Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Check this log please

Anoniem
miekiemoes
4 antwoorden
 • Allerlei rare dingen willen verbinding maken met het internet. hieronder mijn log.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 22:51:52, on 12-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\crsrs.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\WINDOWS\Anvshell.exe
  C:\WINDOWS\System32\gsicon.exe
  C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\winnt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wvsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\wenyuxni.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator.THUIS\Mijn documenten\setup\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Management] winnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [win mail service] wenyuxni.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Management] winnt.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [wvsvc] wvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [win mail service] wenyuxni.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097609957888
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A4F5058A-5671-4C58-A6A5-325321CC538F}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
 • MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  je kan wel het beste nog windows update bezoeken

  voor de rest laat ik het afhangen van de betere (m@rc en konsorten)

  ik zie veel die niet er in horen te staan, maar weet niet of er wat achter zit dat ook weg moet
 • *Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn.

  Beeïndig in taakbeheer de volgende processen:

  winnt.exe
  crsrs.exe
  wvsvc.exe
  wenyuxni.exe

  *Start hijackthis en vink volgende items aan:

  O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Management] winnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [win mail service] wenyuxni.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Management] winnt.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [wvsvc] wvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [win mail service] wenyuxni.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe

  *Sluit nu alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

  *Start je pc op in VEILIGE MODE.

  *Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel:

  C:\WINDOWS\System32\crsrs.exe
  C:\WINDOWS\System32\winnt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wvsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\wenyuxni.ex

  *Ga daarna naar start > uitvoeren en typ: cleanmgr en klik op ok.
  Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden.
  Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt.
  Klik daarna op ok.

  *Reboot je pc terug normaal, start hijackthis, 'scan', 'save log' en post hier een nieuw logje.
 • het overgebleven logje is deze:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 11:09:08, on 13-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\WINDOWS\Anvshell.exe
  C:\WINDOWS\System32\gsicon.exe
  C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator.THUIS\Mijn documenten\setup\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097609957888
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.