Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Cleansystem-WinSys

Anoniem
Alipapa
2 antwoorden
 • Hoi, t`was allemaal nieuw voor mij, maar ik heb een vaag vermoeden dat alles zo gegaan is als de bedoeling was.

  De eerste twee 04 files kan ik niet thuisbrengen, wat zijn dat en kunnen ze weg?  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 6:07:26, on 9-10-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  L:\WINDOWS\System32\smss.exe
  L:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  L:\WINDOWS\system32\services.exe
  L:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  L:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  L:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  L:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  L:\WINDOWS\Explorer.EXE
  L:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  L:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe
  L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe
  L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe
  L:\WINDOWS\Dit.exe
  L:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  L:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  L:\Program Files\ArtecUSB\ScanPanel\ScnPanel.exe
  L:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  L:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE
  L:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe
  L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe
  L:\WINDOWS\DitExp.exe
  L:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  L:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  L:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - L:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - L:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] L:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] L:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] L:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE L:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE L:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NVCLOCK] rundll32 nvclock.dll,fnNvclock
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "L:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] L:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] L:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] L:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] L:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] L:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "L:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = L:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?
  O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = L:\Program Files\ArtecUSB\ScanPanel\ScnPanel.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://L:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - L:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - L:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097122799459
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
 • O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] L:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] L:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

  Maken deel uit van een berichteneditor om Japanse en Chinese teksten in oa Internet Explorer en Word te vetalen.

  Voor de rest lijkt me dit log ok.
  Zijn er problemen?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.