copyright : Copyright
  CompanyName : Hewlett-Packard Company
  FileDescription : KBD EXE
  InternalName : KBD EXE
  OriginalFilename : Kbd.exe
  ProductName : Hewlett-Packard Company KBD EXE
  Created on : 19-10-2001 9:56:32
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 7-7-2001 9:56:56

  #:17 [pctspk.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\System32\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:23
  BasePriority : Normal
  FileSize : 152 KB
  FileVersion : 1, 0, 0, 1
  ProductVersion : 1, 0, 0, 1
  Copyright : Copyright (C) 2001
  FileDescription : pctvoice MFC Application
  InternalName : pctvoice
  OriginalFilename : pctvoice.EXE
  ProductName : pctvoice Application
  Created on : 2-8-2001 13:37:34
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 2-8-2001 13:37:34

  #:18 [hpztsb04.exe]
  FilePath : C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:23
  BasePriority : Normal
  FileSize : 192 KB
  FileVersion : 2,76,0,0
  ProductVersion : 2,76,0,0
  Copyright : Copyright © Hewlett-Packard Company 1999-2001
  CompanyName : HP
  ProductName : HP DeskJet
  Created on : 15-1-2002 15:40:35
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 12-9-2001 15:47:30

  #:19 [ccapp.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:24
  BasePriority : Normal
  FileSize : 56 KB
  FileVersion : 1.08.01
  ProductVersion : 1.08.01
  Copyright : Copyright © 2000-2002 Symantec Corporation. All rights reserved.
  CompanyName : Symantec Corporation
  FileDescription : Common Client CC App
  InternalName : ccApp
  OriginalFilename : ccApp.exe
  ProductName : Common Client
  Created on : 28-8-2003 15:38:46
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 15-7-2003 12:56:58

  #:20 [point32.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:25
  BasePriority : Normal
  FileSize : 172 KB
  FileVersion : 4.10.0851.0
  ProductVersion : 4.1
  Copyright : Copyright (C) Microsoft Corp. 1983-2002
  CompanyName : Microsoft Corporation
  FileDescription : Microsoft IntelliPoint
  InternalName : POINT32
  OriginalFilename : POINT32.EXE
  ProductName : Microsoft IntelliPoint
  Created on : 11-4-2002 18:47:52
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 11-4-2002 18:47:52

  #:21 [vcheck.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Onlineeye Pro\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:25
  BasePriority : Normal
  FileSize : 140 KB
  FileVersion : 1, 0, 0, 1
  ProductVersion : 1, 0, 0, 1
  Copyright : Copyright (C) 2003
  FileDescription : MFC-Anwendung VCheck
  InternalName : VCheck
  OriginalFilename : VCheck.EXE
  ProductName : Anwendung VCheck
  Created on : 23-6-2004 13:45:55
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:30
  Last modified : 23-6-2004 13:45:55

  #:22 [onlineeye.exe]
  FilePath : C:\program files\onlineeye pro\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:26
  BasePriority : Normal
  FileSize : 689 KB
  FileVersion : 1, 0, 0,2
  ProductVersion : 1, 0, 0,2
  Copyright : Copyright (C) 2001
  CompanyName : pmaSoft
  FileDescription : OnlineTime MFC Application
  InternalName : OnlineTime
  OriginalFilename : OnlineTime.EXE
  ProductName : OnlineeEye
  Created on : 25-6-2004 8:21:19
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:37
  Last modified : 25-6-2004 8:21:19

  #:23 [realsched.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:29:26
  BasePriority : Normal
  FileSize : 176 KB
  FileVersion : 0.1.0.3034
  ProductVersion : 0.1.0.3034
  Copyright : Copyright
  CompanyName : RealNetworks, Inc.
  FileDescription : RealNetworks Scheduler
  InternalName : schedapp
  OriginalFilename : realsched.exe
  ProductName : RealPlayer (32-bit)
  Created on : 25-4-2004 19:01:22
  Last accessed : 6-7-2004 17:29:08
  Last modified : 15-6-2004 19:01:29

  #:24 [ad-aware.exe]
  FilePath : C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\
  ThreadCreationTime : 6-7-2004 17:53:37
  BasePriority : Normal
  FileSize : 668 KB
  FileVersion : 6.0.1.181
  ProductVersion : 6.0.0.0
  Copyright : Copyright
  CompanyName : Lavasoft Sweden
  FileDescription : Ad-aware 6 core application
  InternalName : Ad-aware.exe
  OriginalFilename : Ad-aware.exe
  ProductName : Lavasoft Ad-aware Plus
  Created on : 20-9-2003 19:36:17
  Last accessed : 6-7-2004 18:04:45
  Last modified : 12-7-2003 20:00:20

  Resultaat van bestandsscan:
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Nieuwe objecten: 0
  Totaal tot nu toe geïdentificeerde objecten: 0


  Start scan register
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  Resultaat van registerscan:
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Nieuwe objecten: 0
  Totaal tot nu toe geïdentificeerde objecten: 0


  Started deep registry scan
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Mogelijk browser-Hacker poging : Software\Microsoft\Internet Explorer\MainStart Pageabout:blank

  Possible Browser Hijack attempt Object herkend!
  Typ : Reg. Bestanden
  Data : "about:blank"
  Rootkey : HKEY_LOCAL_MACHINE
  Object : Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Waarde : Start Page
  Data : "about:blank"


  Resultaat diepe registerscan:
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Nieuwe objecten: 1
  Totaal tot nu toe geïdentificeerde objecten: 1


  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


  Dieptescan van bestanden (C:)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


  Scanning Hosts file(C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  Hosts file scan result:
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  0 entries scanned.
  Nieuwe objecten:0
  Totaal tot nu toe geïdentificeerde objecten: 1
  Performing conditional scans..
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  Conditional scan result:
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Nieuwe objecten: 0
  Totaal tot nu toe geïdentificeerde objecten: 1


  20:10:19 Systeemscan gereed

  Samenvatting van het onderzoek
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Totale tijd systeemscan:00:04:36:250
  Objecten gescand:50096
  Objecten geïdentificeerd:1
  Objecten genegeerd:0
  Nieuwe objecten:1
 • Die log van ad-aware lijkt me ook clean.
  Die about:blank kan een 'bugje' zijn van ad-aware…

  We kunnen dit controleren:
  Download dit bestandje. Unzip het op je buroblad. Dubbelklik op appinit.bat. Er verschijnt een 'dos'box en dan wordt er een bestand aangemaakt dat windows.txt noemt. Open dit bestand en plak deze inhoud ook in je volgende post.
  Maar ik zie niets in je log wijst op de about:blank hijack.
 • regf    Pugf hbin ¨ÿÿÿnk, xO Y.WÁ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ° x ÿÿÿÿ 0 werW Windowssÿÿÿsk x x Ô „¸ È  ¤    ! € ! ?     ?        Øÿÿÿvk €  fùAppInit_DLLs֍æG h Ðÿÿÿvk È  ÀUDeviceNotSelectedTimeoutðÿÿÿ1 5 _£ûóðÿÿÿ9 0 €) Ðÿÿÿvk €'  zGDIProcessHandleQuota"þàÿÿÿvk 8  °ºSpooler2ðÿÿÿy e s h h ˜ è ` àÿÿÿvk €  =pswapdiskÐÿÿÿvk Ø  R¿TransmissionRetryTimeoutàÿÿÿh ˜ è ` € Ð Ðÿÿÿvk €'  erUSERProcessHandleQuotaIn
 • Feelgood,

  100 % zeker dat ad-aware logje is clean.
 • Bedankt. :D
  Alleen nu weet ik het ook niet meer. :( :( :( :( :( :(
 • surf je met IE? instaleer die dan eens opnieuw (zal wel weinig oplossen maar wie weet)
 • Toch maar eens terug in de tijd gegaan en een herstelpunt van 26 Juni
  teruggezet. Wat ik zeker wist is dat ik geen nieuwe programma´s had geinstalleerd maar wel updates van verschillende programma´s had gedaan. En hij is weg. rararara hiephiep hoera :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P :P :P

  In ieder geval bedankt voor jullie hulp. :wink: :wink: :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.