Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startpagina

Anoniem
None
17 antwoorden
 • Alvast bedankt!!
 • Bij het opstarten van Internet Explorer krijg ik sinds kort 'about: blank' als startpagina ipv mijn eigen startpagina, die - wat ik ook doe- niet meer wordt vastgehouden als startpagina.
  Ik heb dit probleem hier al vaker zien langskomen, maar toch ben ik gebaat bij een advies (die ik ook kan begrijpen).

  Bij voorbaat dank.
 • dawnload spybot of ad ware .
  scan met een van die progg je computer eens.
 • download hijackthis, sla hem op in een [b:83d1e0f0c9]eigen[/b:83d1e0f0c9] map en run hem, sla de log op en plak die volledig in je volgende bericht :wink:

  nu we toch bezig zijn, het lijkt om de about:blank hijacker te gaan dus waarschijnlijk zit er nog een verborgen bestand. dat gaan we ook even opsporen. download appinit.zip en [b:83d1e0f0c9]unzip[/b:83d1e0f0c9] hem op je bureaublad. run hem er flits even een dosbox voorbij en windows.txt word aangemaakt. post die log samen met je hijacklog in je volgende bericht

  edit: dit moet toch wel te begrijpen zijn? :wink:
 • Hier de resultaten van 'hijackthis' en 'appinit'

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 19:48:27, on 20-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  C:\WINDOWS\System32\shellexpl.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\M. Kentie\Bureaublad\Schoon\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D3E35CB9-F5FE-405F-A60D-D63421993293} - C:\WINDOWS\System32\gnple.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SetIcon] C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Explorer] C:\WINDOWS\System32\shellexpl.exe en
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &All by FD - fdiectx2.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with &FD - fdiectx.htm
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O9 - Extra button: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:C:\doctoxsp.chm::/on-line.exe
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040105/qtinstall.info.apple.com/mickey/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.planet.nl/exent/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37576.2147453704
  O16 - DPF: {BF78BF45-4876-11D5-ADB0-000103484A5D} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive400/PageDive.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{85E84CBF-0FFC-47E9-824D-DB72AAED854D}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66

  APPINIT:

  regf    PARALLEL Direct Parallel  VPN4-1  rastapi VPN WAN-minipoort (L2TP)  VPN4-0 &M hbin ¨ÿÿÿnk, Pˆ·²iÄ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ( x ÿÿÿÿ 0  Windowsuÿÿÿsk x x Ô „¸ È  ¤    ! € ! ?     ?        Øÿÿÿvk €  fùAppInit_DLLs֍æG h Ðÿÿÿvk È  ÀUDeviceNotSelectedTimeoutðÿÿÿ1 5 € ðÿÿÿ9 0 V Ðÿÿÿvk €'  ŒóGDIProcessHandleQuota·øÏàÿÿÿvk 8  Ì”Spooleråðÿÿÿy e s Øáöw h ˜ è ` àÿÿÿvk €  R¿swapdiskÐÿÿÿvk Ø  kâTransmissionRetryTimeout h ˜ è ` € Ð Ðÿÿÿvk €'  ­USERProcessHandleQuota Øÿÿÿvk
   €  »SecureDesktop³âØÿÿÿh ˜ è ` € Ð ° £Ðj€ è¿A®£Ðj€ £Ðj€ è¿A®` £Ðj€ è¿A®£Ðj€ £Ðj€ è¿A®ŒêýÀêýÄêý8Y+á ³QA® Ðg0áZbA®Jêý,êý@NA®ðÒÕâ`€A®£Ðj€ è¿A®£Ðj€ è¿A®£Ðj€£Ðj€ £Ðj€ £Ðj€ è¿A®£Ðj€ £Ðj€ è¿A®Dêý82ÐâPêý ˆfFâÀêý£Ðj€ è¿A®£Ðj€ £Ðj€ è¿A®£Ðj€ £Ðj€ è¿A® ”êý˜êý ³QA® Ðg0áZbA®@–áü¸`®@NA®@–á„)?®@–á À¹`®¯?®ÀêýØg0áˆfFâTáÀ¹`® PóÖâÈ @–á @–á B–á PóÖâÿÿÿÿŸ! «¿¶È=) Rà>®H¹`® À¹`®GSA®¹`®à¸`®
 • ik kijk even
 • beeindig in taakbeheer ( ctrl + shift + esc ) in het tabblad processen het volgende proces:[b:81c0403dca]shellexpl.exe[/b:81c0403dca]

  doe daarna een online scan

  run daarna hijackthis opnieuw en vink de volgende items aan indien aanwezig, klik daarna op fix checked.

  [list:81c0403dca][b:81c0403dca]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {D3E35CB9-F5FE-405F-A60D-D63421993293} - C:\WINDOWS\System32\gnple.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [Explorer] C:\WINDOWS\System32\shellexpl.exe en
  O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:C:\doctoxsp.chm::/on-line.exe
  O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040105/qtinstall.info.apple.com/mickey/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe[/b:81c0403dca][/list:u:81c0403dca]

  start opnieuw op in safe mode en laat je alle bestanden weergeven: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm verwijder daarna indien aanwezig:
  [list:81c0403dca][b:81c0403dca]
  C:\WINDOWS\System32\gnple.dll <— dit bestand
  C:\WINDOWS\System32\shellexpl.exe <— dit bestand[/b:81c0403dca][/list:u:81c0403dca]
  en maak de volgende map leeg:[list:81c0403dca][b:81c0403dca]
  C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\[/b:81c0403dca][/list:u:81c0403dca]

  dan start je weer opnieuw op in normale modus en plaats je een nieuwe log
 • Zie hier de nieuwe 'hijack'-log:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:56:14, on 20-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\M. Kentie\Bureaublad\Schoon\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6948E702-E0A3-4769-A5E1-9CEF0E610A54} - C:\WINDOWS\System32\gnple.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SetIcon] C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &All by FD - fdiectx2.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with &FD - fdiectx.htm
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O9 - Extra button: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.planet.nl/exent/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37576.2147453704
  O16 - DPF: {BF78BF45-4876-11D5-ADB0-000103484A5D} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive400/PageDive.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{85E84CBF-0FFC-47E9-824D-DB72AAED854D}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66

  En de nieuwe 'appinit':

  regf    Pugf hbin @ 
   ìý¨ÿÿÿnk, Pˆ·²iÄ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ( x ÿÿÿÿ 0  Windowsuÿÿÿsk x x Ô „¸ È  ¤    ! € ! ?     ?        Øÿÿÿvk €  fùAppInit_DLLs֍æG h Ðÿÿÿvk È  ÀUDeviceNotSelectedTimeoutðÿÿÿ1 5 € ðÿÿÿ9 0 V Ðÿÿÿvk €'  ŒóGDIProcessHandleQuota·øÏàÿÿÿvk 8  Ì”Spooleråðÿÿÿy e s Øáöw h ˜ è ` àÿÿÿvk €  R¿swapdiskÐÿÿÿvk Ø  kâTransmissionRetryTimeout h ˜ è ` € Ð Ðÿÿÿvk €'  ­USERProcessHandleQuota Øÿÿÿvk
   €  »SecureDesktop³âØÿÿÿh ˜ è ` € Ð °
 • Hallo martje63,

  Start de computer opnieuw. Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.
  (enkel de hijckthislog is voldoende - geen windows.txt meer)

  groeten
  Marc
 • Zie hier:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:25:41, on 20-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Documents and Settings\M. Kentie\Bureaublad\Schoon\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6948E702-E0A3-4769-A5E1-9CEF0E610A54} - C:\WINDOWS\System32\gnple.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SetIcon] C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &All by FD - fdiectx2.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with &FD - fdiectx.htm
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O9 - Extra button: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.planet.nl/exent/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37576.2147453704
  O16 - DPF: {BF78BF45-4876-11D5-ADB0-000103484A5D} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive400/PageDive.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:2ba78948fd]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  O2 - BHO: (no name) - {6948E702-E0A3-4769-A5E1-9CEF0E610A54} - C:\WINDOWS\System32\gnple.dll (file missing)
  [/b:2ba78948fd]

  Edit: Nadien scan je met ad-aware. Volg deze instructies: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
  Reboot en post een nieuwe hijackThislog.
 • scan met cwshredder

  run dan hijackthis opnieuw en fix de volgende items:

  [list:1cedef1f92][b:1cedef1f92]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MC618~1.KEN\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {6948E702-E0A3-4769-A5E1-9CEF0E610A54} - C:\WINDOWS\System32\gnple.dll (file missing)[/b:1cedef1f92][/list:u:1cedef1f92]

  daarna gooi je onderstaande items weg/leeg in safe mode
  [list:1cedef1f92][b:1cedef1f92]
  C:\Documents and Settings\*******\Local Settings\Temp <— die map leegmaken!
  C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp <— deze map ook leegmaken[/b:1cedef1f92][/list:u:1cedef1f92] ********** is de naam van jou account :wink:

  reboot draai daarna een nieuwe hijackthis log (appinit niet nodig, verborgen installer niet aanwezig)

  edit: marc was me voor
 • inmiddels is dit nu mijn log:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 22:26:28, on 20-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\M. Kentie\Bureaublad\Schoon\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SetIcon] C:\Program Files\Generic\Seticon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &All by FD - fdiectx2.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with &FD - fdiectx.htm
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O9 - Extra button: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Omniquad MyPrivacy (HKLM)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.planet.nl/exent/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37576.2147453704
  O16 - DPF: {BF78BF45-4876-11D5-ADB0-000103484A5D} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive400/PageDive.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
 • [img:cd5b2620b0]http://users.pandora.be/marcvn/Iconen/icon_thumb.gif[/img:cd5b2620b0]
  Dit ziet er goed uit.
 • Beste M@rc en beste pcguy,


  Zeer hartelijk dank voor jullie adviezen (en moeite)!!
 • Graag gedaan.
 • same for me

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.