Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie helpt mij met hijack logfile

Anoniem
hadebe
2 antwoorden
 • Hallo

  Een goede vriend van mij wordt gek van een ongevraagde startpagina met allemaal gore troep.
  Wie help ons met het verwijderen van deze indringer…..
  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 21:17:04, on 30-8-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\winmm64.exe
  C:\WINDOWS\system32\msPEntms.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://countere.com/?b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.timy.info/MaGnEt/index.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATI VIDEO REGKEY] ati2vid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [64SPSPhh] C:\WINDOWS\system32\64SPSPhh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ATI VIDEO REGKEY] ati2vid.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpywareGuard] C:\WINDOWS\system32\winmm64.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ATI VIDEO REGKEY] ati2vid.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msn] msnmsgr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [64SPSPhh] C:\WINDOWS\system32\64SPSPhh.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msPEntms] C:\WINDOWS\system32\msPEntms.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://housecall.trendmicro-europe.com/housecall/Xscan53.cab


  :cry: hadebe
 • Hallo hadebe,

  Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen:
  winmm64.exe
  msPEntms.exe

  Verplaats eerst Hijackthis…
  Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:b4a0eabe3f]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://countere.com/?b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://countere.com/?a=2&b=cfh
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.timy.info/MaGnEt/index.html

  O4 - HKLM\..\Run: [ATI VIDEO REGKEY] ati2vid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [64SPSPhh] C:\WINDOWS\system32\64SPSPhh.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ATI VIDEO REGKEY] ati2vid.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpywareGuard] C:\WINDOWS\system32\winmm64.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ATI VIDEO REGKEY] ati2vid.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [64SPSPhh] C:\WINDOWS\system32\64SPSPhh.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msPEntms] C:\WINDOWS\system32\msPEntms.exe

  [/b:b4a0eabe3f]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\system32\winmm64.exe <–dit bestand


  C:\WINDOWS\system32\64SPSPhh.exe <–deze file
  en
  C:\WINDOWS\system32\msPEntms.exe <–deze file
  laat je hier even scannen: http://www.kaspersky.com/remoteviruschk.html
  Meldt het resultaat.

  Reboot en doe een onlinescan: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
  Breng een bezoekje aan de Windows Update site. Download en installeer alle essentiële updates.
  Reboot, run HijackThis en post een nieuwe log.

  groeten,
  Marc

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.