Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Foutbootschap KCTL32.DLL wie helpt mij ????

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Ik heb vind ik mijn pc aardig tegen de boze buiten wereld heb beschermd.
  Maar niet is minder waar.
  Toen ik gisteravond thuis kwam en mijn beeldscherm aanzette om te kijken
  of de film's die ik aan het downloaden was al binnen was zag ik dat noton
  een trojen had onderschept er geen toegang tot was maar ook deze niet te repareren was.
  Na een voledige systeemscan werd er niets gevonden.
  Na dat ik de pc opnieuw had opgestart blijf ik allen met de volgende bootschap zitten.

  Er is een fout opgetreden tijdens het laden van kctl32.dll
  kan opgegeven module niet vinden.

  ik draai met win xp profsional nl
  veder draait alles wel en zijn er geen problemen.
  Ik heb de volgendeprogamma's lopen ter bescherming.
  Norton Internet secrurity profesional, dus virus en firewall
  Winpatrol
  webroot spy sweeper
  window washer
  en ook nog sp1 +sp2
  Ik heb hier de logfile van hijjack this bijgevoegd.
  Dit was voor de mensen die er verstand van hebben belangrijk dus die heb ik maar bijgevoegd.
  En als er een oplossing is gaarne in leekentaal A.U.B

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:00:13, on 8-10-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\SDMCP.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\CursorEx\CursorEx.exe
  D:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  D:\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  D:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  d:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  E:\Download\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  D:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  d:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Hyjackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: DAPBHO Class - {0096CC0A-623C-4829-AD9C-19AF0DC9D8FE} - D:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PSDrvCheck] "d:\program files\pinnacle\edition 5\program\PSDrvCheck.exe" -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNAC~1\PPE\PPE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "D:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "d:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "D:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
  O4 - HKLM\..\Run: [CursorEx] C:\Program Files\CursorEx\CursorEx.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [kernctl32] rundll32 kctl32.dll,initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] D:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [kernctl32] rundll32 kctl32.dll,initialize
  O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] D:\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] d:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperProfessional] "D:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "E:\Download\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = D:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://F:\content\include\XPPatchInstaller.CAB
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-9.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab


  Hoe krijg ik deze foutmelding weg ?????
  Bedankt alvast
 • Kijk even na die log.
 • Sluit alle vensters die open staan af.

  Start hijackthis opnieuw en vink deze items aan:
  [list:a81683515f][b:a81683515f]O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [kernctl32] rundll32 kctl32.dll,initialize
  O4 - HKLM\..\RunServices: [kernctl32] rundll32 kctl32.dll,initialize[/b:a81683515f][/list:u:a81683515f]

  Start opnieuw op en plaats een nieuwe logfile,

  edit, Vergat te zeggen dat het aan te raden is om DAP te deinstaleren.
 • Ik ben hem kwijt de kctl32.ddl.
  Na verwijdering van de door jouw aangegeven registergegevens ben ik van het euvel verlost.
  HARTSTIKKE BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!
  maar wat is het probleem dat DAP veroorzaakt dan ?????

  hier is mijn nieuwe Hijjack this file.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:14:08, on 8-10-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  D:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  D:\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  D:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  E:\Download\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  D:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  d:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  d:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Hyjackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: DAPBHO Class - {0096CC0A-623C-4829-AD9C-19AF0DC9D8FE} - D:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PSDrvCheck] "d:\program files\pinnacle\edition 5\program\PSDrvCheck.exe" -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNAC~1\PPE\PPE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "D:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "d:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "D:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] D:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CursorEx] C:\Program Files\CursorEx\CursorEx.exe -s
  O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] D:\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] d:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperProfessional] "D:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "E:\Download\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = D:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://F:\content\include\XPPatchInstaller.CAB
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-9.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

  Bedankt voor de snelle hulp.
  Groetjes Gerrit B
 • Kijk hem weer even na,
 • We zijn er nog niet,
  Sluit alle vensters weer, vink onderstaande aan en repareer hem,

  [list:7cefbc7cef][b:7cefbc7cef]O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll[/b:7cefbc7cef][/list:u:7cefbc7cef]

  Start even opnieuw op en plaats een nieuwe log.


  DAP Is niet het schoonste programma, daarom zou ik het deinstaleren, echter veel kwaads doet het niet dus je mag het wel laten staan. (Misschien heb ik het een beetje ongelukkig geformuleerd :oops:)

  Edit:
  Ik heb een tip, je kan de pc sneller laten starten door wat dingen die niet perse hoeven te starten uit te schakelen in msconfig (start –> uitvoeren –> tik in "msconfig" en druk op enter –> ga naar het tabje opstarten –. vink deze uit als je wilt:
  [list:7cefbc7cef][b:7cefbc7cef]QuickTime Task / qttask.exe
  NeroFilterCheck / NeroCheck.exe
  CloneCDElbyCDFL / ElbyCheck.exe
  Ad-aware / Ad-aware.exe
  MsnMsgr / MsnMsgr.Exe
  Adobe Gamma Loader / Adobe Gamma Loader.exe[/b:7cefbc7cef][/list:u:7cefbc7cef]

  Bovenstaande programma's kan je handmatig heel makkelijk starten, en doordat ze niet automatisch mee opstarten scheelt dat weer opstart tijd en systeemsnelheid.
 • Oke dan ik heb ook die registerverwijzing verwijderd.
  hier is de nieuwe Hijjack this logfile.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 0:47:32, on 9-10-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  D:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe
  D:\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  D:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  E:\Download\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  d:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  d:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\Hyjackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: DAPBHO Class - {0096CC0A-623C-4829-AD9C-19AF0DC9D8FE} - D:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PSDrvCheck] "d:\program files\pinnacle\edition 5\program\PSDrvCheck.exe" -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNAC~1\PPE\PPE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "D:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "d:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "D:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] D:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CursorEx] C:\Program Files\CursorEx\CursorEx.exe -s
  O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] D:\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] d:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperProfessional] "D:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "E:\Download\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = D:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://F:\content\include\XPPatchInstaller.CAB
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-9.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

  Ik hoopdat dit weer voldoende is .
  Nogmaals bedankt Gerrit B
 • Ziet er netjes uit nu. :wink:

  [quote:175499ee14="biker69"]Nogmaals bedankt Gerrit B[/quote:175499ee14]
  Graag gedaan :wink:

  Groetjes Dion,

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.