Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

xads offeroptimizer

Anoniem
pcguy
8 antwoorden
 • Heb de laatste tijd veel last van xads optimizer.Zodra ik i.e.opstart komt deze ook mee en zorgt voor allerhande popups en ook voor vertraging.
  Is er iets aan te doen?
  Ron.
 • Scan eens met een geupdate Ad-aware en Spybot Search & Destroy.
  Probleem niet opgelost dan maak je een HijackThislog en post je deze hier.
  Instructies over deze programma's vind je in de spywarefaq of hier.
 • Ik ben vandaag op het internet wezen zoeken naar een manier om
  deze lastpak te verwijderen,want geen enkel spyware programma
  (Ad-Aware,Spybot,Spysweeper,CWshredder)helpt hiertegen!
  Misschien dat over een maandje wel ofzo als nieuwe definities uitkomen
  die de kwelgeest wel verwijderen!

  Vaak was het advies om bepaalde bestanden te verwijderen
  (biprpep.exe,localNRD.dll etc)maar die heb ik nergens kunnen
  vinden!Ik blijf er dus nog steeds last van houden alhoewel dit
  venster geminimaliseerd is.Als je hem wilt openen sluit ie
  zichzelf af!

  Dus ik zal er voorlopig nog wel even last van houden!
 • Download hijackthis en maak een map voor hem aan, bij voorkeur c:\program files\hijackthis oid, pak daarna de zip file uit naar die map, sluit alle vensters en run hijackthis, sla de log op en plak die volledig in je volgende post.
 • Komt ie!

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:29:28, on 21/09/2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  E:\Diskeeper8\DkService.exe
  D:\NortonAntivirus2004\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  D:\NortonAntivirus2004\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  D:\uitils\seti@home\SETI@home.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  D:\Internet\Roboform6\RoboTaskBarIcon.exe
  D:\Internet\Getright\getright.exe
  D:\Internet\Getright\getright.exe
  D:\Internet\Nuria\Nuria.exe
  D:\Desktop Drive Monitor\DriveMon.exe
  D:\Uitils\Diropus6\dopus.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\SpamInspector4\siMain.exe
  D:\SpamInspector4\siSpamFilterEngine.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  D:\DownVAIO\HijackThis\HijackThis1982.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webwereld.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webwereld.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: MultimppObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Acrobat6\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - D:\Internet\Roboform6\RoboForm.dll
  O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\NortonAntivirus2004\NavShExt.dll
  O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)
  O3 - Toolbar: Hotmail Spam Filter - {58A83E4F-477A-4A3F-BF9B-B65BC2BD5598} - D:\SpamInspector4\siClientUIHotmail.dll
  O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - D:\Internet\Roboform6\RoboForm.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\NortonAntivirus2004\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [seticlient] d:\uitils\seti@home\SETI@home.exe -min
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "D:\Internet\Roboform6\RoboTaskBarIcon.exe"
  O4 - Startup: Drive Monitor.lnk = D:\Desktop Drive Monitor\DriveMon.exe
  O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = D:\Internet\Getright\getright.exe
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = D:\Internet\Nuria\Nuria.exe
  O8 - Extra context menu item: Customize Menu &4 - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComCustomizeIEMenu.html
  O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Internet\Getright\GRdownload.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\OfficeXP\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Fill Forms &] - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComFillForms.html
  O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Internet\Getright\GRbrowse.htm
  O8 - Extra context menu item: Save Forms &[ - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Fill Forms - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fill Forms &] - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra button: Save - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Save Forms &[ - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm &2 - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.planet.nl/exent/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://servicesv4.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab
 • ga er wel ff mee bezig
 • Sluit alle vensters en fix deze items:
  [list:2cb5a1b26c][b:2cb5a1b26c]
  O2 - BHO: MultimppObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll
  O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll
  O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)
  O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com [/b:2cb5a1b26c][/list:u:2cb5a1b26c]

  Herstart in veilige modus en laat alle bestanden weergeven, verwijder de volgende items indien aanwezig:
  [list:2cb5a1b26c][b:2cb5a1b26c]C:\WINDOWS\multimpp.dll <— file
  C:\Program Files\QuickSearch <— map[/b:2cb5a1b26c][/list:u:2cb5a1b26c]

  Herstart en post een nieuwe log.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 22:06:11, on 21/09/2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  E:\Diskeeper8\DkService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\NortonAntivirus2004\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  D:\NortonAntivirus2004\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  D:\uitils\seti@home\SETI@home.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  D:\Internet\Roboform6\RoboTaskBarIcon.exe
  D:\Internet\Getright\getright.exe
  D:\Internet\Getright\getright.exe
  D:\Internet\Nuria\Nuria.exe
  D:\Desktop Drive Monitor\DriveMon.exe
  D:\Uitils\HijackThis\HijackThis1982.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webwereld.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webwereld.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Acrobat6\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - D:\Internet\Roboform6\RoboForm.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\NortonAntivirus2004\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Hotmail Spam Filter - {58A83E4F-477A-4A3F-BF9B-B65BC2BD5598} - D:\SpamInspector4\siClientUIHotmail.dll
  O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - D:\Internet\Roboform6\RoboForm.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\NortonAntivirus2004\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [seticlient] d:\uitils\seti@home\SETI@home.exe -min
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "D:\Internet\Roboform6\RoboTaskBarIcon.exe"
  O4 - Startup: Drive Monitor.lnk = D:\Desktop Drive Monitor\DriveMon.exe
  O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = D:\Internet\Getright\getright.exe
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = D:\Internet\Nuria\Nuria.exe
  O8 - Extra context menu item: Customize Menu &4 - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComCustomizeIEMenu.html
  O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Internet\Getright\GRdownload.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\OfficeXP\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Fill Forms &] - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComFillForms.html
  O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Internet\Getright\GRbrowse.htm
  O8 - Extra context menu item: Save Forms &[ - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Fill Forms - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fill Forms &] - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra button: Save - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Save Forms &[ - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm &2 - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://D:\Internet\Roboform6\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.planet.nl/exent/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB
  O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab
  Het lijkt er op dat ik mn kwelgeest kwijt ben
  Many Thanxxx!!!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.