Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help bij HijackThis log

Anoniem
M@rc
3 antwoorden
 • Wie kan mij helpen met het verwijderen van overtollige troep en vervelende reclame?
  Ik las op dit forum dat HijackThis hiervoor geschikt is en heb m'n log bijgevoegd. Maar heb geen idee hoe nu verder.
  Kian iemand even meekijken?

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:31:54, on 13-10-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  O:\Program Files\Cerberus\Cerberus.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\InCD\InCD.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\opware32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\xofyzfdx.exe
  D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  D:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe
  D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\Spyware-Cop.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Documents and Settings\Jan\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com"); (C:\Documents and Settings\Jan\Application Data\Mozilla\Profiles\default\3uc5l6sk.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://D%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Jan\Application Data\Mozilla\Profiles\default\3uc5l6sk.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: (no name) - {0000607D-D204-42C7-8E46-216055BF9918} - (no file)
  O2 - BHO: LocalNRDObj Class - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - D:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\wsem302.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Program Files\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [OmniPage] D:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [aonziipcbjtqp] C:\WINDOWS\System32\xofyzfdx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "D:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware-Cop] "D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\Spyware-Cop.exe" /s
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - (no file)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab
  O16 - DPF: {00000000-CDDC-0704-0B53-2C8830E9FAEC} - http://install.global-netcom.de/ieloader.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {14325268-79E0-4D2A-89A4-FFFC6E22741E} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_3_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe
  O16 - DPF: {C809C390-A77E-45DD-8C35-379D9431658D} (dialer_iptower.Class1) - http://www.ipxs.nl/php/ipxs.CAB
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab
  O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1012_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab
  O18 - Filter: text/html - {251C6E1C-76C2-4616-8573-0B077EE85222} - C:\Documents and Settings\Jan\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.26.dat
 • Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen:
  xofyzfdx.exe

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:e38e7b48f4]
  O2 - BHO: (no name) - {0000607D-D204-42C7-8E46-216055BF9918} - (no file)
  O2 - BHO: LocalNRDObj Class - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll
  O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\wsem302.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [aonziipcbjtqp] C:\WINDOWS\System32\xofyzfdx.exe

  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - (no file)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

  O16 - DPF: {00000000-CDDC-0704-0B53-2C8830E9FAEC} - http://install.global-netcom.de/ieloader.cab
  O16 - DPF: {14325268-79E0-4D2A-89A4-FFFC6E22741E} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_3_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {C809C390-A77E-45DD-8C35-379D9431658D} (dialer_iptower.Class1) - http://www.ipxs.nl/php/ipxs.CAB
  O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1012_EN_XP.cab

  O18 - Filter: text/html - {251C6E1C-76C2-4616-8573-0B077EE85222} - C:\Documents and Settings\Jan\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.26.dat
  [/b:e38e7b48f4]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\System32\xofyzfdx.exe <–dit bestand

  Reboot de computer en scan met Ad-Aware SE: instructies vind je hier.

  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Hoi M@rc

  Dank voor je hulp, het heeft geholpen. Alle vervelende pop-ups zijn verdwenen, dit werkt weer een stuk beter!

  Ter controle is hier nog even mijn huidige log:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:23:07, on 15-10-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\InCD\InCD.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\opware32.exe
  D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  D:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe
  D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\Spyware-Cop.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\OPScan.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Jan\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com"); (C:\Documents and Settings\Jan\Application Data\Mozilla\Profiles\default\3uc5l6sk.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://D%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Jan\Application Data\Mozilla\Profiles\default\3uc5l6sk.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - D:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Program Files\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [OmniPage] D:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "D:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware-Cop] "D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\Spyware-Cop.exe" /s
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.