Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis....staat hier nog troep (spyware, malware) in???

Anoniem
=Rieske=
7 antwoorden
 • Veel troep zal ik wel niet hebben, ik heb namelijk net met SpyBot en Ad-Aware alle troep verwijderd, behalve the ads van Download Accelerator Plus. Maar toch wou ik ff weten of er hier nog troep in staat….  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 15:18:18, on 13-8-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe
  C:\Program Files\spybot\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\WINDOWS\System32\wisptis.exe
  C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Documenten en Settings\Kid Jansen\werk mappen\programs\security\merijn.org spyware\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}_ - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1}_ - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310}_ - (no file)
  O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Real\Toolbar\realbar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\spybot\SDHelper.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: UCmore - The Search Accelerator Toolbar - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Real\Toolbar\realbar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1629.0\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [STManager] C:/Program Files/SpeedTouch/Dr SpeedTouch/drst.exe -b
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\spybot\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ClockSync] C:\Program Files\ClockSync\Sync.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: Internet-update.lnk = C:\Norman\NVC\BIN\Niu.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: MyCom - {BC278A0D-2E18-4E6C-A91B-F63CF7368F75} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU)
  O16 - DPF: {093F9CF8-0DE1-491C-95D5-5EC257BD4CA3} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/dtc32_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab
  O16 - DPF: {C1C2AC28-5E4B-4228-B7A0-05E986FFCE14} - http://www.movie-browser.com/tl4000.dll
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {E3F7205F-2AE0-4BF0-816B-2D24A5F20EC7} - http://fr4-download.strip-player.com/download/stripplayer/bin/activestripsetup_minsize.cab
 • Kijk 'm ff na.
 • Deïnstalleer DAP, is een gekende spyware leverancier.

  Sluit alle browservensters, vink onderstaande entries aan en laat ze fixen.
  [code:1:6d43391fcd]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}_ - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1}_ - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310}_ - (no file)
  O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll
  O3 - Toolbar: UCmore - The Search Accelerator Toolbar - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: MyCom - {BC278A0D-2E18-4E6C-A91B-F63CF7368F75} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU)
  O16 - DPF: {093F9CF8-0DE1-491C-95D5-5EC257BD4CA3} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/dtc32_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab
  O16 - DPF: {C1C2AC28-5E4B-4228-B7A0-05E986FFCE14} - http://www.movie-browser.com/tl4000.dll
  O16 - DPF: {E3F7205F-2AE0-4BF0-816B-2D24A5F20EC7} - http://fr4-download.strip-player.com/download/stripplayer/bin/activestripsetup_minsize.cab[/code:1:6d43391fcd]
  Start Windows opnieuw op en post een nieuwe log. Maar dan wel met de nieuwste Hijackthis versie.
  http://computercops.biz/downloads-file-328.html
 • [quote:c69b7dd313="=Rieske="]…vink onderstaande entries aan en laat ze fixen…[/quote:c69b7dd313]Moet je ze natuurlijk wel posten… 8)

  Edit: ben je met net te snel af… :P
 • ik zag trouwens net dat ik het met een iets oudere versie had gedaan van HijackThis, ik heb ook nog een log van HijackThis 1.98.2
 • Doe eerst ff wat ik je vraag aub.
  Die nieuwe log komt dan vanzelf.
 • Zo ben ik weer, duurde ff, hier is de nieuwe log met HijackThis 1.98.2

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 16:00:57, on 13-8-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe
  C:\Program Files\spybot\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\WINDOWS\System32\wisptis.exe
  C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe
  D:\Documenten en Settings\Kid Jansen\werk mappen\programs\security\merijn.org spyware\HijackThis1.98.2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (filesize 50376 bytes, MD5 0C0E1B2BCAED8DF401BE94D538BCB412)
  O2 - BHO: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Real\Toolbar\realbar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\spybot\SDHelper.dll (filesize 744960 bytes, MD5 ABF5BA518C6A5ED104496FF42D19AD88)
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll (filesize 147456 bytes, MD5 44BCFF08947790E74BD7CC7532D2B793)
  O3 - Toolbar: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Real\Toolbar\realbar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx (filesize 847120 bytes, MD5 C2B933723CF89CB4CAF89C38A5CC0D1E)
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll (filesize 147456 bytes, MD5 44BCFF08947790E74BD7CC7532D2B793)
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1629.0\nl\msntb.dll (filesize 203456 bytes, MD5 0DA15E0705FBE5AF1608CE2D3FB89716)
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe (filesize 172032 bytes, MD5 EFA425C96F30751FCD79D7787FE4B075)
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" (filesize 49152 bytes, MD5 5468859B5DC0F3291D7EEC960B569142)
  O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE (filesize 282624 bytes, MD5 C6B223C38F83878396E658CA379F3337)
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH (filesize 90112 bytes, MD5 ED56E42CFD7D53AF4453C4253EAA17B0)
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\iTunes\iTunesHelper.exe (filesize 286720 bytes, MD5 82558E875613BE9E94458F32A03D0AB3)
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe (filesize 155648 bytes, MD5 3E4C03CEFAD8DE135263236B61A49C90)
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" (filesize 705808 bytes, MD5 A0CE57A58DCC1572374B583837A0FC79)
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (filesize 13312 bytes, MD5 BC69FEECC644021E56745C2E10C49EF2)
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background (filesize 4882432 bytes, MD5 F914C780DC4A3EB6EEC812F0DDDC0E3A)
  O4 - HKCU\..\Run: [STManager] C:/Program Files/SpeedTouch/Dr SpeedTouch/drst.exe -b
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\spybot\TeaTimer.exe (filesize 1038336 bytes, MD5 58F7E6434D285F4C98AD3621E0BD8C8D)
  O4 - HKCU\..\Run: [ClockSync] C:\Program Files\ClockSync\Sync.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (filesize 110592 bytes, MD5 5CD0CD0EC4DC5DF459B3AC016764F5AA)
  O4 - Startup: Internet-update.lnk = C:\Norman\NVC\BIN\Niu.exe (filesize 290816 bytes, MD5 E88C206AE9A934222C25A5769AAEE3E7)
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe (filesize 217193 bytes, MD5 78BFE3201ADA2FE02D1E35D2488E5F55)
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE (filesize 65588 bytes, MD5 B05ABE05465B0C2D9DF637C3AF7A4B68)
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (filesize 1587512 bytes, MD5 472430DC953EB0E2BF4730B253F9BEB0)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (filesize 1587512 bytes, MD5 472430DC953EB0E2BF4730B253F9BEB0)
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.