Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Spyware / Hijack logfile

Anoniem
TBS
32 antwoorden
 • MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  ook nog even windows update bezoeken, je mist enkele belangrijke
 • Waarom vergeet ik daar toch altijd na te kijken. :oops:
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 22:14:59, on 12-8-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\netstat.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Algemeen\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\Advanced System Optimizer\iehelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nstat] C:\WINDOWS\netstat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Systweak Ad and Popup Blocker] "C:\Program Files\Advanced System Optimizer\adblock.exe"
  O4 - Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Registry Clean Pro\Monitor.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104


  Gelieve deze Logfile te bekijken.

  Ik heb de laatste tijd veel problemen met Spyware die zich in mijn about:blank nestelt. Ad-Aware 6, Spybot, Spyware blaster, Spyware guard, Spy Sweeper en CWSHREDDER(geprobeerd).

  Ik vind dit allemaal erg vervelend, want mijn computer gebruik behalve voor schoolzaken ook voor muziek. Ik heb overwogen om de boel te formatteren, maar daar ik niet de beschikken heb over XP software zal ik dit moeten kopen. Deze mogelijkheid wil ik ook al laatste redmiddel uitvoeren. Please help deze compu n00b.
 • Gebruik de nieuwe hijackthis: http://computercops.biz/downloads-file-328.html

  En download deze zip: http://users.pandora.be/marcvn/tools/appinit.zip
  Unpack hem op je bureaublad en run hem, windows.txt word aangemaakt, post die samen met een nieuwe log van de nieuwste hijackthis in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 22:53:45, on 12-8-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\netstat.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: IEPlugin Class - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\Advanced System Optimizer\iehelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nstat] C:\WINDOWS\netstat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Systweak Ad and Popup Blocker] "C:\Program Files\Advanced System Optimizer\adblock.exe"
  O4 - Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Registry Clean Pro\Monitor.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\hlpmfea.dll


  Alstublieft, pcguy :D
 • Ik bliek hem even door, maar waar is appinit? (Staat trouwens ook in deze log zie ik maar ik wil toch even windows.txt zien ter controle)
 • Als ik in die appinit aanklik krijg ik een foutmelding van Norton:

  Object name: C:/windows\system32\hlpfmea.dll

  Virus name: Backdoor.Agent.B

  Action taken: Unable to repair this file of Acces to file was denied..

  Raar.. die appinit staat trouwens als gecopmrimeerde map op mijn bureablad.

  Zoals ik al zei ik is n00b :oops:
 • Sluit alle vensters en laat hijackthis deze repareren:
  [list:0fd5464569][b:0fd5464569]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104
  [/b:0fd5464569][/list:u:0fd5464569]

  Deze checken bij kaspersky: http://www.kaspersky.com/remoteviruschk.html
  [b:0fd5464569]C:\WINDOWS\netstat.exe [/b:0fd5464569]

  Vervolgens download je de killbox: http://download.broadbandmedic.com/cgi-bin/download.cgi?id=3
  Reboot in safe mode en run de killbox, voer dit pad in om te laten verwijderen: [list:0fd5464569][b:0fd5464569]
  C:\WINDOWS\System32\hlpmfea.dll[/b:0fd5464569][/list:u:0fd5464569]

  Reboot en meld je terug met een nieuwe log.

  ps. dat appinit vaag doet komt misschien doordat je hem eerst moet uitpakken.
 • Heel hartelijk bedankt, pcguy.. Je instructies zal ik morgenavond uitvoeren, want ik moet morgen eerst even werken van 7.00u tot 16.00u, dus dat wordt om 5.00u opstaan! Nu eerst even een slaapie doen. :D

  Nogmaals bedankt en morgen plaats ik een nieuwe logfile.
 • [quote:e2fca53fad="pcguy"]
  [b:e2fca53fad]O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104
  [/b:e2fca53fad][/quote:e2fca53fad]
  Die O9-items zou ik laten staan.
  Die 017 behoort bij XS4ALL. Daar is niks mis mee.

  Meld je even terug met een nieuwe log.
 • nieuwe log:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:34:22, on 13-8-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\WINDOWS\netstat.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Algemeen\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\Advanced System Optimizer\iehelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nstat] C:\WINDOWS\netstat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Systweak Ad and Popup Blocker] "C:\Program Files\Advanced System Optimizer\adblock.exe"
  O4 - Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Registry Clean Pro\Monitor.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104

  In C:\WINDOWS\netstat.exe zit een trojan.Win32.dailer.cy virus.

  C:\WINDOWS\System32\hlpmfea.dll eerst verwijderd in veilige-modus met killbox. Na reboot krijg ik nog steeds dezelfde melding van Norton. Op de site van Symantec staat een heel stappenplan om dit te verwijderen. Maar doen dan?

  http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.agent.b.html
 • Met de methode die op de Symantec-site maak je deze verborgen DLL zichtbaar in je verkenner. Dat moet lukken.
  Je kan proberen of Norton de file nadien ook kan verwijderen….(ben benieuwd)
  Meld je even terug.
  Post ook een nieuwe Hijackthislog, gemaakt met versie 1.98.2 (je laatste log is gemaakt met versie 1.97.7).
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:17:46, on 13-8-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\WINDOWS\netstat.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: IEPlugin Class - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\Advanced System Optimizer\iehelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nstat] C:\WINDOWS\netstat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Systweak Ad and Popup Blocker] "C:\Program Files\Advanced System Optimizer\adblock.exe"
  O4 - Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Registry Clean Pro\Monitor.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\hlpmfea.dll

  Moet eigenlijk nog iets doen en wat kan ik doen aan dat virus wat in C:\WINDOWS\netstat.exe zit?
 • Deze fixen met hijackthis: O4 - HKLM\..\Run: [nstat] C:\WINDOWS\netstat.exe

  In veilige modus verwijder je: C:\WINDOWS\netstat.exe <–dit bestand

  Heb je de verwijderprocedure van de Norton site geprobeerd?

  Volgens je log is dit niet gelukt..
 • Nee, de Norton procedure heb ik nog niet uitgevoerd. Eerst even servicepack downloaden. Dan Norton uitvoeren. Mijn inet-verbinding gaat gewoon via de tel.lijn dus is erg langzaam. Met die 1,9mb ben ik dus wel even bezig.. :lol:

  Vervolgens meld ik me wel weer met een nieuwe logfile..

  Ik zal en moet die approved krijgen! :D
 • Jaaaaaaaaa, maar die mot je toch eg verdienuh!!! :D
 • Nou, ik hoop dat deze logfile goed is =Rieske= :wink:

  Norton procedure uitgevoerd, na reboot dezelfde melding van Norton betreffende het Backdoor virus, maar nu kon Norton deze wel verwijderen.

  Netstat verwijderd met Killbox.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 23:41:58, on 13-8-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = localhost:2323
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: IEPlugin Class - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\Advanced System Optimizer\iehelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Systweak Ad and Popup Blocker] "C:\Program Files\Advanced System Optimizer\adblock.exe"
  O4 - Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Registry Clean Pro\Monitor.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
 • Volgens mij zijn we er nog niet.
  Marc moet nog maar eens naar deze kijken:
  [code:1:02411abd1d]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = localhost:2323
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local [/code:1:02411abd1d]
  Verder bevalt mij die Advanced System Optimizer niet, maar dat kan puur mijn mening zijn. M.n. die iehelper.dll doel ik dan op,

  Doe er nog even niets aan aub.
 • Is prima, ik wacht nog wel even op de beoordeling van Marc.

  De Advanced System Optimizer heb ik trouwens van een cd-rom gehaald die bij PC Active zat. Eigenlijk doe ik dat normaal nooit dergelijke programma's draaien, maar in mijn paniek (ik dacht dat ik weer eens maanden van muziek productie zou verliezen) heb ik veel dingen geïnstalleerd. Spysweeper, Ad-aware, maar ook zaken als Registery Cleaner, System Optimizer..

  Potverdikkie.. ik wil een stempel! :cry: :lol:
 • Hallo TBS,

  Met hijackthis fix je deze:
  [b:2efaf98562]
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank[/b:2efaf98562]

  Advanced System Optimizer is niet spyware -related. Ik zou het toch deïnstalleren. (of ga je dit kopen als de trial afgelopen is?)
  Post na de uninstall nog even een nieuwe log.

  Je windows moet ook nog geupdate worden.

  groeten,
  Marc

  edit: mooi werk van Norton, geef ze voor 1 keer ook maar een 'approved'
  :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.