Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wederom een Hijacklog

Anoniem
None
26 antwoorden
 • ga bezig
 • Hallo! Ik ben een nieuweling, en heb helaas niet zoveel expertise dat ik zelf weet hoe ik dit moet aanpakken. Ik ben erachter gekomen dat ik een Trojan op mijn pc heb staan, welke ik graag zou willen verwijderen.

  Hieronder volgt mijn Hijacklog, ik hoop dat iemand mij -als leek zijnde- kan vertellen welke zaken ik kan verwijderen:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 15:41:34, on 17-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\TRUST\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe
  C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  C:\PROGRA~1\TRUST\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Kazaa Lite\KazaaLite.kpp
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kimskie.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.kimskie.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShareMonkey Speedup] C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SyncroAd] C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {12398DD6-40AA-4C40-A4EC-A42CFC0DE797} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - file://c:\x.cab
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4396/mcfscan.cab

  Groet,
  Kim
 • :-? alsof ik dat al niet aan het doen ben!
  Anders geef je even een antwoord waar ik wat aan heb! :evil:
 • [quote:689e8645e5="Kimmetje"]:-? alsof ik dat al niet aan het doen ben!
  Anders geef je even een antwoord waar ik wat aan heb! :evil:[/quote:689e8645e5]
  Rustig aan Kimmetje, Pcguy bedoelt dat hij je log aan het nakijken is. :wink:
 • Excuses :oops:

  Ik ben er nogal een tijd mee bezig, en dan raak je wel eens een beetje "oververhit" :wink:
 • Plaats hijackthis in een [b:b4acba4ef1]
 • PCGuy, hartstikke bedankt voor je genomen moeite.
  Ik ga er direct mee aan de slag, en laat je de uitkomst weten!
 • Oké, alles gedaan wat je zei, hier is m'n 2e log:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 16:39:44, on 17-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\TRUST\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe
  C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  C:\PROGRA~1\TRUST\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Kazaa Lite\KazaaLite.kpp
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\@Programma's\Anti Virus\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kimskie.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.kimskie.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShareMonkey Speedup] C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {12398DD6-40AA-4C40-A4EC-A42CFC0DE797} -
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4396/mcfscan.cab
 • Er begint ineens iets te dagen…

  X.cab is een crackje geweest voor de Sims2 (als ik dat mag zeggen hier :oops: ) en dat andere is volgens mij een ActiveX-iets geweest (codec?)

  Ik hoop dat dat nu nog werkt :lol:
 • x.cab is een plugin in internet explorer en kan je beter opruimen, net zoals die xxxtoolbar.

  Ik kijk die laatste log nog een keer goed door, zo op het eerste gezicht lijkt hij me schoon.
 • Ik heb ze beide weggegooid hoor :wink:
  Ik heb liever geen 'zooi' op m'n pc!

  Spybot heb ik sinds enige dagen op mn pc staan, is dat genoeg bescherming om dit soort dingen in 't vervolg te voorkomen?
 • Scan nog een keer met hijackthis, vink alleen deze items aan en sluit alle vensters, klik vervolgens op fix.
  [list:2ddd35f050][b:2ddd35f050]O16 - DPF: {12398DD6-40AA-4C40-A4EC-A42CFC0DE797} -
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - [/b:2ddd35f050][/list:u:2ddd35f050]
  Daarna herstarten en een nieuwe log plaatsen.

  Edit:

  Spybot is een mooi programma, maar ik wil je wel aanraden om daarnaast ook ad-aware te draaien.

  Enkele instructies over ad-aware kan je vinden op de site van M@rc: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm

  En over spybot: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1127646.htm

  Laat ze allebei eens nascannen in de veilige modus. (dus eerst downloaden, instaleren en updaten, daarna herstarten de veilige modus in en die progs draaien)
 • :evil: ik word gek!

  Als ik de door jou aangegeven bestandjes aanvink om te verwijderen gaat het nog goed, dan rolt deze log eruit:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:08:58, on 17-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\TRUST\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe
  C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  C:\PROGRA~1\TRUST\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\CoolerXP.exe
  F:\@Programma's\Anti Virus\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kimskie.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.kimskie.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShareMonkey Speedup] C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4396/mcfscan.cab

  Vervolgens start ik m'n pc opnieuw op, laat ik Hijack opnieuw scannen en vind ie de bestanden ineens WEER! Deze log rolt er dan uit:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:12:31, on 17-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\TRUST\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe
  C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  C:\PROGRA~1\TRUST\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Kazaa Lite\KazaaLite.kpp
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\@Programma's\Anti Virus\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kimskie.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.kimskie.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShareMonkey Speedup] C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  [u:d4d9dc6af9]O16 - DPF: {12398DD6-40AA-4C40-A4EC-A42CFC0DE797} - [/u:d4d9dc6af9]
  [u:d4d9dc6af9]O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - [/u:d4d9dc6af9]
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4396/mcfscan.cab


  Nu heb ik zelf het idee dat ik via Spybot iets verkeerd gedaan heb :(
  Zodra ik opnieuw opstartte, merkte spybot dat er iets veranderd was. Hij vraagt dan of je deze veranderingen wil toestaan of wil cancellen.
  Toestaan leek mij wel goed, dus ik heb 'remember this decision' aangeklikt, en daarna op 'allow' geklikt :x

  Blijkbaar was dat niet goed, want nu keren de 2 bestandje steeds weer terug zodra ik gereboot heb :evil:

  *OEPS!* wat nu?
 • Download eerst ad-aware en update hem, nog niet scannen.

  Update spybot (als er tenminste updates zijn), maar scan nog niet.

  Herstart in de veilige modus, laat ad-aware scannen en verwijder alles wat hij vind, spybot laat je ook scannen en daar verwijder je de rode items. Vervolgens start je hijackthis en fix je die 2 sleutels als ze weer terug zijn.

  Daarna open je een venster van internet explorer, ga naar extra, dan naar internet opties, en klik in het vakje: "tijdelijke internet bestanden" op bestanden verwijderen, hij vraagt een bevestiging en of je ook alle offline items wilt verwijderen, vink aan dat je de offline items ook wilt verwijderen en klik op ok.

  Herstart en kijk of ze terug zijn, als ze weer terug zijn plaats je een nieuwe log.
 • Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ze zijn weer terug :x

  Log:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:16:45, on 17-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\TRUST\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe
  C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite\KazaaLite.kpp
  C:\PROGRA~1\TRUST\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\@Programma's\Anti Virus\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kimskie.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.kimskie.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShareMonkey Speedup] C:\Program Files\Kazaa Lite\Speed Up.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp5\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  [b:578578474f]O16 - DPF: {12398DD6-40AA-4C40-A4EC-A42CFC0DE797} -
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - [/b:578578474f]
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4396/mcfscan.cab[b:578578474f][/b:578578474f]
 • Kimmetje, in dit geval is het beter om teatimer van spybot af te zetten, want telkens wanneer je iets zal fixen in hijackthis, zal het terugkomen met teatimer op de achtergrond. Hier kan je meer info lezen en hoe je teatimer moet afzetten: http://russelltexas.com/malware/teatimer.htm
 • Dank je, Miekiemoes! Ik heb idd het idee dat het aan Spybot ligt dat ik de veranderingen niet kan doorvoeren.

  Ik ga eens kijken of dat het daadwerkelijk is!
 • [quote:8f29795f63="miekiemoes"]Kimmetje, in dit geval is het beter om teatimer van spybot af te zetten, want telkens wanneer je iets zal fixen in hijackthis, zal het terugkomen met teatimer op de achtergrond. [/quote:8f29795f63]

  Je had gelijk! :D

  Het is nu weg… nadat ik gereboot heb, heb ik wederom een Hijack scan uitgevoerd, en nu is het weg. Kan ik TeaTimer nu wél gewoon weer aanzetten??
 • Ja, probeer eens.. normaal zou het geen problemen meer mogen geven. ;)
 • Gaan we doen… ik zet Tea Timer weer aan, en zal even rebooten…
  Uitkomst hoor je zo!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.