Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Internet Explorer toolbars verwijderen

Anoniem
None
17 antwoorden
 • ga weer ff aan de slag ermee

  Edit: kan je ondertussen mooi je windows updaten. :D
 • Ik heb in Internet Explorer naast de Google Toolbar nu ook een Fizzle Toolbar. Hoe kan ik deze verwijderen?
 • Download hijackthis maak een eigen map ervoor aan en pak de zipfile naar die map uit, start hem en klik op scan, daarna klik je op save log (= zelfde knop die verandert) en sla je de log op, daarvan kopieer en plak je de inhoud volledig in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 14:00:36, on 20-9-2004
  Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000)

  Running processes:
  C:\WIN2003\System32\smss.exe
  C:\WIN2003\system32\winlogon.exe
  C:\WIN2003\system32\services.exe
  C:\WIN2003\system32\lsass.exe
  C:\WIN2003\system32\svchost.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\spoolsv.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdsrv.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe
  C:\WIN2003\system32\Dfssvc.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\Explorer.EXE
  C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\WIN2003\wappfqa.exe
  C:\WIN2003\holncdhqz.exe
  C:\win2003\180ax.exe
  C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe
  C:\WIN2003\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\TEMP\temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Inetpub/wwwroot/Lokaal/favoriete_links.aspx
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = file:///c:/_Theunissen.nl/Kantoor/favoriete_links.aspx
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/data/nl/big/current/GoogleToolbarInstaller.exe
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {81C80E9C-B40B-46A9-B5B6-E44266A430DF} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file)
  O2 - BHO: Fizzlebar.clsFwBar - {9056A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - c:\sysfwb\4399629247\iefwbar.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN2003\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AccessMedia P2P Loader] "C:\Program Files\p2pnetworks\amp2pl.exe" /H
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [jcqylexw] C:\WIN2003\wappfqa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MyAccessMedia] "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\tmp5.exe" -Remove
  O4 - HKLM\..\Run: [nxuxlq] C:\WIN2003\holncdhqz.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [180ax] c:\win2003\180ax.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [rcjax] C:\rcjax.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Search with The Coolbar - res://C:\WIN2003\Downloaded Program Files\toolbar2.dll/SEARCH.HTML
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Homepage Protector - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file)
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {3299935F-2C5A-499A-9908-95CFFF6EF8C1} (Quicksilver Class) - http://scpwbe.ops.placeware.com/etc/place/RCC-BETA/pws-ms-03/5.1.2.150/lib/quicksilver.cab
  O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://msfm.interwise.com/IWCampus/student/client/iftwclix.cab
  O16 - DPF: {87067F04-DE4C-4688-BC3C-4FCF39D609E7} - http://download.websearch.com/Dnl/T_50110/QDow_AS2.cab
  O16 - DPF: {9076A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - http://www.fizzlewizzle.com/installfiles/popblocker.cab
  O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12A16ADC7} - file://C:\WIN2003\system32\SearchBar\gngb4ng.exe
  O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.media-motor.net/cabs/mmed.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBE02927-D126-440D-BADD-EEA6DA89184A}: NameServer = 213.51.129.168,213.51.144.168
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
 • bliek ff
 • 1) update je windows

  2) Verplaats hijackthis naar een eigen map en niet in de temp map.

  3) kill deze processen indien aanwezig: (taakbeheer —> ctrl+alt+del)
  [list:c03738965d][b:c03738965d]
  wappfqa.exe
  tmp5.exe
  holncdhqz.exe
  180ax.exe
  rcjax.exe[/b:c03738965d][/list:u:c03738965d]

  4) Sluit alle vensters en run hijackthis opnieuw, fix deze items aan en klik op fix: (bij de rode opletten dat je de goede pakt, kijk even naar de eerste paar getallen tussen de "{" en de "}", staan er namelijk 2 die zeer veel op elkaar lijken)
  [list:c03738965d][b:c03738965d]R3 - URLSearchHook: (no name) - {81C80E9C-B40B-46A9-B5B6-E44266A430DF} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file)
  O2 - BHO: Fizzlebar.clsFwBar - {9056A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - c:\sysfwb\4399629247\iefwbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AccessMedia P2P Loader] "C:\Program Files\p2pnetworks\amp2pl.exe" /H
  O4 - HKLM\..\Run: [jcqylexw] C:\WIN2003\wappfqa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MyAccessMedia] "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\tmp5.exe" -Remove
  O4 - HKLM\..\Run: [nxuxlq] C:\WIN2003\holncdhqz.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [180ax] c:\win2003\180ax.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [rcjax] C:\rcjax.exe
 • Heb alles uitgevoerd, alleen wist even niet hoe ik Windows Server 2003 opstart in veilige modus.
  Heb ze wel verwijdert

  =====

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 15:07:12, on 20-9-2004
  Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000)

  Running processes:
  C:\WIN2003\System32\smss.exe
  C:\WIN2003\system32\winlogon.exe
  C:\WIN2003\system32\services.exe
  C:\WIN2003\system32\lsass.exe
  C:\WIN2003\system32\svchost.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\spoolsv.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdsrv.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe
  C:\WIN2003\system32\Dfssvc.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\Explorer.EXE
  C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Program Files Packed\Systeem\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Inetpub/wwwroot/Lokaal/favoriete_links.aspx
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = file:///c:/_Theunissen.nl/Kantoor/favoriete_links.aspx
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/data/nl/big/current/GoogleToolbarInstaller.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN2003\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Search with The Coolbar - res://C:\WIN2003\Downloaded Program Files\toolbar2.dll/SEARCH.HTML
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {3299935F-2C5A-499A-9908-95CFFF6EF8C1} (Quicksilver Class) - http://scpwbe.ops.placeware.com/etc/place/RCC-BETA/pws-ms-03/5.1.2.150/lib/quicksilver.cab
  O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://msfm.interwise.com/IWCampus/student/client/iftwclix.cab
  O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.media-motor.net/cabs/mmed.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBE02927-D126-440D-BADD-EEA6DA89184A}: NameServer = 213.51.129.168,213.51.144.168
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
 • Deze 2 items nog even fixen, dan rebooten en nieuw logje plaatsen, systeem is bijna schoon.
  [list:da278ae430][b:da278ae430]O16 - DPF: {3299935F-2C5A-499A-9908-95CFFF6EF8C1} (Quicksilver Class) - http://scpwbe.ops.placeware.com/etc/place/RCC-BETA/pws-ms-03/5.1.2.150/lib/quicksilver.cab
  O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.media-motor.net/cabs/mmed.cab [/b:da278ae430][/list:u:da278ae430]
 • Ik heb ook nog even Ad-Aware en Spybot erover heen gegooid.
  Wat een gedoe om die troep eraf te krijgen, maar je hulp is perfect.

  Keep up the good work…..

  =====

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 16:51:11, on 20-9-2004
  Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000)

  Running processes:
  C:\WIN2003\System32\smss.exe
  C:\WIN2003\system32\winlogon.exe
  C:\WIN2003\system32\services.exe
  C:\WIN2003\system32\lsass.exe
  C:\WIN2003\system32\svchost.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\spoolsv.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdsrv.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe
  C:\WIN2003\System32\svchost.exe
  C:\WIN2003\system32\Dfssvc.exe
  C:\WIN2003\Explorer.EXE
  C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files Packed\Systeem\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Inetpub/wwwroot/Lokaal/favoriete_links.aspx
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = file:///c:/_Theunissen.nl/Kantoor/favoriete_links.aspx
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/data/nl/big/current/GoogleToolbarInstaller.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN2003\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Search with The Coolbar - res://C:\WIN2003\Downloaded Program Files\toolbar2.dll/SEARCH.HTML
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://msfm.interwise.com/IWCampus/student/client/iftwclix.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBE02927-D126-440D-BADD-EEA6DA89184A}: NameServer = 213.51.129.168,213.51.144.168
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
 • Lijkt me schoon die log, al kan het geen kwaad een keer met regclean door het register te gaan, (1 sleutel durf ik hier niet te verwijderen omdat hjt die weleens verkeerd interpreteert)

  Ik neem aan dat je die start en zoekpagina's zelf hebt ingesteld? Of heb je daar ook last van hijackers? Als je daar last van hebt geef me even een seintje, liefst ook van welk adres, dan zal ik aangeven welke te fixen.


  Edit: ik wil niet zeuren maar windows update moet je nog wel doen, je IE e.d. is vrij oud.
 • Hoe zie je dat die IE oud is, want Update geeft dat niet aan?
 • [quote:82abf17c02]MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000) [/quote:82abf17c02]

  Ga eens naar http://windowsupdate.microsoft.com en kijk eens of je daar kan updaten?
 • Hij geeft geen updates aan, strange…
 • Raar, ze zullen wel weer aan het aftellen zijn gegaan omdat het zo lullig stond zoveel updates uitbrengen. :lol:

  Mja even serieus, laat maar ff hangen en hou het maar even in de gaten oke?

  Edit: probleem was opgelost neem ik aan?
 • Super, thanx en keep up the good work.

  Vraagje waarom worden deze zaken niet door Ad-Aware en Spybot afgevangen?
 • [quote:b890b2d433="Johant"]Super, thanx en keep up the good work.

  Vraagje waarom worden deze zaken niet door Ad-Aware en Spybot afgevangen?[/quote:b890b2d433]

  Ik zal een algemener antwoord proberen te geven,

  Geen enkele scanner kan alle spyware kennen, daarbuiten staat dat niet elke spyware altijd hetzelfde voorkomt, en soms meerdere items gebruikt die elkaar dekken, soms moet je dus zelf de verbanden eruit halen en zelf aangeven wat er fout is, wat af en toe best lastig kan zijn (lop.com bijvoorbeeld)

  Edit: ik heb wel een heel vaag antwoord gegeven, sorry, als je het niet begrijpt kan ik me dat heel goed voorstellen en dan geef maar een seintje, dan leg ik het een keer duidelijk uit.
 • >> Beveiliging & privacy

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.