Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Onverklaarbare traagheid PC

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Ik heb sinds kort last van onverklaarbare traagheid van mijn PC.
  Alles gecontroleerd (Adaware&Spybot SD) maar vind niets raars.
  Ook laat wat mij betreft Hijackthis niets raars zien, maar beter toch even vragen.

  Zou iemand even een countercheck op deze log kunnen doen?

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 21:32:15, on 30-8-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Rage3DTweak\RegTwk.exe
  C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  D:\My Documents\Download\temp\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/keyword/%s
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RegTweak] C:\Program Files\Rage3DTweak\RegTwk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - Global Startup: Down2Home.lnk = C:\Program Files\Down2Home\Down2Home.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://portal.logicacmg.nl/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficac.cab
  O16 - DPF: {2CAF9389-62C2-11D7-A914-00A0C96F4D57} (PrjPixelSharp.CtlPixelSharp) - http://www.monitorsdirect.com/pro/pro_tools/CtlPixelSharp.CAB
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021205/qtinstall.info.apple.com/borris/us/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {5CE8C9BE-B561-4311-8C03-D6F6C1CAF7E1} (CSND_AX.ctlCSND_AX) - http://wwss1pro.compaq.com/support/sndetect/CSND_AX.CAB
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093083970640
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://virusscan.zdnet.nl/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {F5C90925-ABBF-4475-88F5-8622B452BA9E} (Compaq System Data Class) - http://www29.compaq.com/falco/SysQuery.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{50013F17-DD86-4E1A-BABE-19A0951D6ED8}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.5.55
 • kijk wel ff
 • Eerlijk gezegd zie ik ook niks in de log.
  Alleen deze zou je nog mogen verwijderen:

  [b:19bd2ad430][list:19bd2ad430]O9 - Extra button: (no name) - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - (no file) [/list:u:19bd2ad430][/b:19bd2ad430]

  Kijk eens in taakbeheer of een proces extreem veel cpu kracht gebruikt?
 • als gedacht om te kijken wat er aan normale programma's op de achtergrond meedraait?
  en defragmenteren?
 • O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE  Toevallig Norton Antivirus 2004?
  probeer is een andere Antivirus programma proberen.

  Norton gebruikt erg veel interne geheugen ==> computer trager worden
 • Sommige pc's kunnen inderdaad dodelijk traag worden van NAV.
 • Probeer nod32 maar eens, www.nod32.com
 • Heren,

  dank voor de reacties,
  ik gebruik(te) idd NAV. Tot nu toe nergens last van gehad, maar ik ga me wel verdiepen in een betere/andere oplossing.
  Na wat verder onderhoud (reg gecleand etc..) is de traagheid (tijdelijk??) weer verdwenen.

  Toch maar weer eens een image terug zetten..

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.