Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Alweer een HijackThis log.

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Hallo BelgiumBoy_007,

  Ad-aware geupdate voor het scannen??

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:f1b8f84950]
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/23b2b94751f7cd2f3306/netzip/RdxIE601.cab
  [/b:f1b8f84950]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\Program Files\Common Files\GMT

  Opent je windows verkenner automatisch bij het opstarten?

  groeten,
  Marc
 • Zouden jullie eens een blik op mijn log willen werpen?

  Alvast bedankt.

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 11:52:56, on 23/07/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  c:\apache\APACHE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  c:\apache\APACHE.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Startup Manager\BartNet Startup Manager.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ATRACK.EXE
  D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Network Communicator\Version 2.0.0\BartNet_Network_Communicator.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\RcMan.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\EAX.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\VRC.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Center\RCenter.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\OSDMenu.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\WINDOWS\System32\imapi.exe
  C:\Program Files\SmartFTP\SmartFTP.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet-source-code.com/vb/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudCtrl] RunDll32 AudCtrl.dll,RCMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BartNet Network Communicator] C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\BartNet Network Communicator (192.168.0.101).exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BartNet Startup Manager] D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Startup Manager\BartNet Startup Manager.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BartNet Network Communicator] D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Network Communicator\Version 2.0.0\BartNet_Network_Communicator.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\RcMan.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Explorer] C:\WINDOWS\explorer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/23b2b94751f7cd2f3306/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.vvkso-ict.com/tsweb/msrdp.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
 • Hallo BelgiumBoy_007,

  Scan een keertje met ad-aware.
  Eerst updaten voor je gaat scannen.
  instructies vind je hier.

  Post na een reboot, terug een hijackthislog.

  groeten,
  Marc
 • Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 12:16:47, on 23/07/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  c:\apache\APACHE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  c:\apache\APACHE.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Startup Manager\BartNet Startup Manager.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ATRACK.EXE
  D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Network Communicator\Version 2.0.0\BartNet_Network_Communicator.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\RcMan.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\EAX.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\VRC.exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Center\RCenter.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\OSDMenu.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\WINDOWS\System32\imapi.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet-source-code.com/vb/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudCtrl] RunDll32 AudCtrl.dll,RCMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BartNet Network Communicator] C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\BartNet Network Communicator (192.168.0.101).exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BartNet Startup Manager] D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Startup Manager\BartNet Startup Manager.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BartNet Network Communicator] D:\Visual Basic Files\Programs\BartNet Network Communicator\Version 2.0.0\BartNet_Network_Communicator.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\SBExtigy\RemoteCenter\Rc\RcMan.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Explorer] C:\WINDOWS\explorer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/23b2b94751f7cd2f3306/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.vvkso-ict.com/tsweb/msrdp.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
 • Bedankt voor je moeite.

  Hoe start je opnieuw op in veilige modus met xp?

  En windows verkenner start idd op met de pc, ik heb hem altijd nodig dus dan moet ik hem niet telkens openen :wink:
 • [quote:a26b70f19b="BelgiumBoy_007"]Bedankt voor je moeite.[/quote:a26b70f19b]Graag gedaan
  [quote:a26b70f19b="BelgiumBoy_007"]
  Hoe start je opnieuw op in veilige modus met xp?[/quote:a26b70f19b]computer starten in veilige modus of Op F8 drukken bij het booten.
  [quote:a26b70f19b="BelgiumBoy_007"]
  En windows verkenner start idd op met de pc, ik heb hem altijd nodig dus dan moet ik hem niet telkens openen :wink:[/quote:a26b70f19b]
  ik dacht: 'ik vraag het maar even…je weet nooit….'

  groeten,
 • Ezelsbruggetje:
  sAve modus=F Acht

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.