Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

nieuwe log

Anoniem
Lodyx
3 antwoorden
 • dat rebooten in safe mode is nog ff iets niwus voor mij, maar hierbij in ieder geval een nieuwe log van Hijackthis:
  kan PC guy hiernaar kijken?

  Tnx.


  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 16:09:52, on 25-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsgSys.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Compaq\EAB\EabServr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\WINDOWS\System32\WLANSTA.EXE
  C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\RCrawler\rcrawler.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Palm\HOTSYNC.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS\Photoshop.exe
  C:\DOCUME~1\GERTVA~1\LOCALS~1\Temp\~e5d141.tmp
  C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  C:\DOCUME~1\GERTVA~1\LOCALS~1\Temp\~e5d141.tmp
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=1c02&lc=0413&s=search&ap=b204
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=1c02&lc=0413&ac
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.brabant.chello.nl:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = chello.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\Compaq\EAB\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WLANSTA.EXE] WLANSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Registry Crawler] C:\PROGRA~1\RCrawler\rcrawler.exe -TRAYONLY
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4343/mcfscan.cab
 • [quote:9d5803ca85][list:9d5803ca85]
  C:\WINDOWS\System32\MsgSys.EXE

  C:\DOCUME~1\GERTVA~1\LOCALS~1\Temp\~e5d141.tmp

  C:\DOCUME~1\GERTVA~1\LOCALS~1\Temp\~e5d141.tmp

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=1c02&lc=0413&s=search&ap=b204

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=1c02&lc=0413&ac

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank

  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll[/list:u:9d5803ca85][/quote:9d5803ca85]

  En wat ik gewoon niet ken :

  [quote:9d5803ca85][list:9d5803ca85]
  C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe

  C:\WINDOWS\System32\WLANSTA.EXE

  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe

  C:\Palm\HOTSYNC.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [WLANSTA.EXE] WLANSTA.EXE START

  O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE[/list:u:9d5803ca85][/quote:9d5803ca85]

  Overigens klopt er natuurlijk helemaal niks van, dat je en Compaq software hebt, en dat diezelfde pc ook HP software heeft… Dus denk dat een van die twee, gewoon kant en klare rotzooi is (misschien wel beide, zou me niks verbazen)…
 • Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beeëindig de volgende processen:
  ~e5d141.tmp (2keer)


  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:abd29bc82c]
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  [/b:abd29bc82c]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus. (of druk tijdens het booten op F8.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  Maak je Temp map leeg C:\DOCUME~1\GERTVA~1\LOCALS~1\Temp <—deze map leegmaken.

  Waarom deze log? Wat is het probleem?

  @ turbo pascal
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  Behoren toe aan het Touchpad

  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  Zorgt dat je bepaalde features van de geluidskaart kan gebruiken.

  O4 - HKLM\..\Run: [WLANSTA.EXE] WLANSTA.EXE START
  Ik vermoed dat dit hoort bij een systray icoontje om de status van Wireless lan te controleren.

  O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE
  Kan er eventueel uit maar is niet echt nodig. Wordt geïnstalllerd wanneer je Palm toestelletje aangesloten wordt.


  groeten,
  Marc

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.