Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startpagina blijft niet staan en veranderd steeds

Anoniem
kid jansen
31 antwoorden
 • Hi

  Sinds een paar dagen heb ik last dat als ik IE start niet de Google.nl zoals ik altijd had tevoorschijn komt, maar
  ..http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com
  (zet m expres niet in url want misschien krijgen jullie het anders ook, vandaar de .. ervoor)

  en uiteindelijk op ..www.msn.com terecht kom
  Hoe vaak ik het al verwijderd heb, helpt helemaal niks
  Want schijnt bij koude start dus kennelijk terug te komen

  Wat te doen?? :(
 • heb het gedaan.

  maar de dump ziet er volgens mij het zelfde uit, behalve dat REALLES weg is en de map ook van de pc is

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:43:57, on 26-9-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\internet download\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Schmaili] C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes.lnk = C:\Program Files\3M\PSNotes2\Psn2.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • Draai Spybot en Ad-Aware eens. Als het dan nog niet is opgelost, post dan eens een HiJackThis log hier.
 • lijkt me een infectie van coolwebsearch
 • [quote:55ae9c4b82="sjouwer"]lijkt me een infectie van coolwebsearch[/quote:55ae9c4b82]

  Ja, hoe kom ik eraan en nog beter hoe kom ik er vanaf ? :-? Want het zou een seachbar zijn maar nergens een spoor daarvan.
 • Gewoon doen wat turbo-pascal je heeft aangeraden!
 • En als je snapt wat hij bedoelt moet je is hier kijken.
 • [quote:7d43621152="Taniel"]En als je snapt wat hij bedoelt moet je is hier kijken.[/quote:7d43621152]
  Wow dat is super informatie en links, Taniel !!
  Bedankt.
  Ik heb CoolWebshredder ook maar meteen meegenomen omdat het daar om gaat. Heb nu even systeemherstel gedaan van vóór de infectie. Maar ga toch straks terug naar de oorspronkelijke. Momenteel geen probleem met het probleem.
  Maar het zit er natuurlijk nog wel he, dus zal het toch hiermee doen
  Daarstraks adaware plus erop losgelaten en vond toen 1 in register en werd dus verwijderd. Maar na een poos kwam het weer, vandaar even die herstel naar ellendeloos tijdperk.

  Ik ga weer verder met deze tool nu.
 • ok mensen
  hier de dump

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 12:57:04, on 26-9-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\internet download\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes.lnk = C:\Program Files\3M\PSNotes2\Psn2.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

  ben benieuwd

  mijn pc is HP 670
  AMD 64 3000+
  ter info
  dus sp2 is niet handig te doen :(
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:e5f9f29292]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

  O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  [/b:e5f9f29292]
  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.

  Deze heb jezelf aangepast?
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave
 • [quote:5e364dc634="M@rc"]
  Deze heb jezelf aangepast?
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave[/quote:5e364dc634]
  Ja klopt. Die nrs is niet verstandig denk ik openbaar te maken, ben gewoon voorzichtig hierin. :wink:
  Ik ga eens kijken,
  bedankt :wink:
 • Die nummers kunnen angepast zijn door spyware….
  De rest van je log zegt veel meer over je computer …
 • in dat geval :
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • DNS-servers (O17) zijn OK.
 • vreemd

  na een nieuwe run zie ik op de plaatsen die boven genoemd worden een wijziging. Plak het nog maar in zn geheel
  heb het in vet aangegeven en daar gaat het precies om

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:03:00, on 26-9-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\internet download\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [b:41c029e2db]http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com[/b:41c029e2db]
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Schmaili] C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes.lnk = C:\Program Files\3M\PSNotes2\Psn2.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:2fe545a40c]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

  O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  [/b:2fe545a40c]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\PROGRA~1\enc exit dash <–deze map

  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig MySearchNow.

  Run vervolgens deze uninstaller:
  http://lop.com/new_uninstall.exe

  Wil je die twee R1-items en die HP-toolbar ook kwijt (HP-related)? Indien niet negeer ze…
  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:d312e06b3f]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe
  [/b:d312e06b3f]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\PROGRA~1\enc exit dash <–deze map

  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
  Geef even wat feedback.
 • helaas leek het er even op
  maar kwam terug later
  ad aware ziet wel het als data miner

  Verder het uniistall.exe heeft wel een de eerste keer wat verwijderd
  ook heb ik gezien dat in de map cookies ook een lop (even de benaming kwijt) txt stond. ook weg gehaald

  wat wel weg is en blijft is die REALLESS met de bijbehorende map

  hier nog eens de dump

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:31:15, on 26-9-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\internet download\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Schmaili] C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • Welke versie van Ad-aware gebruik je?
  Versie 6 of SE?
 • Ad Aware SE Plus

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.