Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log

Anoniem
M@rc
11 antwoorden
 • kan iemand deze log ff checken???
  bedankt want volges mij zittie vol met spyware
  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:00:02, on 26-8-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  c:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  c:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WINDOWS\System32\srv.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchmn.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.kdwpshwldhvyhxe.com/VWWPBpHPFzQz4q_1jDznbw2ydP6GFuqYV_7__zAsQ_FqtA9JMZRDVeDiyD9tGfc_.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchcs.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A6BF04D4-92E2-C053-9BD5-1F24804859E9} - C:\PROGRA~1\SECTUS~1\Cashcity.exe
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] "C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar
  O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Antivirus AV] C:\WINDOWS\FVProtect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Meet Bike] C:\PROGRA~1\ANTITI~1\close army.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [love grid idle second] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\32 Book Love Grid\owns drive.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\System32\srv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Wanadoo Menu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Wanadoo ADSL verbinding.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O16 - DPF: {459729AC-727D-4D97-B18A-72EE224EFEC0} - http://defender.veloz.com/pub/download/scandl_cnry.cab
  O16 - DPF: {4FDD0CE2-5B46-4945-BD7D-E9D89B15E538} (ReVampMain Control) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/revamp/revamp.dll
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AC1C6374-DA7C-467F-9C59-8605ACCE2D97}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
 • Voordat je gaat beginnen met opruimen in deze log zou ik eerst adviseren een goede virusscanner erover heen te laten draaien. wat ik zo zie zitten er op dit moment al 2 virussen op nl:

  [quote:2b9fc7daa9]C:\WINDOWS\System32\srv.exe [/quote:2b9fc7daa9]

  dit is niet een echt virus maar een dialer zie deze site voor info om hem te verwijderen:

  http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1017921.htm

  en deze
  [quote:2b9fc7daa9]O4 - HKLM\..\Run: [Norton Antivirus AV] C:\WINDOWS\FVProtect.exe[/quote:2b9fc7daa9]

  deze 2e lijkt legitiem maar als je even verder zoekt op internet is dit een registerverwijzing die door een virus wordt gemaakt genaamd netsky zie ook deze link:

  http://www.esecurityplanet.com/alerts/article.php/3329481

  na de virusscanner zou ik ook adaware, spybot, en cwsshredder erover heen laten draaien info over deze programma's kun je vinden in de FAQ

  en als dit gedaan is zou ik een nieuwe log posten succes
 • ja ik dacht al dat er een dialer in zat want ik hoorde de hele tijd hoog gepiep uit de PC komen… leek van het modem (gelukkig niet meer aangesloten..)
 • je kunt proberen deze te uninstallen via het configuratiescherm->software en kijk of er iets van switch tussen staat anders even de link volgen in mijn vorige post voor instructies om hem te verwijderen.

  Ik zou er niet zo zeker van zijn dat je er geen rekening van krijgt. Je kunt namelijk met ADSL ook nog naar betaalsites. waarna je achteraf ook nog moet betalen voor een 0900 nummer.
 • Run deze netsky removaltool

  Druk op CTRL+ALT+DEL.
  beëindig dit proces:
  srv.exe

  Ga naar Configuratiescherm - Software - programma's wijzigen en verwijderen.
  Deïnstalleer:
  -Switch
  -Messengerplus.

  Run vervolgens deze uninstallers:
  http://lop.com/new_uninstall.exe
  http://lop.com/toolbar_uninstall.exe

  Herstel je webinstellingen: ga in IE naar Extra - internetopties - tabblad Programma's - klik op Webinstellingen herstellen.

  Verplaats HijackThis naar een nieuwe map, run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.

  Wil je Messengerplus blijven gebruiken, installeer het deze keer dan zonder sponsors.

  groeten,
  Marc
 • ja me vader had het geinstalleerd en die let nooit op… ze computer is ook een prutje
 • hier is de nieuwe log
  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 18:35:05, on 29-8-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  c:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  c:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Temp\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] "C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar
  O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Antivirus AV] C:\WINDOWS\FVProtect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [Wanadoo Menu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - Startup: Wanadoo ADSL verbinding.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O16 - DPF: {4FDD0CE2-5B46-4945-BD7D-E9D89B15E538} (ReVampMain Control) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/revamp/revamp.dll
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll

  en weet iemand hoe ik de computer in veilige modus opstart want deze computer heeft een draadloos toetsenbord dat pas aangaaat nadat het windows teken weg is.
 • Hallo tdw,

  Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:f343bee902]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html

  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  [/b:f343bee902]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  c:\Program Files\First2Enter <–deze map

  Heb je dit zelf ingesteld:
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

  Neen, dan ook laten fixen met HijackThis.

  groeten,
  Marc
 • ja dat computer in veilige modus werkt dus echt niet… zoals daar al staat (onder de log) kan ik de computer niet in veilige modus opzoeken. maar ik zal het verder proberen
 • Reboot je systeem en druk bij het verschijnen van het Win logo op F8. Lijkt mij niet zó lastig, toch?
 • ja maar het toetsenbord reageert pas nadat het winlogo weg is!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.