Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

en nog een log (last van keylogger.trojan)

Anoniem
M@rc
1 antwoord
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:32:53, on 22-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE
  D:\Programma's\Norton sys\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Programma's\Norton sys\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Promise Technology, Inc\Promise Array Management\MsgSvr.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe
  D:\Programma's\Norton sys\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  D:\Programma's\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  D:\Programma's\Nuria\Nuria.exe
  D:\Programma's\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.chello.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.chello.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programma's\Norton sys\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programma's\Norton sys\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.EXE -off
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ptipbmf] rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode
  O4 - HKLM\..\Run: [Fortis Secure Layer Config] cseinst.exe -o-h
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "D:\Programma's\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] D:\Programma's\Norton sys\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] D:\PROGRA~1\PINNACLE\PPE\ppe.exe
  O4 - Startup: Registration-Studio 8.lnk = D:\Programma's\Pinnacle\Register\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Programma's\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = D:\Programma's\Nuria\Nuria.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Norton geeft een melding dat hij Keylogger.Trojan heeft gevonden, maar dit niet kan repareren.
  Lokatie: C:\windows\System32\systemie.exe

  Hoe kom ik hier van af??

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.