Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack logfile check please!!!!!

Anoniem
=Rieske=
5 antwoorden
 • i.v.m. constante regchanges volgens adwatch:
  De volgende melding komt ongeveer elke 5 sec.

  ===============================================
  2-9-2004 11:23:25 - Registry modification detected
  Root:HKEY_CURRENT_USER
  Key:Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Value:system
  Data:
  New Data:C:\WINDOWS\svchost.exe  ===============================================
  2-9-2004 11:23:25 - Registry modification detected
  Root:HKEY_LOCAL_MACHINE
  Key:Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Value:system
  Data:
  New Data:C:\WINDOWS\svchost.exe


  Hier de logfile van Hijack.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:25:21, on 2-9-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\progra~1\mozill~1\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\TWAIN_32\D66U\D066UUTY.EXE
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  G:\Program Files\Sony Handheld\HOTSYNC.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  F:\Utilities\HijackThis.exe

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [D066UUtility] C:\WINDOWS\TWAIN_32\D66U\D066UUTY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] G:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: HotSync Manager.lnk = G:\Program Files\Sony Handheld\HOTSYNC.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
 • zal ff kijke
 • Verwijder in safe mode:
  [list:9a5fcb5acd][b:9a5fcb5acd]
  C:\WINDOWS\svchost.exe <— dit bestand[/b:9a5fcb5acd][/list:u:9a5fcb5acd] ([b:9a5fcb5acd]let op niet verwarren met de legale: "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe"!!!![/b:9a5fcb5acd])

  Navigeer daarna na deze sleutels en verwijder de waardes naar de illegale [b:9a5fcb5acd]C:\WINDOWS\svchost.exe[/b:9a5fcb5acd] (Maak wel eerst backups voor het geval je een fout maakt, werken in het register is namelijk gevaarlijk als je niet uitkijkt. (Systeemherstel punt maken kan ook)
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 • Bestand is verwijderd. Echter de registry keys waren niet aanwezig.
  Heeft AD-Watch (van adaware) deze wijzigingen dan elke keer tegen gehouden??
  Nu krijg ik ze in ieder geval niet meer.

  P.s. Had NOD32 dit niet moeten oppikken?
 • Ik schrik er inderdaad een beetje van dat NOD32 hem niet gevangen heeft. Op internet de enige site van een virusscanner die ik met googlen tegenkwam was sophos.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.