Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Svchost en 50% CPU gebruik

Anoniem
Janssen
4 antwoorden
 • Als ik mijn PC opstart geen enkel probleem, echter na verloop van tijd staat mijn CPU op 50% te stampen met als gevolg een oplopende temperatuur.
  Systeem is m.i schoon (Ad-aware, Spybot en BPS Spyware remover).
  Zie ik toch iets over het hoofd?
  Zie HijackThis logfile.
  Bedankt alvast voor de reacties.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 15:36:32, on 20-10-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\Fast.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\F-Prot\F-StopW.EXE
  C:\F-Prot\F-Sched.exe
  C:\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\fpdisp4.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon03.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  D:\DAP\DAP.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE
  C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  C:\WINDOWS\System32\fast.exe
  C:\D-Tools\daemon.exe
  C:\IconSaver\IconSaver.exe
  D:\PDFCRE~1\PDFLoader.exe
  E:\AnyDVD\AnyDVD.exe
  E:\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\RAM Idle Pro\RAM_XP.exe
  D:\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\system32\SerExt.exe
  C:\Program Files\SMC\SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter\PRISMSVR.EXE
  C:\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPHipm09.exe
  C:\HistoryKill\histkill.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\HistoryKill\hkPopupKiller.exe
  C:\HP Officejet\AiO\hp officejet 5100 series\Bin\hpoant07.exe
  D:\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  C:\HPOFFI~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\SMC\SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter\SMC11GMonitor.exe
  C:\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\semon21.exe
  C:\HP Officejet\AiO\hp officejet 5100 series\FRU\Remind32.exe
  C:\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe
  D:\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe
  C:\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\xcontrolcom.exe
  C:\HP Officejet\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\HP Officejet\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  D:\Microsoft Office XP\Office10\OUTLOOK.EXE
  C:\Desktop Sidebar\dsidebar.exe
  D:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - D:\DAP\DAPIEBar.dll
  O3 - Toolbar: Telefoongids Zoekbalk - {904691A1-C588-4B27-BC47-D8599EDB3F97} - C:\Program Files\TelefoonToolbar\TelefoonBar.dll
  O3 - Toolbar: &IE++ - {CA44FF30-CFF5-482F-A443-5EDB0973EB07} - D:\IE++\iepp.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\F-Prot\F-StopW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FRISK FP-Scheduler] C:\F-Prot\F-Sched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v4] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\fpdisp4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon03] C:\WINDOWS\System32\hphmon03.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] D:\DAP\DAP.EXE /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MBM 5] "C:\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [BackgroundSwitcher] C:\WINDOWS\System32\bgswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FastUser] C:\WINDOWS\System32\fast.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\D-Tools\daemon.exe" -lang 1043
  O4 - HKLM\..\Run: [IconSaver] C:\IconSaver\IconSaver.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PDFCreator] D:\PDFCRE~1\PDFLoader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Fortis Secure Layer Config] cseinst.exe -o-h
  O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] E:\AnyDVD\AnyDVD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "E:\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "E:\CloneCD\CloneCDTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] C:\RAM Idle Pro\RAM_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "D:\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SerExt] SerExt.exe /unplug
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\SMC\SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [HistoryKill] C:\HistoryKill\histkill.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "D:\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [MRUBlaster] C:\MRU-Blaster\indexcleaner.exe -COOKIES
  O4 - Startup: Hewlett-Packard Recorder.lnk = C:\HP Officejet\AiO\hp officejet 5100 series\FRU\Remind32.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Silent Clean.lnk = C:\MRU-Blaster\mrublaster.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet 5100 series) - 1.lnk = C:\HP Officejet\AiO\hp officejet 5100 series\Bin\hpoant07.exe
  O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = D:\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  O4 - Global Startup: SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\SMC\SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter\SMC11GMonitor.exe
  O4 - Global Startup: talk&surf 6.0 - Monitor.lnk = C:\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\semon21.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html
  O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar (HKLM)
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… (HKLM)
  O9 - Extra button: Run DAP (HKLM)
  O9 - Extra button: Telefoongids (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Telefoongids Zoekbalk (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://J:\content\include\XPPatchInstaller.CAB
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Messenger Plus! brengt spyware mee, maar ik geloof dat je kan kiezen het niet te installeren :)
  Desktop Sidebar komt bij mij ook voor als spy of adware…


  verder is er niets mis met je log volgens mij :)

  svchost dat veel processorkracht gebruikt is een veel voorkomend probleem, maar ik weet even niet hoe dat zat :)
  als het andere processen vertraagt kun je in taakbeheer hem even op laagste prioriteit zetten - dan krijgt ie zo min mogelijk processorkracht toegewezen…


  oh, en als je processor steeds heter wordt moet je je computer wel even na (laten) kijken.. processorfan kan bijvoorbeeld vol met stof zitten - check dat in ieder geval even!
 • Ik vind wel, dat je een ongelooflijke hoeveelheid zooi op de achtergrond hebt draaien.
 • Bedankt voor de reakties.
  Tot mijn stomme verbazing blijft het CPU gebruik t.g.v. svshost nu zeer beperkt.
  Welke "zooi"zou er uit kunnen?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.