Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

http://searchweb2.com/

Anoniem
UntouchableFire
34 antwoorden
 • :oops: Wil je een nieuwe?> Alvast bedankt voor het snelle reageren!
 • Moet je een nieuwe hebben in het Nederlands? :-?
 • Heb sinds een uur deze link bij het opstarten van IE. Ook zit er een werk/search balk bij die niet weg wil en heb ik 5 iconen op mij desktop erbij gekregen.

  Heb Ad-Aware, Spybot, CWSShredder en Hijak gedraaid, wel een oude versie van Hijak.

  wie wil er even naar kijken?? Alvast bedankt:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 10:40:38 PM, on 8/17/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\My Downloads\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tusjccwuzpbcwfuwthsiry.com/egtR7lv6Tz1fLhAL3dM58WYz8n6g8cWSp2YQdimIxNY.php
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.sbhgjfhmemf.com/egtR7lv6Tz25SXtJHQZTPhk9X9W1Lb38cpuf/AxHvFYnuhNideL2zlJNg_bMVWvF.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D57CC53D-CA7F-168A-E819-E313702AE900} - C:\PROGRA~1\onethunk\Chinthis.exe
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShowShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program Files\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Interfive] C:\PROGRA~1\FREEWI~1\funk store.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Holdpingmediaokay] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Live Logo Hold Ping\Store Amok.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent (HKLM)
  O9 - Extra button: Copernic Agent (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
 • Ga er ff naar kijken.
  Je Hijackthis versie is trouwens hopeloos verouderd.
  Laatste versie: http://computercops.biz/downloads-file-328.html
 • Sluit alle browservensters en fix onderstaande items.
  [code:1:7e0accf77e]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tusjccwuzpbcwfuwthsiry.com/egtR7lv6Tz1fLhAL3dM58WYz8n6g8cWSp2YQdimIxNY.php
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.sbhgjfhmemf.com/egtR7lv6Tz25SXtJHQZTPhk9X9W1Lb38cpuf/AxHvFYnuhNideL2zlJNg_bMVWvF.html
  O2 - BHO: (no name) - {D57CC53D-CA7F-168A-E819-E313702AE900} - C:\PROGRA~1\onethunk\Chinthis.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Interfive] C:\PROGRA~1\FREEWI~1\funk store.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Holdpingmediaokay] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Live Logo Hold Ping\Store Amok.exe
  [/code:1:7e0accf77e]
  Herstart je systeem en post een nieuwe log, maar dan wèl met de laatste hjt versie aub.
 • Ik kan zweren dat er net een van ShowShifter er tussen stond??!!

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:07:44 PM, on 8/17/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O19 - User stylesheet: (file missing)
  O19 - User stylesheet: (file missing) (HKLM)
 • Klopt…begon te twijfelen. Excuses.

  Deze log is overigens schoon.
  Probeer een startpagina vast te zetten, herstart je systeem en post een nieuwe log aub.
 • No Problemo, ik ben al lang blij dat je me zo snel kon helpen :lol:
  Die 5 icoontjes op me werkblad kan ik verwijderen?


  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:20:22 PM, on 8/17/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.406\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.computertotaal.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O19 - User stylesheet: (file missing)
  O19 - User stylesheet: (file missing) (HKLM)
 • Laat die files nog ff een week staan op je desktop aub.
  Verder:
  [img:3b575d627e]http://fms.lbl.gov/images/approved.gif[/img:3b575d627e]
 • Thanx again, die files kom je nog op terug of zo ?? :oops:
 • Kijk ff een week aan of er geen nieuwe problemen optreden. Indien niet, gooi je ze weg.
 • Om precies 24:00 uur sprong de search/werkbalk weer in IE en kreeg gelijk weer pop ups :o

  Grrrrrrr!!!!!!
  Wat nu…..weer :evil:
 • En er eentje bij onderin me scherm ; make money, music, casino, investing, travel & mortgage :evil:
 • Een nieuwe log aub.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 12:07:48 AM, on 8/18/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\Program Files\LimeWire\LimeWire 4.0.8\LimeWire.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.468\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.computertotaal.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.djukfkgltnx.uk/egtR7lv6Tz25SXtJHQZTPhk9X9W1Lb38cpuf/AxHvFYY8RTVe_uzZVJNg_bMVWvF.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O19 - User stylesheet: (file missing)
  O19 - User stylesheet: (file missing) (HKLM)
 • Waarom heb je ineens LimeWire geïnstalleerd?
  http://www.pestpatrol.com/PestInfo/l/limewire.asp

  Tijd om Cwshredder maar eens te draaien.
  http://computercops.biz/downloads-file-349.html
 • Limewire was op advies van een goede vriend, hij heeft geen problemen!

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 5:49:19 PM, on 8/18/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.546\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.computertotaal.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.ajgcrluognwybtw.com/egtR7lv6Tz25SXtJHQZTPhk9X9W1Lb38cpuf/AxHvFZKCq1NMiR331JNg_bMVWvF.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Interfive] C:\PROGRA~1\FREEWI~1\funk store.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O19 - User stylesheet: (file missing)
  O19 - User stylesheet: (file missing) (HKLM)
 • [quote:1d1b88a412="UntouchableFire"]Limewire was op advies van een goed vriend, hij heeft geen problemen!
  [/quote:1d1b88a412]
  Jij wèl.
  Kijk er straks naar.
 • Sluit alle browservensters en fix onderstaande items.
  [code:1:47820618e0]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.ajgcrluognwybtw.com/egtR7lv6Tz25SXtJHQZTPhk9X9W1Lb38cpuf/AxHvFZKCq1NMiR331JNg_bMVWvF.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)
  O9 - Extra button: (no name) - {E9173ECA-1F4F-41ed-AF1F-8F723DFE3458} - (no file) (HKCU)
  O19 - User stylesheet: (file missing)
  O19 - User stylesheet: (file missing) (HKLM)[/code:1:47820618e0]
  Kun je met het proggie Regcleaner een lijstje maken van de bij jou geïnstalleerde software. Dat doe je middels de tab Installeren en verwijderen te openen en dan via Bestand - Bewaren als *.txt de inhoud als tekstbestand op te slaan.
  Regcleaner kun je hier vinden: http://www.zdnet.be/downl_inter.cfm?id=11669&did=1393&sit=1
  Post de inhoud van het tekstbestand hier aub.
 • Wil je ook nog een nieuwe Hijak hebben?

  RegCleaner 4.3 by Jouni Vuorio
  Software registered to the Registry. You should delete every program's entries you know you've had, but don't have anymore
  [syntax: Author, Software, Age ]

  [Unknown], Altnet, New
  [Unknown], K++ Loader, New
  [Unknown], Licenses, New
  [Unknown], PerfectNav, New
  [Unknown], rlfnnt, New
  [Unknown], Sharemonkey, New
  [Unknown], Sig2dat, New
  [Unknown], SiS, New
  [Unknown], 3rd Eye Solutions, New
  [Unknown], AppConf, New
  [Unknown], BullGuard, New
  [Unknown], SampleView, New
  [Unknown], SCC, New
  [Unknown], shockwave.com, New
  Adobe, Adobe SVG Viewer, New
  Adobe, CommonFiles, New
  Adobe, Reader, New
  Adobe, Acrobat Reader, New
  Adobe, Acrobat, New
  Alcatel, Alcatel SpeedTouch USB Software, New
  Alcatel, SpeedTouchUsb, New
  Andrei Jefremov, AVIPreview By Andrei Jefremov, Visit Www.avipreview.com For More, New
  Apple Computer, Inc., IPod, New
  Apple Computer, Inc., QuickTime, New
  ArcSoft, ShowBiz, New
  ArcSoft, ShowBiz DVD, New
  ATI Technologies, Cbt, New
  ATI Technologies, Cds, New
  ATI Technologies, Desktop, New
  ATI Technologies, WDMCapture, New
  Avance, AC97 Audio, New
  C07ft5Y, Generals, New
  C07ft5Y, WinXP, New
  Cddb, Control, New
  Chami, HTML-Kit, New
  Col_Rjl, GenWrapper, New
  Conexant, Conexant HSF V92 56K PCI Modem, New
  Copernic, AddIns, New
  Copernic, Network, New
  Copernic, Agent, New
  DivXNetworks, DivX Player, New
  DivXNetworks, DivX, New
  DivXNetworks, DivX4Windows, New
  EA Games, Command And Conquer Generals Zero Hour, New
  Electronic Arts, EA Games, New
  GameSpy, GameSpy 3D, New
  Gemplus, Cryptography, New
  HelpUpWayNoun, Errortwo, New
  Hewlett-Packard, Cpc, New
  Hewlett-Packard, Custom, New
  Hewlett-Packard, Ez Internet Signup, New
  Hewlett-Packard, Hpd, New
  Hewlett-Packard, HPLocale, New
  Hewlett-Packard, Hpoobe, New
  Hewlett-Packard, Pavilion, New
  Hewlett-Packard, Shared, New
  Hewlett-Packard, VendorPage, New
  Hewlett-Packard, Dmi, New
  Hewlett-Packard, SDPApp, New
  Home Media Networks, ShowShifter, New
  Illustrate, DBpowerAMP, New
  InstallShield, Driver, New
  Intel, Cui, New
  Intel, Display, New
  Intel, InfInst, New
  Intel, Intercast, New
  Intel, Psis, New
  InterVideo, Common, New
  InterVideo, Registration, New
  InterVideo, MediaCenter, New
  InterVideo, WinDVD4, New
  JavaSoft, Java Plug-in, New
  JavaSoft, Java Runtime Environment, New
  Kazaa, Advanced, New
  Kazaa, DontShow, New
  Kazaa, InstantMessaging, New
  Kazaa, Kazaa Lite, New
  Kazaa, Promotions, New
  Kazaa, ResultsFilter, New
  Kazaa, Search, New
  Kazaa, Settings, New
  Kazaa, Socks, New
  Kazaa, Transfer, New
  Kazaa, UserDetails, New
  KaZaA, Bandwidth, New
  KaZaA, Cdn, New
  KaZaA, Cloudload, New
  KaZaA, ConnectionInfo, New
  KaZaA, LocalContent, New
  Macromedia, FlashPlayer, New
  Macromedia, Shockwave 8, New
  Magnet, Handlers, New
  Maxis, SimCity 3000, New
  MIRC, LastRun, New
  Netscape, Netscape Navigator, New
  NovaLogic, Joint Operations: Typhoon Rising - Demo, New
  Nullsoft, Winamp, New
  NVIDIA Corporation, Global, New
  PegasusImaging, Apps, New
  PepiMK Software, SpybotSnD, New
  Philips Semiconductors, Saa7134, New
  PocketSoft, RTPatch, New
  Python, PythonCore, New
  Python, Pythonwin, New
  S3, S3Control, New
  S3, S3Display, New
  S3, S3Gamma2, New
  S3, S3Info2, New
  S3, S3Overlay, New
  S3, S3Uninst, New
  Schlumberger, Smart Cards And Terminals, New
  SCM Microsystems, Simple Installer - Multilanguage Version, New
  Shemes, GrabIt, New
  Soeperman Enterprises Ltd., HijackThis, New
  SoftLogica, HandyRecovery, New
  Sony Corporation, Yebisu, New
  SpywareBlaster, Settings, New
  Symantec, CcReg, New
  Symantec, CommonClient, New
  Symantec, DJSUserData, New
  Symantec, InstalledApps, New
  Symantec, SharedDefs, New
  Symantec, SharedUsage, New
  Symantec, Symevent, New
  Symantec, SymNetDrv, New
  Symantec, Norton AntiVirus, New
  Symantec, Shared Technology, New
  The Silicon Realms Toolworks, Armadillo, New
  VB And VBA Program Settings, CE.DP.Stealer, New
  Veritas, StorageGuard, New
  Veritas, MyCD, New
  Wilson WindowWare, Settings, New
  Winamp, In_vorbis, New
  WinRAR, ArcHistory, New
  WinRAR, DialogEditHistory, New
  WinRAR, FileList, New
  WinRAR, Formats, New
  WinRAR, General, New
  WinRAR, Interface, New
  WinRAR, Profiles, New
  WinRAR, Setup, New
  WinRAR, Viewer, New
  Wise Solutions, Wise Installation System, New
  Zone Labs, MiniLog, New
  Zone Labs, TrueVector, New
  Zone Labs, ZoneAlarm, New
  Zone Labs, Monitor, New
  Zone Labs, ZoneAlarm, New

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.