Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack log... hulp a.u.b.

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Kan iemand me aangeven wat ik kan verwijderen uit onderstaande log?
  Bij voorbaat dank!

  Groet Sven

  ====
  Log
  ====
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 10:01:07, on 8-7-04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSDPT.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB04.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MUSICMATCH\MUSICMATCH JUKEBOX\MM_TRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPLORER 7.0\MONITOR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SNCNTR.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\JSL5QY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LUS22B.EXE
  C:\SPYWARE\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\SYSTEM/left.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = C:\WINDOWS\SYSTEM\ms7531.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://nkvd.us (obfuscated)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{4FC95EDD-4796-4966-9049-29649C80111D} - (no file)
  F1 - win.ini: run=c:\windows\system\sysdpt.exe
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\PROGRAM FILES\E-BOOK SYSTEMS\FLIPALBUM 5 SUITE\FPLAUNCH.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {E468CF21-C488-11D8-9D2A-00508CB9D908} - C:\WINDOWS\SYSTEM\DAFI.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM219.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Mscnt] c:\windows\system\mscnt.exe /noconnect
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sncntr] c:\windows\system\sncntr.exe /nocomm
  O4 - HKLM\..\Run: [SexCams_be] C:\Program Files\SCom\Dialers\SexCams_be\SexCams_be.exe /dontdial
  O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mcn] C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [5WA8T4B4CFWFT9] C:\WINDOWS\SYSTEM\CipIX.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [29L38SG44G2C2T] C:\WINDOWS\SYSTEM\EVV85L.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoLoaderqwo51IIlaKLM] "C:\WINDOWS\SYSTEM\MTXDIAL.EXE" /PC="AM.WILD" /HideUninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [q37f36V] MTXDIAL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Mcn.exe] C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DVQ] C:\WINDOWS\SYSTEM\DVQ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Prein] C:\WINDOWS\TEMP\APP40F3.TMP
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Sysdpt] c:\windows\system\sysdpt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [b0opRWZnl] MBSODEMX.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MaxSpeed (HKLM)
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: VanBredaOnline Security Applet - https://www.vanbredaonline.be/applets/ema.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37661.1243055556
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/swdir.cab
 • zal even kijken voor je
 • graag
 • oeps dubbel post :oops:
 • fix de volgende items indien aanwezig


  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\SYSTEM/left.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = C:\WINDOWS\SYSTEM\ms7531.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://nkvd.us (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://nkvd.us (obfuscated)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{4FC95EDD-4796-4966-9049-29649C80111D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM219.DLL (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Mscnt] c:\windows\system\mscnt.exe /noconnect
  O4 - HKLM\..\Run: [sncntr] c:\windows\system\sncntr.exe /nocomm
  O4 - HKLM\..\Run: [SexCams_be] C:\Program Files\SCom\Dialers\SexCams_be\SexCams_be.exe /dontdial
  O4 - HKLM\..\Run: [Mcn] C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Prein] C:\WINDOWS\TEMP\APP40F3.TMP  reboot in safe mode en verwijder:
  gooi c:\program files\SCom <—die map weg
  c:\windows\system\mscnt.exe <— dat bestand
  c:\windows\system\sncntr.exe <— dat bestand
  gooi daarna c:\windows\temp <— die map leeg

  bij deze heb ik m'n twijfels:

  O4 - HKLM\..\Run: [AutoLoaderqwo51IIlaKLM] "C:\WINDOWS\SYSTEM\MTXDIAL.EXE" /PC="AM.WILD" /HideUninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [q37f36V] MTXDIAL.EXE  klinkt als een dialer en aan de rest van de log te zien is dit waarschijnlijk een dialer van een erotische site, als het een dialer is om op je werk in te bellen oid laat je hem staan, als het van een erotische site is, dan eerst MTXDIAL.EXE die in de map c:\windows\system staat weggooien. vervolgens die key ook fixen als hij er nog staat


  reboot in normale modus en post een nieuwe log
 • Hoeronder de nieuwe log.
  Krijg overigens nog steeds pop-ups…

  ===
  log
  ===
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 11:16:23, on 8-7-04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSMON.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB04.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MUSICMATCH\MUSICMATCH JUKEBOX\MM_TRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPLORER 7.0\MONITOR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LUS22B.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\NUNF7.EXE
  C:\SPYWARE\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F1 - win.ini: run=c:\windows\system\msmon.exe
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\PROGRAM FILES\E-BOOK SYSTEMS\FLIPALBUM 5 SUITE\FPLAUNCH.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {E468CF21-C488-11D8-9D2A-00508CB9D908} - C:\WINDOWS\SYSTEM\DAFI.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [5WA8T4B4CFWFT9] C:\WINDOWS\SYSTEM\CipIX.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [29L38SG44G2C2T] C:\WINDOWS\SYSTEM\Prdt0XMQ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mcn.exe] C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DVQ] C:\WINDOWS\SYSTEM\DVQ.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Msmon] c:\windows\system\msmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [b0opRWZnl] MBSODEMX.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MaxSpeed (HKLM)
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: VanBredaOnline Security Applet - https://www.vanbredaonline.be/applets/ema.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37661.1243055556
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/swdir.cab
 • ik kijk nog een keer :wink:
 • doe eens een online scan
 • nadat je die online scan hebt gedaan, run je hijackthis opnieuw en laat je de volgende items fixen:
  [list:5c813099ea]
  O4 - HKLM\..\Run: [5WA8T4B4CFWFT9] C:\WINDOWS\SYSTEM\CipIX.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [29L38SG44G2C2T] C:\WINDOWS\SYSTEM\Prdt0XMQ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mcn.exe] C:\WINDOWS\TEMP\MCN.EXE [/list:u:5c813099ea]

  reboot in safe mode en zorg dat hij alle verborgen bestanden weergeeft,

  verwijder vervolgens indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CipIX.exe <— dat bestand
  C:\WINDOWS\SYSTEM\Prdt0XMQ.exe <— dat bestand

  en maak weer de temp folder leeg.

  reboot in normale modus, maak een nieuwe log en post die weer
 • Hallo sven_van_rijen,

  Download Peperfix.
  Het bestandje opslaan op je desktop. Dubbelklik erop, Klik op Find and Fix.

  Reboot de computer wanneer je dit gedaan hebt.
  Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe HijackThislog.

  Groeten,
  Marc

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.