Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis logfile

Anoniem
ruudsp
6 antwoorden
 • Ik ben vandaag maar eens begonnen met het opruimen van spyware aangezien mijn startpagina niet meer werkt en er allerlei ongewenste taakbalken in beeld komen.
  Inmiddels heb ik Ad -aware, Spybot S&D en het shredder programma gedraaid. Een hoop troep is verdwenen maar het startpaginaprobleem (searchweb2.com) blijft.
  Voorzichtig (ik ben op dit gebied uiterst onervaren) Hijackthis gedraaid met onderstaande logfile als resultaat.
  Hoe nu verder????

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:49:03, on 3-10-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Nhksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  D:\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBLive\Creative Diagnostics 2.0\DIAGENT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  D:\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 900 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\Program Files\Psion\PsiWin\Psconsv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\Psion\PsiWin\Elogerr.exe
  D:\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  D:\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Netropa\OSD.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\HJT\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gctpxpsjxhkgzafd.com/0qQjreZa4lJT07OQ7KmEdrq02wFhjmvXzRs9p02ZQaM.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.obxsacstodmbeiqfhbim.info/0qQjreZa4lIKc7C8b3GgkzhOheZ5xHlHpDoWc7oQKStMvfYPXDgNiCegNb7wdnO7.jpg
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {43B45950-6CEB-E959-5DF1-B71BF51D99F3} - C:\PROGRA~1\GLOBAL~1\supportmess.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1601.0\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [DIAGENT] C:\Program Files\Creative\SBLive\Creative Diagnostics 2.0\DIAGENT.EXE startup
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [vga enc] C:\PROGRA~1\JUMPMI~1\balm stupid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioExitSupportAim] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CakeFlagAudioExit\FUNKLESS.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 900 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 900 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\MicrosoftOffice\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = D:\Nuria\Nuria.exe
  O4 - Global Startup: PsiWin 2.3 Connection Server.lnk = C:\Program Files\Psion\PsiWin\Psconsv.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {B3E451DC-DD2B-4ECD-B226-08FF692024B1} (Installer Control) - http://62.26.118.201/en/download/bin/webinstaller.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab

 • [quote:c43cecfdc1]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gctpxpsjxhkgzafd.com/0qQjreZa4lJT07OQ7KmEdrq02wFhjmvXzRs9p02ZQaM.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.obxsacstodmbeiqfhbim.info/0qQjreZa4lIKc7C8b3GgkzhOheZ5xHlHpDoWc7oQKStMvfYPXDgNiCegNb7wdnO7.jpg
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1601.0\nl\msntb.dll
  O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {B3E451DC-DD2B-4ECD-B226-08FF692024B1} (Installer Control) - http://62.26.118.201/en/download/bin/webinstaller.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  [/quote:c43cecfdc1]
  msn plus zonder sponzors geinstalleerd??
 • Dat zou best eens kunnen. Ikzelf doe niets met MSN maar mijn neefjes komen regelmatig langs om te chatten. Het zou mij niets verbazen als zij dit ge-installeerd hebben.
  Hoe kom ik daar achter?
 • ThaOdie heeft al een deel aangegeven die je moet verwijderen, doch er zijn nog items.

  Deïnstalleer eerst msnplus.. installeer die dan terug achteraf zonder sponsers.

  Doe dan de lop.com uninstall
  Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. Dit doe je via je verkenner>extra>mapopties>weergave>verborgen bestanden en mappen weergeven aanvinken.

  Start je pc daarna op in VEILIGE MODE, run hijackthis en verwijder volgende items:

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gctpxpsjxhkgzafd.com/0qQjreZa4lJT07OQ7KmEdrq02wFhjmvXzRs9p02ZQaM.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.obxsacstodmbeiqfhbim.info/0qQjreZa4lIKc7C8b3GgkzhOheZ5xHlHpDoWc7oQKStMvfYPXDgNiCegNb7wdnO7.jpg
  O2 - BHO: (no name) - {43B45950-6CEB-E959-5DF1-B71BF51D99F3} - C:\PROGRA~1\GLOBAL~1\supportmess.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vga enc] C:\PROGRA~1\JUMPMI~1\balm stupid.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioExitSupportAim] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CakeFlagAudioExit\FUNKLESS.exe
  O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {B3E451DC-DD2B-4ECD-B226-08FF692024B1} (Installer Control) - http://62.26.118.201/en/download/bin/webinstaller.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab

  Zoek daarna via verkenner naar volgende items en verwijder die manueel: (nog steeds in veilige mode dus)

  C:\PROGRAM FILES\GLOBAL~1\<== deze map
  C:\PROGRAM FILES\JUMPMI~1\ <==deze map
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CakeFlagAudioExit <== deze map

  Start je pc terug normaal op en post een nieuw logje.
 • Nou, ik heb jullie instructies nauwgezet gevolgd en de eerste resultaten zijn al merkbaar: de computer start veel sneller op en die vervelende stratpagina en taskbars ben ik kwijt!
  Alvast hardstikke bedankt!
  Ik kon echter een aantal regels in het logfile niet meer vinden. Ook de verborgen bestanden die ik moest verwijderen waren al weg.
  Hieronder de logfile na het opschonen van de computer.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:35:29, on 4-10-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Nhksrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  D:\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBLive\Creative Diagnostics 2.0\DIAGENT.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  D:\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 900 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\Program Files\Psion\PsiWin\Psconsv.exe
  C:\PROGRA~1\Psion\PsiWin\Elogerr.exe
  D:\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  D:\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\Netropa\OSD.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpoipm07.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\HJT\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [DIAGENT] C:\Program Files\Creative\SBLive\Creative Diagnostics 2.0\DIAGENT.EXE startup
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 900 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 900 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\MicrosoftOffice\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = D:\Nuria\Nuria.exe
  O4 - Global Startup: PsiWin 2.3 Connection Server.lnk = C:\Program Files\Psion\PsiWin\Psconsv.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
 • Je logje ziet er alvast weer gezond uit. Houden zo! :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.