Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HijackThis] Hardnekkige spyware | Check?

Anoniem
M@rc
9 antwoorden
 • PC van mijn broertje heeft hardnekkige spyware, kan iemand aanwijzingen tot verwijderen geven a.d.h.v. onderstaande log-file?

  [code:1:28e9895d4c]Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 12:48:15, on 10-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  D:\Mijn documenten\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.jvuwtfpdsrfluqufo.info/cpEz_IhdzL9jwha8iHmAhMC4TRlHuQzS168zc_Sa7f3QQ5kIOVymhoE8hbrWEjcl.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {4F321C85-A000-D80A-8D71-10F5068B9CB0} - C:\PROGRA~1\GLUEBA~1\linkless.exe
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mix aim] C:\PROGRA~1\TYPEFL~1\Film Multi Comp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [bowscitybytebits] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Burn Site Bows City\program 1.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  [/code:1:28e9895d4c]
 • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer Messengerplus.

  Run nadien deze 2 uninstallers:
  http://lop.com/new_uninstall.exe
  http://lop.com/toolbar_uninstall.exe
  Kan je de uninstallers niet downloaden gebruik dan deze alternatieven :
  http://members.rogers.com/rjmac/toolbar_uninstall.exe
  http://members.rogers.com/rjmac/new_uninstall.exe

  Reboot de computer.

  Wil je Messengerplus blijven gebruiken, installeer het dan deze keer zonder sponsors.

  Post een nieuwe hijackthislog.


  Bezoek de windows update site, en gebruik de nieuwe versie van hijackthis.
 • Cheers.

  Ga ik doen.
 • [code:1:f59f3376ed]Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 10:04:12, on 23-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\LOCALS~1\Temp\uffncude.exe
  C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\LOCALS~1\Temp\ivepyjec.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Martijn Ederveen\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {4F321C85-A000-D80A-8D71-10F5068B9CB0} - C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\GLUEBA~1\linkless.exe
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [mix aim] C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\TYPEFL~1\Film Multi Comp.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

  [/code:1:f59f3376ed]
 • [quote:238e29dc60="M@rc"]Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer Messengerplus.

  Run nadien deze 2 uninstallers:
  http://lop.com/new_uninstall.exe
  http://lop.com/toolbar_uninstall.exe
  Kan je de uninstallers niet downloaden gebruik dan deze alternatieven :
  http://members.rogers.com/rjmac/toolbar_uninstall.exe
  http://members.rogers.com/rjmac/new_uninstall.exe

  Reboot de computer.

  Wil je Messengerplus blijven gebruiken, installeer het dan deze keer zonder sponsors.

  Post een nieuwe hijackthislog.


  Bezoek de windows update site, en gebruik de nieuwe versie van hijackthis.[/quote:238e29dc60]

  [b:238e29dc60]Top-tool[/b:238e29dc60]! In één keer de spyware weg waar ik zelf in totaal zo'n drie uur aan heb lopen 'knutselen'…!

  Bedankt!
 • Hallo Ederveen,

  Raar logje als je het mij vraagt ..
  Staan er zaken in de ignorelist van hijackthis?

  Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.

  Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen:
  uffncude.exe
  vepyjec.exe

  Run die 2 LOP uninstallers nog een keer, want die Lop-infectie is niet verdwenen….

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:11beda44c4]
  O2 - BHO: (no name) - {4F321C85-A000-D80A-8D71-10F5068B9CB0} - C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\GLUEBA~1\linkless.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [mix aim] C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\TYPEFL~1\Film Multi Comp.exe
  [/b:11beda44c4]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\GLUEBA~1 <–deze map
  C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\TYPEFL~1 <–deze map

  Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%
  Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  Reboot de computer.
  Bezoek de Windows Update Site. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs.
  Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn.
  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.

  groeten,
  Marc
 • [code:1:ff445550c5]Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 12:14:23, on 23-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  D:\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

  [/code:1:ff445550c5]
 • Ziet er goed uit.
  Indien mogelijk, zou ik toch een bezoekje brengen aan de windows update site.

  groeten,
 • [quote:a1c22444a6="M@rc"]Ziet er goed uit.
  Indien mogelijk, zou ik toch een bezoekje brengen aan de windows update site.

  groeten,[/quote:a1c22444a6]

  Done.

  Thanks again…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.