Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logfile Hijackthis

Anoniem
G.C. Severijn
7 antwoorden
 • In verband met bij tijd en wijle afsluitingsproblemen van mijn PC met als vermelding Kernel32 reageert niet, heb ik Hijackthis gedownload en laten scannen.
  De logfile wordt hierbij gevoegd.
  Is er een expert die kan vertellen welke ik moet deleten?

  Met dank en vriendelijke groet,
  Bert

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 16:47:38, on 25-8-2004
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB04.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\FIRETRUST\BENIGN\B9.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\IE NEW WINDOW MAXIMIZER\IEMAXIMIZER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\QUICKNOTE\QUICKNOTE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\JAMMER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\IMSECURE\IMSECURE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MRU-BLASTER\SCHEDULER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MAILWASHER PRO\MAILWASHER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SPYWAREGUARD\SGMAIN.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SPYWAREGUARD\SGBHP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startkabel.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F1 - win.ini: run=hpfsched
  O1 - Hosts: 127.98.9.2 mail.prettel.nl.b9
  O1 - Hosts: 127.98.9.1 pop.hccnet.nl.b9
  O1 - Hosts: 127.98.9.3 hotmail.com.b9
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\FDCATCH.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F}} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F} - C:\PROGRAM FILES\KILLAFING3\KILLAFING3.DLL (file missing)
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\PROGRAM FILES\SPYWAREGUARD\DLPROTECT.DLL
  O2 - BHO: Implements Jammer - {09F0F280-FB9A-481B-B69A-CB00DC44D027} - C:\PROGRA~1\ADVANC~1\POPUPJ~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1043,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: eNotes - {F264E777-7AB7-4BEB-8A42-5C37C8F4B6B4} - C:\WINDOWS\SYSTEM\ENOTEBAR.DLL
  O3 - Toolbar: (no name) - {8333C319-0669-4893-A418-F56D9249FCA6} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KodakCCS] C:\Program Files\Common Files\KODAK\KODAK_DR\KodakCCS.exe –pdr: "C:\Program Files\Common Files\KODAK\KODAK_DR\dcmnter.pdr"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLAB] ati2evxx.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MiniLog] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE -service
  O4 - HKCU\..\Run: [b9] C:\PROGRAM FILES\FIRETRUST\BENIGN\B9.EXE /minimize
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [IE New Window Maximizer] C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Quicknote] C:\PROGRAM FILES\QUICKNOTE\QUICKNOTE.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PopupJammer] C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\JAMMER.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [OptimizeMemory] C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\OPTIMIZE MEMORY\OptimizeMemory.exe
  O4 - Startup: SCHIJFCONTROLE.LNK = C:\WINDOWS\SCANDSKW.EXE
  O4 - Startup: IMsecure.lnk = C:\Program Files\IMsecure\IMsecure.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O8 - Extra context menu item: Take an eNote - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#206
  O8 - Extra context menu item: Download with &FD - C:\PROGRAM FILES\FRESHDEVICES\FRESHDOWNLOAD\fdiectx.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &All by FD - C:\PROGRAM FILES\FRESHDEVICES\FRESHDOWNLOAD\fdiectx2.htm
  O8 - Extra context menu item: Check &Spelling - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLCHECK.HTM
  O8 - Extra context menu item: &ieSpell Options - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLOPTION.HTM
  O8 - Extra context menu item: Add to White List - C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\addtolist.js
  O8 - Extra context menu item: Delete from White List - C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\delfromlist.js
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {BA80C3CF-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#223 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Take an eNote - {BA80C3CF-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#223 (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {BA80C3CE-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#207 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: View eNotes - {BA80C3CE-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#207 (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {BA80C3CD-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#224 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Edit eNotes - {BA80C3CD-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#224 (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {DE9766E9-6920-4f84-95DB-9E5E2D9A612B} - http://www.my-enotes.com/support.asp (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eNotes Help - {DE9766E9-6920-4f84-95DB-9E5E2D9A612B} - http://www.my-enotes.com/support.asp (file missing)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: ieSpell - {0E17D5B7-9F5D-4fee-9DF6-CA6EE38B68A8} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLCHECK.HTM (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell - {0E17D5B7-9F5D-4fee-9DF6-CA6EE38B68A8} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLCHECK.HTM (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {1606D6F9-9D3B-4aea-A025-ED5B2FD488E7} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLOPTION.HTM (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell Options - {1606D6F9-9D3B-4aea-A025-ED5B2FD488E7} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLOPTION.HTM (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hccnet.nl
  O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} (Tintel Class) - http://www.tintel.nl/download/tcw.cab
  O16 - DPF: {F264E777-7AB7-4BEB-8A42-5C37C8F4B6B4} (eNotes) - http://www.my-enotes.com/install/enotebar.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://www.x0.nl/install2/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?316
  O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx
  O16 - DPF: {4C762EEE-6D90-4F9B-94F6-B6E99B008ABD} (SeeStorm AvatarPlayer) - http://kaartenhuis.funclip.nl/kaartenhuis/AvatarMail.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4323/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {469C7080-8EC8-43A6-AD97-45848113743C} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/nethv32_EN.cab
  O16 - DPF: {0594AF7E-573B-40DF-8165-E47AB2EAEFE8} (EGEGAUTH Class) - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1019_EN.cab
  O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

  EINDE
 • ik ben geen expert maar ik kijk wel ffies.. 8)

  [quote:c4a96dc01e]C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\JAMMER.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/


  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F}} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F} - C:\PROGRAM FILES\KILLAFING3\KILLAFING3.DLL (file missing)

  O2 - BHO: Implements Jammer - {09F0F280-FB9A-481B-B69A-CB00DC44D027} - C:\PROGRA~1\ADVANC~1\POPUPJ~1.DLL

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O3 - Toolbar: eNotes - {F264E777-7AB7-4BEB-8A42-5C37C8F4B6B4} - C:\WINDOWS\SYSTEM\ENOTEBAR.DLL
  O3 - Toolbar: (no name) - {8333C319-0669-4893-A418-F56D9249FCA6} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O4 - HKCU\..\Run: [PopupJammer] C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\JAMMER.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [OptimizeMemory] C:\PROGRAM FILES\ADVANCED SEARCHBAR\OPTIMIZE MEMORY\OptimizeMemory.exe

  O8 - Extra context menu item: Take an eNote - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#206
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html

  O9 - Extra button: (no name) - {BA80C3CF-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#223 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Take an eNote - {BA80C3CF-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#223 (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {BA80C3CE-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#207 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: View eNotes - {BA80C3CE-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#207 (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {BA80C3CD-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#224 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Edit eNotes - {BA80C3CD-9519-4754-9523-D93B2F56C68F} - res://C:\WINDOWS\SYSTEM\enotebar.dll/#224 (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {DE9766E9-6920-4f84-95DB-9E5E2D9A612B} - http://www.my-enotes.com/support.asp (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eNotes Help - {DE9766E9-6920-4f84-95DB-9E5E2D9A612B} - http://www.my-enotes.com/support.asp (file missing)
  O9 - Extra button: ieSpell - {0E17D5B7-9F5D-4fee-9DF6-CA6EE38B68A8} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLCHECK.HTM (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell - {0E17D5B7-9F5D-4fee-9DF6-CA6EE38B68A8} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLCHECK.HTM (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {1606D6F9-9D3B-4aea-A025-ED5B2FD488E7} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLOPTION.HTM (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell Options - {1606D6F9-9D3B-4aea-A025-ED5B2FD488E7} - res://C:\PROGRAM FILES\IESPELL\IESPELL.DLL/SPELLOPTION.HTM (file missing)
  l
  O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} (Tintel Class) - http://www.tintel.nl/download/tcw.cab
  O16 - DPF: {F264E777-7AB7-4BEB-8A42-5C37C8F4B6B4} (eNotes) - http://www.my-enotes.com/install/enotebar.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://www.x0.nl/install2/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB

  O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx

  O16 - DPF: {469C7080-8EC8-43A6-AD97-45848113743C} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/nethv32_EN.cab
  O16 - DPF: {0594AF7E-573B-40DF-8165-E47AB2EAEFE8} (EGEGAUTH Class) - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1019_EN.cab

  [/quote:c4a96dc01e]
  wil je wel die google bar dan vink je niet de google dingen aan.. maak eerst maar een backup van je register voor het geval dat.. maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn.. :lol:
 • Bedankt ThaOdie voor je tijd en interpretatie. Voordat ik de files ga aanklikken die moeten worden gefixed door HijackThis nog een vraag.
  Denk je dat het probleem met Kernel32.dll is opgelost als de files zijn deleted die jij hebt aangegeven? Dat wil zeggen geen problemen meer met het afsluiten van de PC?
  m.v.g.
  Bert
 • Deze items moeten ook nog weg:


  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\FDCATCH.DLL
 • ik weet niet je kan altijd nog bestand terugzetten… 8) of is dat alleen voor win 98.. :S ben een beetje in de war zit nog op 2 comps soms te werken (98 en xp) ik zou die vraag maar even aan een super expert vragen.. :lol:
 • Vandaag je voorgestelde files deleted d.m.v. HijackThis, of hiermee het probleem met Kernell32 is opgelost moet ik afwachten. Jouw suggestie deze vraag voor te leggen aan een super expert heb ik gedaan via de site Windows OS, echter ik word nu beticht van cross-posting, iets wat mij niet bekend was en daarmee werd het onderwerp afgesloten.
  Jij in ieder geval bedankt voor je antwoorden.
 • 99% kernel/explorer foutmeldingen betekend format

  Windows Me staat niet voor niks bekend om meer ellende

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.