Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Verzoek Hijackthis log te bekijken

Anoniem
None
4 antwoorden
 • Hallo,

  Dit is de Hijackthis log van een een kennis van mij. Het is een PC met XP Home die om de haverklap wil inbellen. Kun je uit deze log opmaken welke entry dit kan veroorzaken?

  Bij voorbaat hartelijk dank!
  FWS
  ——————————–
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:26:26, on 18-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe
  C:\Program Files\IP Insight\ARMon32a.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE
  C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\PImenu\Pimenu.exe
  C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\Temp\uzqkst.exe
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe
  C:\Apps\ActivBoard\TrayMon.exe
  C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Sep\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.planet.nl/zoeken
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.planet.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PostOOBE] C:\Windows\system32\cmd.exe /C START C:\Windows\system32\wscript.exe C:\DRIVERS\POSTOOBE.NEC //E:VBS
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft IT Update] msupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ActivSurf] C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft IT Update] msupdate.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PImenu] C:\Program Files\PImenu\Pimenu.exe
  O4 - Startup: UltimateZip Quick Start.lnk = C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\Temp\uzqkst.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM)
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.planet.nl
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37863.4515740741
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • de 2 die ik in 1e instantie zie is winupdate en messenger.

  voor de rest laat ik het aan de experts over
 • Ik kijk de log even na. :wink:
 • Druk tegelijk op [b:578c03ba27]ctrl[/b:578c03ba27]=[b:578c03ba27]alt[/b:578c03ba27]+[b:578c03ba27]del[/b:578c03ba27] en ga naar het tabblad processen. Stop daar indien draaiend deze processen:
  [list:578c03ba27][b:578c03ba27]msupdate.exe
  smsc.exe
  wuamgrd.exe
  uzqkst.exe[/b:578c03ba27][/list:u:578c03ba27]

  Scan nog een maal met hijackthis, vink onderstaande items aan, sluit alle vensters en klik op fix checked.
  [list:578c03ba27][b:578c03ba27]O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft IT Update] msupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft IT Update] msupdate.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe
  O4 - Startup: UltimateZip Quick Start.lnk = C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\Temp\uzqkst.exe [/b:578c03ba27][/list:u:578c03ba27]

  Herstart nu naar de veilige modus: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm
  Laat alle bestanden en mappen weergeven volgens deze instructies: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm
  Verwijder onderstaande items:
  [list:578c03ba27][b:578c03ba27]msupdate.exe
  smsc.exe
  msupdate.exe
  wuamgrd.exe[/b:578c03ba27]
  C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\[b:578c03ba27]Temp <— leeg deze map[/b:578c03ba27][/list:u:578c03ba27]

  Herstart je pc in de gewone modus.

  Draai een online virusscan: http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

  Herstart de pc nog een keer en plaats een nieuwe hijackthislog.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.