Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis Log

Anoniem
ThaOdie
4 antwoorden
 • Wie wil zijn blik werpen over deze Hijackthis-log en aangeven wat er wegkan. Voornaamste reden voor plaatsing zijn irri-popups van "informationdeskabout.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 10:03:26, on 26-08-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\DWRCS.EXE
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~2\VPTray.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\en-us\msnappau.exe
  C:\WINDOWS\System32\intl.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe
  C:\lotus\organize\org6.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.200:3128
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\IEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.0002.1001\en-us\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Net Snippets - {67970B26-F57D-4455-8262-81C3AE3B8B5E} - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\NetSnip.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.0002.1001\en-us\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~2\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\en-us\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [kdx] C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\System32\intl.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [lycosInside] C:\Program Files\lycos\Lyc_SysTray.exe
  O4 - Global Startup: Fax.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Lotus Organizer 6.0.lnk = C:\lotus\organize\org6.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Add To Net Snippets - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\Res\Clipper.htm
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan ReclameBlokker - C:\Program Files\MyIE2 nederlands\config/blacklist.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Snippets - {7130DF06-BBC1-4e16-83D4-1F875E65B695} - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\NetSnip.dll
  O9 - Extra button: Web Entry - {B4E30F61-16D9-11D3-85D1-005004229569} - c:\lotus\organize\bandobjs.dll
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab
  O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab
  O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Info Class) - http://www0.spelpunt.nl/idtool.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = xxxxx.local
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = xxxxx.local
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{140BF8E5-7BC3-46DF-B76D-2E0A3F85694D}: NameServer = 192.168.1.200,194.134.5.5,194.134.0.97
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = xxxxx.local
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{140BF8E5-7BC3-46DF-B76D-2E0A3F85694D}: NameServer = 192.168.1.200,194.134.5.5,194.134.0.97
 • ffies kijken…
  [quote:d4fd3e03f3]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html

  O8 - Extra context menu item: Add To Net Snippets - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\Res\Clipper.htm

  O9 - Extra button: Snippets - {7130DF06-BBC1-4e16-83D4-1F875E65B695} - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\NetSnip.dll

  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  [/quote:d4fd3e03f3]
  damn je hebt echt veel toolbars.. :-? .. wil je dat wel..?? zoniet vink dan alles met toolbar weg.. :o
 • [quote:5bb6a08684="ThaOdie"]ffies kijken…
  [quote:5bb6a08684]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html

  O8 - Extra context menu item: Add To Net Snippets - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\Res\Clipper.htm

  O9 - Extra button: Snippets - {7130DF06-BBC1-4e16-83D4-1F875E65B695} - C:\PROGRA~1\NETSNI~1\NetSnip.dll

  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  [/quote:5bb6a08684]
  damn je hebt echt veel toolbars.. :-? .. wil je dat wel..?? zoniet vink dan alles met toolbar weg.. :o[/quote:5bb6a08684]
  :-), tis niet mijn pc, maar die van mijn schoonpa, kan ik nu wel wat van zeggen, maar hij leest mee :lol: :wink:
 • Image verwijdert vanwege slechte bereikbaarheid.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.