Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijjack This Log

Anoniem
pcguy
13 antwoorden
 • Ik heb even een logje gemaakt. Wil iemand zo vriendelijk zijn er even na te kijken? Want m'n laptop start heel langzaam op en de cpu actiuviteit is constant boven de 80%
  Bedankt alvast!
  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 18:17:50, on 4-10-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Free Surfer\fs20.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 6600\connmngmntbox.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 6600\ectaskscheduler.exe
  C:\Program Files\TOPCOM\Skyracer Wireless LAN USB\ZDConfig.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\Elogerr.exe
  C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\BROADC~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\SCRFS.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\Dennis Put\Mijn documenten\Software\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.gericom.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.gericom.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [freesurfer] C:\Program Files\Free Surfer\fs20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: PCSuiteForNokia6600 Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PCSuiteForNokia6600 TS.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Skyracer USB.lnk = C:\Program Files\TOPCOM\Skyracer Wireless LAN USB\ZDConfig.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Free Surfer - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - C:\Program Files\Free Surfer\FS20.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free Surfer - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - C:\Program Files\Free Surfer\FS20.exe
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.gericom.com
  O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\AcDcToday.ocx
  O16 - DPF: {AE563720-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\InstBanr.ocx
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {C6637286-300D-11D4-AE0A-0010830243BD} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\InstFred.ocx
  O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\AcPreview.ocx
 • en waar is de log?
 • Sorry, staat er nu bij :oops:
 • Oke ben bezig
 • Volgens mij een aardige rotzooi :roll:
 • zie er eigenlijk niks verkeerds aan,

  post eens een startup logje?

  hjt starten –> config —> misc tools —> 2 items onder "generate startup list" aanvinken –> klikken op "generate startup list"

  edit: kijk ook eens in taakbeheer bij processen welke processen het meeste cpu activiteit genereren?
 • ccApp.exe
  fs20.exe

  Deze 2 nemen best veel in beslag

  Hijjack opstartlog volgt nog. Alvast bedankt voor je reactie en werk!
 • [quote:022ff4771c="altec"]ccApp.exe
  fs20.exe

  Deze 2 nemen best veel in beslag

  Hijjack opstartlog volgt nog. Alvast bedankt voor je reactie en werk![/quote:022ff4771c]


  fs20.exe is je popupstopper, http://sysinfo.org/startuplist.php?submit=&filter=fs20.exe&submit.x=4&submit.y=10&submit=%3E
  Deinstaleer hem eens en kijk of het dan minder word,

  ccApp.exe is norton, is noodzakelijk als norton goed moet werken,

  en graag gedaan :wink:
 • Dit is die startup log:

  StartupList report, 4-10-2004, 22:52:29
  StartupList version: 1.52.2
  Started from : C:\Documents and Settings\Dennis\Mijn documenten\Software\HijackThis.EXE
  Detected: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  Detected: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  * Using default options
  * Including empty and uninteresting sections
  * Showing rarely important sections
  ==================================================

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Free Surfer\fs20.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 6600\connmngmntbox.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 6600\ectaskscheduler.exe
  C:\Program Files\TOPCOM\Skyracer Wireless LAN USB\ZDConfig.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\Elogerr.exe
  C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\BROADC~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\SCRFS.exe
  C:\Documents and Settings\Dennis Put\Mijn documenten\Software\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  ————————————————–

  Listing of startup folders:

  Shell folders Startup:
  [C:\Documents and Settings\Dennis Put\Menu Start\Programma's\Opstarten]
  *No files*

  Shell folders AltStartup:
  *Folder not found*

  User shell folders Startup:
  *Folder not found*

  User shell folders AltStartup:
  *Folder not found*

  Shell folders Common Startup:
  [C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten]
  Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  BTTray.lnk = ?
  Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  PCSuiteForNokia6600 Detect.lnk = ?
  PCSuiteForNokia6600 TS.lnk = ?
  Skyracer USB.lnk = C:\Program Files\TOPCOM\Skyracer Wireless LAN USB\ZDConfig.exe

  Shell folders Common AltStartup:
  *Folder not found*

  User shell folders Common Startup:
  *Folder not found*

  User shell folders Alternate Common Startup:
  *Folder not found*

  ————————————————–

  Checking Windows NT UserInit:

  [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

  [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
  *Registry key not found*

  [HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  *Registry value not found*

  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  NvCplDaemon = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  nwiz = nwiz.exe /install
  SynTPLpr = C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  SynTPEnh = C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  freesurfer = C:\Program Files\Free Surfer\fs20.exe
  ccApp = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  AVG_CC = C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  TkBellExe = "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  iTunesHelper = C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  QuickTime Task = "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  MessengerPlus3 = "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

  *No values found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  *No values found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  MessengerPlus3 = "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  msnmsgr = "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

  *No values found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  [OptionalComponents]
  *No values found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  *No subkeys found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
  *No subkeys found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  *No subkeys found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  *No subkeys found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries in Registry subkeys of:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run
  *Registry key not found*

  ————————————————–

  File association entry for .EXE:
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command

  (Default) = "%1" %*

  ————————————————–

  File association entry for .COM:
  HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command

  (Default) = "%1" %*

  ————————————————–

  File association entry for .BAT:
  HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command

  (Default) = "%1" %*

  ————————————————–

  File association entry for .PIF:
  HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command

  (Default) = "%1" %*

  ————————————————–

  File association entry for .SCR:
  HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCADScriptFile\shell\open\command

  (Default) = C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE "%1"

  ————————————————–

  File association entry for .HTA:
  HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command

  (Default) = C:\WINDOWS\System32\mshta.exe "%1" %*

  ————————————————–

  File association entry for .TXT:
  HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command

  (Default) = %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1

  ————————————————–

  Enumerating Active Setup stub paths:
  HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components
  (* = disabled by HKCU twin)

  [>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
  StubPath = C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /ShowWMP

  [>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}] *
  StubPath = %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE

  [>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}] *
  StubPath = %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

  [{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll

  [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] *
  StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install

  [{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}] *
  StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT

  [{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}]
  StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove.PerUser

  [{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}] *
  StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wmp.inf,PerUserStub

  [{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}] *
  StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install

  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}] *
  StubPath = regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll

  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe

  [{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}] *
  StubPath = C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\mscories.dll,Install

  ————————————————–

  Enumerating ICQ Agent Autostart apps:
  HKCU\Software\Mirabilis\ICQ\Agent\Apps

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Load/Run keys from C:\WINDOWS\WIN.INI:

  load=*INI section not found*
  run=*INI section not found*

  Load/Run keys from Registry:

  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry key not found*
  HKLM\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry key not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry value not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry value not found*
  HKCU\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: load=*Registry key not found*
  HKCU\..\Windows\CurrentVersion\WinLogon: run=*Registry key not found*
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: load=
  HKCU\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: run=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: load=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: run=*Registry value not found*
  HKLM\..\Windows NT\CurrentVersion\Windows: AppInit_DLLs=

  ————————————————–

  Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

  Shell=*INI section not found*
  SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
  drivers=*INI section not found*

  Shell & screensaver key from Registry:

  Shell=Explorer.exe
  SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\System32\logon.scr
  drivers=*Registry value not found*

  Policies Shell key:

  HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
  HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

  ————————————————–

  Checking for EXPLORER.EXE instances:

  C:\WINDOWS\Explorer.exe: PRESENT!

  C:\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Explorer\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\System\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\System32\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Command\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Fonts\Explorer.exe: not present

  ————————————————–

  Checking for superhidden extensions:

  .lnk: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .pif: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .exe: not hidden
  .com: not hidden
  .bat: not hidden
  .hta: not hidden
  .scr: not hidden
  .shs: HIDDEN!
  .shb: HIDDEN!
  .vbs: not hidden
  .vbe: not hidden
  .wsh: not hidden
  .scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)
  .url: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .js: not hidden
  .jse: not hidden

  ————————————————–

  Verifying REGEDIT.EXE integrity:

  - Regedit.exe found in C:\WINDOWS
  - .reg open command is normal (regedit.exe %1)
  - Company name OK: 'Microsoft Corporation'
  - Original filename OK: 'REGEDIT.EXE'
  - File description: 'Register-editor'

  Registry check passed

  ————————————————–

  Enumerating Browser Helper Objects:

  (no name) - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}
  (no name) - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}
  NAV Helper - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}

  ————————————————–

  Enumerating Task Scheduler jobs:

  Bootvis.job
  Norton AntiVirus - Mijn computer scannen.job
  Symantec NetDetect.job

  ————————————————–

  Enumerating Download Program Files:

  [DirectAnimation Java Classes]
  CODEBASE = file://C:\WINDOWS\Java\classes\dajava.cab
  OSD = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\DirectAnimation Java Classes.osd

  [Microsoft XML Parser for Java]
  CODEBASE = file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab
  OSD = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\Microsoft XML Parser for Java.osd

  [Shockwave ActiveX Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Director\SwDir.dll
  CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

  [AcDcToday Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\ACDCTO~1.OCX
  CODEBASE = file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\AcDcToday.ocx

  [{9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F}]
  CODEBASE = http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38169.1486921296

  [NOXLATE-BANR]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\InstBanr.ocx
  CODEBASE = file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\InstBanr.ocx

  [MSN Photo Upload Tool]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\MsnPUpld.dll
  CODEBASE = http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

  [InstaFred]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\InstFred.ocx
  CODEBASE = file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\InstFred.ocx

  [Shockwave Flash Object]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx
  CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  [AcPreview Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\ACPREV~1.OCX
  CODEBASE = file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\AcPreview.ocx

  ————————————————–

  Enumerating Winsock LSP files:

  NameSpace #1: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
  NameSpace #2: C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
  NameSpace #3: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
  Protocol #1: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #2: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #3: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #4: C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll
  Protocol #5: C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll
  Protocol #6: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #7: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #8: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #9: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #10: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #11: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #12: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #13: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #14: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  Protocol #15: C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

  ————————————————–

  Enumerating Windows NT/2000/XP services

  Microsoft ACPI-stuurprogramma: System32\DRIVERS\ACPI.sys (system)
  Microsoft Embedded Controller-stuurprogramma: System32\DRIVERS\ACPIEC.sys (system)
  Microsoft Kernel akoestische echo-opheffing: system32\drivers\aec.sys (manual start)
  Omgeving voor AFD-netwerkondersteuning: \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys (autostart)
  Intel AGP Bus Filter: System32\DRIVERS\agp440.sys (system)
  Alerter: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  Application Layer Gateway-service: %SystemRoot%\System32\alg.exe (manual start)
  Application Management: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  ASAPIW2K: System32\Drivers\ASAPIW2K.sys (manual start)
  ASP.NET State Service: %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe (manual start)
  Stuurprogramma voor RAS asyncrone media: System32\DRIVERS\asyncmac.sys (manual start)
  Standaard IDE/ESDI-vasteschijfcontroller: System32\DRIVERS\atapi.sys (system)
  ATM ARP-client-protocol: System32\DRIVERS\atmarpc.sys (manual start)
  Windows Audio: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Audiostub-stuurprogramma: System32\DRIVERS\audstub.sys (manual start)
  AVG6 Kernel: \??\C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcore.sys (autostart)
  AVG6 Rezident Driver: \??\C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgfsh.sys (autostart)
  AVG6 Service: C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (autostart)
  Intelligente achtergrondsoverdrachtservice: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Computer Browser: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Bluetooth Audio: System32\DRIVERS\btaudio.sys (manual start)
  Bluetooth Virtual Communications Driver: System32\DRIVERS\btport.sys (manual start)
  Bluetooth Protocol Stack: System32\drivers\btkrnl.sys (system)
  Bluetooth Serial Driver: \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\btserial.sys (autostart)
  Bluetooth Port Client Driver: \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\btslbcsp.sys (autostart)
  Bluetooth Service: C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (autostart)
  Bluetooth LAN Access Server: System32\DRIVERS\btwdndis.sys (manual start)
  WIDCOMM USB Bluetooth Driver: System32\Drivers\btwusb.sys (manual start)
  Closed Caption Decoder: System32\DRIVERS\CCDECODE.sys (manual start)
  Symantec Event Manager: "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe" (autostart)
  Symantec Password Validation: "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe" (manual start)
  Symantec Settings Manager: "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe" (autostart)
  Cdrdrv: System32\Drivers\Cdrdrv.sys (manual start)
  Cd-rom-stuurprogramma: System32\DRIVERS\cdrom.sys (system)
  Arrowkey Device Access: \??\C:\Program Files\321Studios\Shared\CDRPDACC.SYS (autostart)
  Indexing-service: %SystemRoot%\system32\cisvc.exe (manual start)
  ClipBook: %SystemRoot%\system32\clipsrv.exe (manual start)
  Stuurprogramma voor Microsoft ACPI-besturingsmethode-accu: System32\DRIVERS\CmBatt.sys (manual start)
  Microsoft Composite Battery-stuurprogramma: System32\DRIVERS\compbatt.sys (system)
  COM+-systeemtoepassing: C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} (manual start)
  Services voor cryptografie: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  DHCP Client: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Stuurprogramma voor schijfstations: System32\DRIVERS\disk.sys (system)
  Logical Disk Manager Administrative-service: %SystemRoot%\System32\dmadmin.exe /com (manual start)
  dmboot: System32\drivers\dmboot.sys (disabled)
  dmio: System32\drivers\dmio.sys (disabled)
  dmload: System32\drivers\dmload.sys (disabled)
  Logical Disk Manager: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Microsoft Kernel DLS-synthesizer: system32\drivers\DMusic.sys (manual start)
  DNS Client: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)
  Microsoft Kernel DRM-audiodecoder: system32\drivers\drmkaud.sys (manual start)
  Service voor het rapporteren van fouten: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Event Log: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)
  COM+-gebeurtenissysteem: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  NETGEAR FA330/FA312/FA311 Fast Ethernet-adapterstuurprogramma: System32\DRIVERS\FA312nd5.sys (manual start)
  Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Stuurprogramma voor Volumebeheer: System32\DRIVERS\ftdisk.sys (system)
  FUTUREX: \??\C:\Documents and Settings\Dennis Put\Mijn documenten\Software\aida32\aida32.sys (manual start)
  GEAR CDRom Filter: SYSTEM32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys (manual start)
  Algemene pakketclassificeerder: System32\DRIVERS\msgpc.sys (manual start)
  Help en ondersteuning: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Apparaattoegang via menselijke interface: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  Microsoft HID Class-stuurprogramma: System32\DRIVERS\hidusb.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor i8042-toetsenbord en PS/2-muispoort: System32\DRIVERS\i8042prt.sys (system)
  Filterstuurprogramma voor het branden van cd's: System32\DRIVERS\imapi.sys (system)
  COM-service voor IMAPI cd-branders: C:\WINDOWS\System32\imapi.exe (manual start)
  IntelIde: System32\DRIVERS\intelide.sys (system)
  IPv6-stuurprogramma voor firewall: System32\DRIVERS\Ip6Fw.sys (manual start)
  IPv6 Internet Connection Firewall: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  IP Traffic Filter Driver: System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys (manual start)
  IP in IP Tunnel Driver: System32\DRIVERS\ipinip.sys (manual start)
  IP Network Address Translator: System32\DRIVERS\ipnat.sys (manual start)
  iPod-service: C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (manual start)
  IPSEC-stuurprogramma: System32\DRIVERS\ipsec.sys (system)
  IR Enumerator-service: System32\DRIVERS\irenum.sys (manual start)
  PnP ISA/EISA Bus-stuurprogramma: System32\DRIVERS\isapnp.sys (system)
  Stuurprogramma voor verschillende toetsenbordtypen: System32\DRIVERS\kbdclass.sys (system)
  Microsoft Kernel Wave-audiomixer: system32\drivers\kmixer.sys (manual start)
  Server: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Workstation: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  TCP/IP NetBIOS Helper: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Messenger: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  NetMeeting Remote Desktop Sharing: C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe (manual start)
  Unimodem Streaming-filterapparaat: system32\drivers\MODEMCSA.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor muistypen: System32\DRIVERS\mouclass.sys (system)
  Stuurprogramma voor muis-HID: System32\DRIVERS\mouhid.sys (manual start)
  WebDav-client-redirector: System32\DRIVERS\mrxdav.sys (manual start)
  MRXSMB: System32\DRIVERS\mrxsmb.sys (system)
  Distributed Transaction Coordinator: C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (manual start)
  Windows Installer: C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V (manual start)
  Microsoft Streaming Service-proxy: system32\drivers\MSKSSRV.sys (manual start)
  Microsoft Streaming Clock-proxy: system32\drivers\MSPCLOCK.sys (manual start)
  Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy: system32\drivers\MSPQM.sys (manual start)
  Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter: system32\drivers\MSTEE.sys (manual start)
  Mtlmnt5: System32\DRIVERS\Mtlmnt5.sys (manual start)
  Mtlstrm: System32\DRIVERS\Mtlstrm.sys (manual start)
  NABTS/FEC VBI Codec: System32\DRIVERS\NABTSFEC.sys (manual start)
  Norton AntiVirus Auto-Protect: "C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe" (autostart)
  NAVENG: \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\VIRUSD~1\20040930.019\NAVENG.Sys (manual start)
  NAVEX15: \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\VIRUSD~1\20040930.019\NavEx15.Sys (manual start)
  Microsoft TV/Video Connection: System32\DRIVERS\NdisIP.sys (manual start)
  RAS NDIS TAPI-stuurprogramma: System32\DRIVERS\ndistapi.sys (manual start)
  I/O-protocol van NDIS-gebruikermodus: System32\DRIVERS\ndisuio.sys (manual start)
  RAS NDIS WAN-stuurprogramma: System32\DRIVERS\ndiswan.sys (manual start)
  NetBIOS-interface: System32\DRIVERS\netbios.sys (system)
  NetBT: System32\DRIVERS\netbt.sys (system)
  Network DDE: %SystemRoot%\system32\netdde.exe (manual start)
  Network DDE DSDM: %SystemRoot%\system32\netdde.exe (manual start)
  Net Logon: %SystemRoot%\System32\lsass.exe (manual start)
  Network Connections: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Network Location Awareness (NLA): %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  NT LM Security Support Provider: %SystemRoot%\System32\lsass.exe (manual start)
  Verwisselbare opslag: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  NtMtlFax: System32\DRIVERS\NtMtlFax.sys (manual start)
  nv: System32\DRIVERS\nv4_mini.sys (manual start)
  NVIDIA Driver Helper Service: %SystemRoot%\System32\nvsvc32.exe (autostart)
  IPX Traffic Filter Driver: System32\DRIVERS\nwlnkflt.sys (manual start)
  IPX Traffic Forwarder Driver: System32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor parallelle poort: System32\DRIVERS\parport.sys (manual start)
  PCI Bus-stuurprogramma: System32\DRIVERS\pci.sys (system)
  PCIIde: System32\DRIVERS\pciide.sys (system)
  Low level access layer for CD devices: System32\Drivers\Pcouffin.sys (manual start)
  PADUS ASPI SHELL: system32\drivers\pfc.sys (manual start)
  Plug and Play: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)
  IPSEC-services: %SystemRoot%\System32\lsass.exe (autostart)
  Power Manager: C:\WINDOWS\svchost.exe (autostart)
  WAN-minipoort (PPTP): System32\DRIVERS\raspptp.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor processor: System32\DRIVERS\processr.sys (system)
  Protected Storage: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  QoS-pakketplanner: System32\DRIVERS\psched.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor Directe parallelle verbinding: System32\DRIVERS\ptilink.sys (manual start)
  PxHelp20: System32\DRIVERS\PxHelp20.sys (system)
  Stuurprogramma voor Automatische verbinding voor RAS: System32\DRIVERS\rasacd.sys (system)
  Remote Access Auto Connection Manager: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  WAN-minipoort (L2TP): System32\DRIVERS\rasl2tp.sys (manual start)
  Verbindingsbeheer voor RAS: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  PPPOE-RAS-stuurprogramma: System32\DRIVERS\raspppoe.sys (manual start)
  Direct Parallel: System32\DRIVERS\raspti.sys (manual start)
  Rdbss: System32\DRIVERS\rdbss.sys (system)
  RDPCDD: System32\DRIVERS\RDPCDD.sys (system)
  Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad: C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe (manual start)
  recagent: \??\C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RecAgent.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor afspeelfilter van digitale cd-audio: System32\DRIVERS\redbook.sys (system)
  Routing and Remote Access: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (disabled)
  Remote Procedure Call (RPC) Locator: %SystemRoot%\System32\locator.exe (manual start)
  Remote Procedure Call (RPC): %SystemRoot%\system32\svchost -k rpcss (autostart)
  QoS RSVP: %SystemRoot%\System32\rsvp.exe (manual start)
  Security Accounts Manager: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  SAVRT: \??\C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVRT.SYS (system)
  SAVRTPEL: \??\C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVRTPEL.SYS (system)
  SAVScan: C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (autostart)
  ScriptBlocking Service: C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (autostart)
  Smart Card Helper: %SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe (manual start)
  Smart Card: %SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe (autostart)
  Task Scheduler: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Secdrv: System32\DRIVERS\secdrv.sys (autostart)
  Secondary Logon: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  System Event Notification: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Serenum Filter-stuurprogramma: System32\DRIVERS\serenum.sys (manual start)
  Diskettestation voor HD-diskettes: System32\DRIVERS\sfloppy.sys (manual start)
  Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS): %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Shell Hardware Detection: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  BDA Slip De-Framer: System32\DRIVERS\SLIP.sys (manual start)
  SmartLink AMR_PCI Driver: System32\DRIVERS\slntamr.sys (manual start)
  SlNtHal: System32\DRIVERS\Slnthal.sys (manual start)
  SmartLinkService: slserv.exe (autostart)
  SlWdmSup: System32\DRIVERS\SlWdmSup.sys (manual start)
  Microsoft Kernel-audiosplitsing: system32\drivers\splitter.sys (manual start)
  Print Spooler: %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe (autostart)
  Stuurprogramma voor systeemherstelfilter: System32\DRIVERS\sr.sys (system)
  System Restore-service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  SRV: System32\DRIVERS\srv.sys (manual start)
  SSDP Discovery-service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  Windows Image Acquisition (WIA): %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k imgsvc (manual start)
  BDA IPSink: System32\DRIVERS\StreamIP.sys (manual start)
  Software Bus-stuurprogramma: System32\DRIVERS\swenum.sys (manual start)
  Microsoft Kernel GS Wavetable-synthesizer: system32\drivers\swmidi.sys (manual start)
  MS Software Shadow Copy Provider: C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{91DA1B3B-FE8C-454C-BC46-03A79786CD7B} (manual start)
  SymEvent: \??\C:\Program Files\Symantec\SYMEVENT.SYS (manual start)
  SYMREDRV: \??\C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMREDRV.SYS (manual start)
  SYMTDI: \??\C:\WINDOWS\System32\Drivers\SYMTDI.SYS (autostart)
  Synaptics TouchPad Driver: System32\DRIVERS\SynTP.sys (manual start)
  Microsoft Kernel-systeemaudioapparaat: system32\drivers\sysaudio.sys (manual start)
  Performance Logs and Alerts: %SystemRoot%\system32\smlogsvc.exe (manual start)
  Telephony: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Stuurprogramma voor TCP/IP-protocol: System32\DRIVERS\tcpip.sys (system)
  Stuurprogramma voor terminal-apparaat: System32\DRIVERS\termdd.sys (system)
  Terminal Services: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  Thema's: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Distributed Link Tracking Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Microcode Update-stuurprogramma: System32\DRIVERS\update.sys (manual start)
  Uploadbeheer: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Universele Plug en Play-apparaathost: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (manual start)
  Uninterruptible Power Supply: %SystemRoot%\System32\ups.exe (manual start)
  Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver: System32\DRIVERS\usbehci.sys (manual start)
  USB2 Enabled Hub: System32\DRIVERS\usbhub.sys (manual start)
  Stuurprogramma voor USB-massaopslag: System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS (manual start)
  Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver: System32\DRIVERS\usbuhci.sys (manual start)
  VgaSave: \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys (system)
  VIA AC'97 Audio Controller (WDM): system32\drivers\viaudios.sys (manual start)
  VOBID: System32\DRIVERS\vobid.sys (system)
  Volume Shadow Copy: %SystemRoot%\System32\vssvc.exe (manual start)
  Windows Time: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  RAS IP ARP-stuurprogramma: System32\DRIVERS\wanarp.sys (manual start)
  Microsoft WDM Virtual Wave Driver (WDM): system32\drivers\wdmaud.sys (manual start)
  WebClient: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Windows Management Instrumentation: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Dienst für Seriennummern der tragbaren Medien: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (manual start)
  WMI-prestatieadapter: C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe (manual start)
  World Standard Teletext Codec: System32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS (manual start)
  Automatische updates: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Wireless Zero Configuration-service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  ZyDAS ZD1201 IEEE 802.11b Wireless LAN Driver (USB): System32\DRIVERS\zd1201u.sys (manual start)
  ZDNDIS5 Protocol Driver: \??\C:\WINDOWS\System32\ZDNDIS5.SYS (manual start)


  ————————————————–

  Enumerating Windows NT logon/logoff scripts:
  *No scripts set to run*

  Windows NT checkdisk command:
  BootExecute = autocheck autochk *

  Windows NT 'Wininit.ini':
  PendingFileRenameOperations: C:\DOCUME~1\DENNIS~1\LOCALS~1\Temp\_iu14D2N.tmp|||C

  ————————————————–

  Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

  PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  WebCheck: C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll
  SysTray: C:\WINDOWS\System32\stobject.dll

  ————————————————–
  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

  *Registry key not found*

  ————————————————–

  End of report, 36.149 bytes
  Report generated in 0,578 seconds

  Command line options:
  /verbose - to add additional info on each section
  /complete - to include empty sections and unsuspicious data
  /full - to include several rarely-important sections
  /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
  /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
  /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
  /history - to list version history only


  PS. Ik gebruik Freesurfer als popup stopper. Deze wil ik wel graag houden.
 • [quote:45c9f3cdb0="altec"]PS. Ik gebruik Freesurfer als popup stopper. Deze wil ik wel graag houden.[/quote:45c9f3cdb0]

  Log kijk ik morgen wel na, nu te moe, sorry

  Freesurfer mag je blijven gebruiken maar deinstaleer hem eens om te kijken of dat effect heeft. Daarna kan je hem rustig terug zetten.
 • Wat mij opvalt is dat je 2 virusscanners lijkt te gebruiken.
 • [quote:ab38fce661="Ron2"]Wat mij opvalt is dat je 2 virusscanners lijkt te gebruiken.[/quote:ab38fce661]

  Zie het nu ook, is af te raden, gooi norton er maar af. :wink:
 • Ja klopt, ik gebruik ook nog AVG 6.0. Is dit een goeie dan? En scheelt het veel als ik Norton eraf gooi?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.