Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Terug van vakantie log...

Anoniem
pcguy
7 antwoorden
 • Tijdens vakantie (duiken op Sangalaki, veel manta's gezien!!!!) heeft neef opgepast en mocht natuurlijk computer gebruiken. Tja, die stikte daarna van de spyware etc. Ik heb redelijk schoongemaakt , maar dat p2p blijft in opstart (al is het er wel af als exe programa) en verder vertrouw ik mybar niet. Misschien nog meer (wat is dat hartbeat?)? Gelukkig zijn de kenners nog niet op vakantie zie ik. Graag advies, onderstaand mijn log.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:21:56, on 17-7-04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\NISUM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\CCPXYSVC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPHA1MON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE\OPWARE32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPHIPM07.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA COMPONENTS\ENCODER\WMENCAGT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SILICON PRAIRIE SOFTWARE\MEMTURBO\MEMTURBO.EXE
  C:\PROGRAM FILES\FINEPIXVIEWER\QUICKDCF.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSUSEM32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\Program Files\Norton CleanSweep\Monwow.exe
  C:\PROGRAM FILES\NETSCAPE\NETSCAPE 6\NETSCP.EXE
  D:\RES\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;http://localhost;;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F1 - win.ini: run=hpfsched
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.startpagina.nl/"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\tyw1pcl0.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CPROGRAM%20FILES%5CNETSCAPE%5CNETSCAPE%206%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\tyw1pcl0.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\PROGRAM FILES\MYWAY\MYBAR\1.BIN\MYBAR.DLL
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\PROGRAM FILES\MYWAY\MYBAR\1.BIN\MYBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHA1MON] C:\WINDOWS\SYSTEM\HPHA1MON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RegShave] C:\Progra~1\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Initialize8x8] C:\WINDOWS\pinnacle\PCTV\8x8_init.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNACLE\PPE\ppe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P NETWORKING] C:\WINDOWS\SYSTEM\P2P NETWORKING\P2P NETWORKING.EXE /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Nisum] C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccPxySvc] C:\PROGRA~1\NORTON~3\CCPXYSVC.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\PROGRA~1\NORTON~4\CSINJECT.EXE
  O4 - Startup: Encoder Agent.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMENCAGT.EXE
  O4 - Startup: MemTurbo.lnk = C:\Program Files\Silicon Prairie Software\MemTurbo\memturbo.exe
  O4 - Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O4 - Startup: CleanSweep Usage Watch.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csusem32.exe
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsm32.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?38038.2853472222
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

  Vast dank voor de moeite!
 • Hallo Jorte,

  Ga naar configuratiescherm - Software. Deïnstalleer MyWay Speed Bar.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:de0ced1434]
  O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\PROGRAM FILES\MYWAY\MYBAR\1.BIN\MYBAR.DLL

  O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\PROGRAM FILES\MYWAY\MYBAR\1.BIN\MYBAR.DLL

  O4 - HKLM\..\Run: [P2P NETWORKING] C:\WINDOWS\SYSTEM\P2P NETWORKING\P2P NETWORKING.EXE /AUTOSTART

  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

  [/b:de0ced1434]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\PROGRAM FILES\MYWAY <—deze map

  groeten,
 • Hallo M@rc,
  Bedankt voor de snelle hulp!!!!!
  Onderstaand mijn "verse" log. Alleen bij die 012 (plug in, etc.) weet ik niet wat die is.
  Verder ben ik weer helemaal schoon zo te zien.
  En als je nog op vakantie gaat: Veel plezier!!!

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 19:56:08, on 17-7-04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\NISUM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\CCPXYSVC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPHA1MON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE\OPWARE32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPHIPM07.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA COMPONENTS\ENCODER\WMENCAGT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SILICON PRAIRIE SOFTWARE\MEMTURBO\MEMTURBO.EXE
  C:\PROGRAM FILES\FINEPIXVIEWER\QUICKDCF.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSUSEM32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\Program Files\Norton CleanSweep\Monwow.exe
  D:\RES\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;http://localhost;;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F1 - win.ini: run=hpfsched
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.startpagina.nl/"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\tyw1pcl0.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CPROGRAM%20FILES%5CNETSCAPE%5CNETSCAPE%206%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\tyw1pcl0.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHA1MON] C:\WINDOWS\SYSTEM\HPHA1MON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RegShave] C:\Progra~1\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Initialize8x8] C:\WINDOWS\pinnacle\PCTV\8x8_init.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNACLE\PPE\ppe.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Nisum] C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccPxySvc] C:\PROGRA~1\NORTON~3\CCPXYSVC.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\PROGRA~1\NORTON~4\CSINJECT.EXE
  O4 - Startup: Encoder Agent.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMENCAGT.EXE
  O4 - Startup: MemTurbo.lnk = C:\Program Files\Silicon Prairie Software\MemTurbo\memturbo.exe
  O4 - Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O4 - Startup: CleanSweep Usage Watch.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csusem32.exe
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsm32.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?38038.2853472222
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
 • Hallo Jorte,

  Die 012 is een plugin die wat extra functionaliteit toevoegt aan je browser. Niks kwaadaardig.

  Logje ziet er goed uit.

  Vakantie: nog 4 weken wachten…. :( (aftellen is begonnen)

  groeten,
 • Merci, en jij hebt je vakantie nog tegoed moet je maar denken!
  Als je net zoveel geniet als ik heb je straks een fantastische vakantie!!!
  Maar nu kan hier een slotje op denk ik, of zullen we er een vakantie topic van maken?
 • [quote:e26e462c46="jorte"]
  duiken op Sangalaki
  [/quote:e26e462c46]

  wil ik ook maar omdat me zusje niet duikt dwarsboomt ze dat altijd :cry:
 • Sangalki is ongelovelijk mooi duiken, kan je je zus niet omkopen???
  (als je in een school van meer dan 20 manta's wil duiken…..)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.