Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hangen bij het opstarten

Anoniem
None
5 antwoorden
 • mijn computer blijft elke keer bij het opstarten even hangen als hij ongeveer driekwart van alle 'trayapps' heeft geladen.
  op dat moment mist msn messenger van de taakbalk en staat NAV nog op disabled (kruisje erdoor).

  daarna wordt msn messenger en misschien nog wat andere dingen geladen, want hij laadt op dat laatste moment nog heel wat (dat is aan de HDD-LED te zien). en NAV gaat op enabled natuurlijk.

  hieronder is mijn hijackthislog van tijdens en na het 'hangen':

  tijdens:[code:1:e94e43e7ec]Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 8:12:07, on 7-7-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Linksts.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  E:\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  E:\NORTON~1\navapw32.exe
  E:\Logitech\iTouch\iTouch\iTouch.exe
  E:\Norton Personal Firewall\IAMAPP.EXE
  E:\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe
  C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe
  C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE
  E:\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  E:\CD-foon\trayapp.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  E:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  E:\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\Norton Personal Firewall\SymProxySvc.exe
  E:\Norton Personal Firewall\NISSERV.EXE
  D:\Software\EXE\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ISDN Monitor] Linksts.exe W 1024
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] E:\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] E:\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] E:\Logitech\iTouch\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] E:\Norton Personal Firewall\IAMAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "E:\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] E:\CD-foon\trayapp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab[/code:1:e94e43e7ec]en na:[code:1:e94e43e7ec]Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 8:13:25, on 7-7-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Linksts.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  E:\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  E:\NORTON~1\navapw32.exe
  E:\Logitech\iTouch\iTouch\iTouch.exe
  E:\Norton Personal Firewall\IAMAPP.EXE
  E:\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe
  C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe
  C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  E:\CD-foon\trayapp.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  E:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  E:\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\Norton Personal Firewall\SymProxySvc.exe
  E:\Norton Personal Firewall\NISSERV.EXE
  D:\Software\EXE\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ISDN Monitor] Linksts.exe W 1024
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] E:\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] E:\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] E:\Logitech\iTouch\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] E:\Norton Personal Firewall\IAMAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "E:\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] E:\CD-foon\trayapp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab[/code:1:e94e43e7ec]beetje raar is dat MsnMgr.exe er in beide logs voorkomt. heeft iemand enig idee van wat er aan de hand is?

  -sven-
 • ik kijk even
 • hij lijkt mij schoon
  MsnMgr.exe is msn messenger dus niks om je druk over te maken :wink:

  wat je kan doen is een online scan proberen
 • ik bedoelde met dat MsnMgr.exe gedoe dat msn in beide gevallen al geladen is maar het icoontje alleen zichtbaar was toen ik log nr 2 vastlegde. beetje raar…
  kweet wel dat het maar messenger is, maar dit viel me gewoon op.

  maar goed waar kan ik dan zo'n online scan 'proberen'?
 • online scan kan je hier doen: http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

  en dat icoontje komt doordat msn wel geladen is maar het proces voor die systemtray nog niet volledig (waarschijnlijk)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.