Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

zeer groot hijacklog

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Wie zou daar eens naar willen kijken?

  Het is de computer van mijn werk die nog al eens kuren vertoont.
  Ik heb zojuist adaware en spyware stormer eerst een system check laten doen en veel verwijderd. Maar ik heb zo het idee dat er toch nog een boel over is wat niet pluis is.

  Maar goed hier de LOG
  Degene die het aandurft..alvast bedankt!

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 16:34:39, on do 21 okt 04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  D:\PC CILLIN 2002\PCCIOMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\EPSON\EBAPI\SAGENT2.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADAPTEC SHARED\CREATECD\CREATECD50.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ROXIO\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
  D:\PC CILLIN 2002\POP3TRAP.EXE
  C:\RAM IDLE\RAMIDLE.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\SHUTDOWNAWARE.EXE
  D:\PC CILLIN 2002\PCCGUIDE.EXE
  D:\PC CILLIN 2002\PCCCLIENT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
  D:\OMNIPAGE SE\OPWARESE2.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\KDX\KHOST.EXE
  C:\PROGRAM FILES\UMSD TOOLS2.33\UMSD.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  D:\PC CILLIN 2002\WEBTRAP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  D:\CATELIJNE\CAT STUFF\DIVERS\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Startportal/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN2\YCOMP5_3_16_0.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\ACROBAT READER 5.05\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\1.BIN\MWSBAR.DLL (file missing)
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\1.BIN\MWSSRCAS.DLL (file missing)
  O2 - BHO: ZIBho Class - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\PROGRAM FILES\KONTIKI\BIN\BH309190.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN2\YCOMP5_3_16_0.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Click2Share] C:\Program Files\Sitecom\C2SLoad.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCCIOMON.exe] "D:\PC Cillin 2002\PCCIOMON.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "D:\PC Cillin 2002\Pop3trap.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WebTrap.exe] "C:\PC Cilllin 2000\WebTrap.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle] C:\RAM Idle\RAMIdle.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PowerQuest Startup Utility] C:\PowerQuest\PartitionMagic5\UTILITY\MMOVER32\PQINIT.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [HP SchedIndexer] C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppschedindexer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP AutoIndexer] C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppautoindexer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [OWCCardbusTray] ocbtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Shutdownaware] C:\WINDOWS\Shutdownaware.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "D:\PC Cillin 2002\pccguide.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "D:\PC Cillin 2002\PCCClient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "D:\OmniPage SE\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [kdx] C:\WINDOWS\KDX\KHOST.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PLoader] c:\program files\umsd tools2.33\umsd.exe sys_auto_run C:\Program Files\UMSD Tools2.33
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\RunServices: [PCCIOMON.exe] "D:\PC Cillin 2002\PCCIOMON.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MiniLog] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [PCCPFW] D:\PC Cillin 2002\PCCPFW.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SAgent2ExePath] C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe EGCOMLIB_1034.dll,InstantAccess
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Instant Access] rundll32.exe EGCOMLIB_1034.dll,InstantAccess
  O4 - Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM\E_SRCV02.EXE
  O4 - Startup: HP LaserJet Director.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\hppdirector.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\DAP5~1.0\DAP\dapextie2.htm
  O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {AD7FAFB0-16D6-40C3-AF27-585D6E6453FD} -
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {8A0DCBDA-6E20-489C-9041-C1E8A0352E75} (NN_Bar_Helper) - http://download.getmirar.com/install.cab
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN.cab
  O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://us.chat1.yimg.com/us.yimg.com/i/chat/applet/v45/yacscom.cab
  O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX/zd/kdx.cab
  O16 - DPF: {072D3F2E-5FB6-11D3-B461-00C04FA35A21} (CFForm Runtime) - http://www.champignonsuisse.ch/CFIDE/classes/CFJava.cab
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab
  O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/cab/en/SysWebTelecomInt.cab

  phew..wat een lijst… :o
 • niemand? :-?
 • Spyware Stormer? Kijk hier eens.
  http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm

  Overigens is dit een vrij normaal formaat hjt log hoor. Heb ze wel 5x zo lang gezien…
 • Idd er zijn veel langere. Maar ik zal deze eens checken voor je.
 • Ga naar start -> configuratiescherm -> software en verwijder indien mogelijk:[list:b06d3b94ef][b:b06d3b94ef]spywarestormer (is zelf rommel)
  mybar
  my way search bar
  switch[/b:b06d3b94ef][/list:u:b06d3b94ef]


  Scan nog een keer met hijackthis en vink deze items aan, sluit daarna alle vensters en klik op fix checked.
  [list:b06d3b94ef][b:b06d3b94ef]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Startportal/Portal/portal.html
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\1.BIN\MWSBAR.DLL (file missing)
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\1.BIN\MWSSRCAS.DLL (file missing)
  O2 - BHO: ZIBho Class - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\PROGRAM FILES\KONTIKI\BIN\BH309190.DLL (file missing)
  O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe EGCOMLIB_1034.dll,InstantAccess
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Instant Access] rundll32.exe EGCOMLIB_1034.dll,InstantAccess
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {8A0DCBDA-6E20-489C-9041-C1E8A0352E75} (NN_Bar_Helper) - http://download.getmirar.com/install.cab
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN.cab
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab
  O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/cab/en/SysWebTelecomInt.cab[/b:b06d3b94ef][/list:u:b06d3b94ef]


  Herstart veilige modus: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm
  Laat alle bestanden weergeven: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm
  Verwijder onderstaande items indien nog aanwezig:
  [list:b06d3b94ef]C:/Program Files/[b:b06d3b94ef]Startportal <— map[/b:b06d3b94ef]
  C:\PROGRAM FILES\[b:b06d3b94ef]MYWEBSEARCH <— map[/b:b06d3b94ef]
  [b:b06d3b94ef]EGCOMLIB_1034.dll <—file[/b:b06d3b94ef][/list:u:b06d3b94ef]

  Herstart en maak een nieuwe log.
 • Klein logje zeg, zeker wanneer je deze gezien hebt…
  Doe je die ook ff, pcguy?

  [code:1:7a84b4fa90]Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 6:29:52 AM, on 9/6/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Dell\EUSW\Support.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S0EIC1.EXE
  C:\Program Files\Dell\AccessDirect\DadTray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\nacqzagb.exe
  C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\AWS\WEATHE~1\Weather.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dellnet.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.phantasytour.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dellnet.com/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {243B17DE-77C7-46BF-B94B-0B5F309A0E64} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyside.dll
  O2 - BHO: (no name) - {54A45EF9-287B-69B9-1EAD-B92AAFBB91BA} - C:\WINDOWS\system32\vnqraogv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [DwlClient] C:\Program Files\Common Files\Dell\EUSW\Support.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo 820 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S0EIC1.EXE /P29 "EPSON Stylus Photo 820 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo 820"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Antivirus] C:\WINDOWS\av.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [akrnpbmf] C:\WINDOWS\nacqzagb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iehelper] C:\Program Files\syslaunch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [b] C:\WINDOWS\System32\ppwqcl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zzb] c:\WINDOWS\System32\zzb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [npxruxhcj] C:\WINDOWS\System32\gvkjjq.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [timestamp=servername&Year(now())&Month(now())&Day(now())&Hour(Now())&minute(Now())&second(no] c:\WINDOWS\System32\timestamp=servername&Year(now())&Month(now())&Day(now())&Hour(Now())&minute(Now())&second(now())
  O4 - HKLM\..\Run: [] c:\WINDOWS\System32\
  O4 - HKLM\..\Run: [// Browser Detec] c:\WINDOWS\System32\// Browser Detection
  O4 - HKLM\..\Run: [NS4 = (document.layers) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\NS4 = (document.layers) ? true : false;
  O4 - HKLM\..\Run: [IEmac = ((document.all)&&(isMac)) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\IEmac = ((document.all)&&(isMac)) ? true : false;
  O4 - HKLM\..\Run: [IE4plus = (document.all) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\IE4plus = (document.all) ? true : false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ver4 = (NS4 || IE4plus) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\ver4 = (NS4 || IE4plus) ? true : false;
  O4 - HKLM\..\Run: [NS6 = (!document.layers) && (navigator.userAgent.indexOf('Netscape')!=-1)?true:fa] c:\WINDOWS\System32\NS6 = (!document.layers) && (navigator.userAgent.indexOf('Netscape')!=-1)?true:false;
  O4 - HKLM\..\Run: [IE5plus = IE5 || ] c:\WINDOWS\System32\IE5plus = IE5 || IE6;
  O4 - HKLM\..\Run: [IEMajor ] c:\WINDOWS\System32\IEMajor = 0;
  O4 - HKLM\..\Run: [if (IE4p] c:\WINDOWS\System32\if (IE4plus)
  O4 - HKLM\..\Run: [ IEMajor = p****Int(navigator.appVersion.substring(start+5,en] c:\WINDOWS\System32\ IEMajor = p****Int(navigator.appVersion.substring(start+5,end));
  O4 - HKLM\..\Run: [// Body onload utility (supports multiple onload functi] c:\WINDOWS\System32\// Body onload utility (supports multiple onload functions)
  O4 - HKLM\..\Run: [var gSafeOnload = new Arra] c:\WINDOWS\System32\var gSafeOnload = new Array();
  O4 - HKLM\..\Run: [function SafeAddOnloa] c:\WINDOWS\System32\function SafeAddOnload(f)
  O4 - HKLM\..\Run: [ if (IEmac && IE4) // IE 4.5 blows out on testing window.on] c:\WINDOWS\System32\ if (IEmac && IE4) // IE 4.5 blows out on testing window.onload
  O4 - HKLM\..\Run: [ window.onload = SafeOnl] c:\WINDOWS\System32\ window.onload = SafeOnload;
  O4 - HKLM\..\Run: [ gSafeOnload[gSafeOnload.length] ] c:\WINDOWS\System32\ gSafeOnload[gSafeOnload.length] = f;
  O4 - HKLM\..\Run: [ else if (window.onl] c:\WINDOWS\System32\ else if (window.onload)
  O4 - HKLM\..\Run: [ if (window.onload != SafeOnl] c:\WINDOWS\System32\ if (window.onload != SafeOnload)
  O4 - HKLM\..\Run: [ gSafeOnload[0] = window.onl] c:\WINDOWS\System32\ gSafeOnload[0] = window.onload;
  O4 - HKLM\..\Run: [ window.onload = SafeOnl] c:\WINDOWS\System32\ window.onload = SafeOnload;
  O4 - HKLM\..\Run: [ ] c:\WINDOWS\System32\ else
  O4 - HKLM\..\Run: [ window.onload ] c:\WINDOWS\System32\ window.onload = f;
  O4 - HKLM\..\Run: [function SafeOnlo] c:\WINDOWS\System32\function SafeOnload()
  O4 - HKLM\..\Run: [ gSafeOnload[i] c:\WINDOWS\System32\ gSafeOnload[i]();
  O4 - HKLM\..\Run: [function isInt(nu] c:\WINDOWS\System32\function isInt(numIn)
  O4 - HKLM\..\Run: [ var checknum = p****Int(num] c:\WINDOWS\System32\ var checknum = p****Int(numIn);
  O4 - HKLM\..\Run: [ return !isNaN(checkn] c:\WINDOWS\System32\ return !isNaN(checknum);
  O4 - HKLM\..\Run: [function PUW_In] c:\WINDOWS\System32\function PUW_Init()
  O4 - HKLM\..\Run: [ if (gPopupWindow.CheckFrequenc] c:\WINDOWS\System32\ if (gPopupWindow.CheckFrequency())
  O4 - HKLM\..\Run: [function PUW_Sh] c:\WINDOWS\System32\function PUW_Show()
  O4 - HKLM\..\Run: [ var newWin = window.open(this.url,this.name,settin] c:\WINDOWS\System32\ var newWin = window.open(this.url,this.name,settings);
  O4 - HKLM\..\Run: [ if (! this.on] c:\WINDOWS\System32\ if (! this.ontop)
  O4 - HKLM\..\Run: [ window.focu] c:\WINDOWS\System32\ window.focus();
  O4 - HKLM\..\Run: [function PUW_CheckFrequen] c:\WINDOWS\System32\function PUW_CheckFrequency()
  O4 - HKLM\..\Run: [ var shouldShow = this.frequency !] c:\WINDOWS\System32\ var shouldShow = this.frequency != 0;
  O4 - HKLM\..\Run: [ var allCookies = document.coo] c:\WINDOWS\System32\ var allCookies = document.cookie;
  O4 - HKLM\..\Run: [ end = allCookies.len] c:\WINDOWS\System32\ end = allCookies.length;
  O4 - HKLM\..\Run: [ var freqStr = allCookies.substring(start+9,e] c:\WINDOWS\System32\ var freqStr = allCookies.substring(start+9,end);
  O4 - HKLM\..\Run: [ if (isInt(freqS] c:\WINDOWS\System32\ if (isInt(freqStr))
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.frequency = p****Int(freqS] c:\WINDOWS\System32\ this.frequency = p****Int(freqStr);
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.frequenc] c:\WINDOWS\System32\ this.frequency–;
  O4 - HKLM\..\Run: [ ] c:\WINDOWS\System32\ else
  O4 - HKLM\..\Run: [ shouldShow = fa] c:\WINDOWS\System32\ shouldShow = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ var exp = new Dat] c:\WINDOWS\System32\ var exp = new Date();
  O4 - HKLM\..\Run: [ exp.setTime(exp.getTime()+this.renew*60*60] c:\WINDOWS\System32\ exp.setTime(exp.getTime()+this.renew*60*6000);
  O4 - HKLM\..\Run: [ return shouldS] c:\WINDOWS\System32\ return shouldShow;
  O4 - HKLM\..\Run: [function PopupWindow(url,width,hei] c:\WINDOWS\System32\function PopupWindow(url,width,height)
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.width = wi] c:\WINDOWS\System32\ this.width = width;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.height = hei] c:\WINDOWS\System32\ this.height = height;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.top = screen.availHeight/2 - height/2; // ce] c:\WINDOWS\System32\ this.top = screen.availHeight/2 - height/2; // center
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.left = screen.availWidth/2 - width/2; // ce] c:\WINDOWS\System32\ this.left = screen.availWidth/2 - width/2; // center
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.url = ] c:\WINDOWS\System32\ this.url = url;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.showDelay = 2] c:\WINDOWS\System32\ this.showDelay = 2000;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.frequency = 1; // how many times show per renewal time pe] c:\WINDOWS\System32\ this.frequency = 1; // how many times show per renewal time period
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.renew = 1; // renew showing every x h] c:\WINDOWS\System32\ this.renew = 1; // renew showing every x hours
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.scrollbars= fa] c:\WINDOWS\System32\ this.scrollbars= false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.toolbar= fa] c:\WINDOWS\System32\ this.toolbar= false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.statusbar= fa] c:\WINDOWS\System32\ this.statusbar= false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.resizable = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.resizable = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.locationbar = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.locationbar = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.menubar = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.menubar = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.ontop = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.ontop = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.Init = PUW_I] c:\WINDOWS\System32\ this.Init = PUW_Init;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.Show = PUW_S] c:\WINDOWS\System32\ this.Show = PUW_Show;
  O4 - HKLM\..\Run: [ this.CheckFrequency = PUW_CheckFreque] c:\WINDOWS\System32\ this.CheckFrequency = PUW_CheckFrequency;
  O4 - HKLM\..\Run: [function PUWSta] c:\WINDOWS\System32\function PUWStart()
  O4 - HKLM\..\Run: [ gPopupWindow.Ini] c:\WINDOWS\System32\ gPopupWindow.Init();
  O4 - HKLM\..\Run: [SafeAddOnload(PUWSta] c:\WINDOWS\System32\SafeAddOnload(PUWStart);
  O4 - HKLM\..\Run: [gPopupWindow.toolbar = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.toolbar = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [gPopupWindow.statusbar = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.statusbar = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [gPopupWindow.resizable = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.resizable = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [gPopupWindow.ontop = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.ontop = false;
  O4 - HKLM\..\Run: [A:hover {background: #FFCC00; color: bla] c:\WINDOWS\System32\A:hover {background: #FFCC00; color: black;}
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [cetec] regedit.exe /s C:\DOCUME~1\ELIZAB~1\LOCALS~1\Temp\cetec.reg
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Weather] C:\PROGRA~1\AWS\WEATHE~1\Weather.exe 1
  O4 - HKCU\..\Run: [timestamp=servername&Year(now())&Month(now())&Day(now())&Hour(Now())&minute(Now())&second(no] c:\WINDOWS\System32\timestamp=servername&Year(now())&Month(now())&Day(now())&Hour(Now())&minute(Now())&second(now())
  O4 - HKCU\..\Run: [] c:\WINDOWS\System32\
  O4 - HKCU\..\Run: [// Browser Detec] c:\WINDOWS\System32\// Browser Detection
  O4 - HKCU\..\Run: [NS4 = (document.layers) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\NS4 = (document.layers) ? true : false;
  O4 - HKCU\..\Run: [IEmac = ((document.all)&&(isMac)) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\IEmac = ((document.all)&&(isMac)) ? true : false;
  O4 - HKCU\..\Run: [IE4plus = (document.all) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\IE4plus = (document.all) ? true : false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ver4 = (NS4 || IE4plus) ? true : fa] c:\WINDOWS\System32\ver4 = (NS4 || IE4plus) ? true : false;
  O4 - HKCU\..\Run: [NS6 = (!document.layers) && (navigator.userAgent.indexOf('Netscape')!=-1)?true:fa] c:\WINDOWS\System32\NS6 = (!document.layers) && (navigator.userAgent.indexOf('Netscape')!=-1)?true:false;
  O4 - HKCU\..\Run: [IE5plus = IE5 || ] c:\WINDOWS\System32\IE5plus = IE5 || IE6;
  O4 - HKCU\..\Run: [IEMajor ] c:\WINDOWS\System32\IEMajor = 0;
  O4 - HKCU\..\Run: [if (IE4p] c:\WINDOWS\System32\if (IE4plus)
  O4 - HKCU\..\Run: [ IEMajor = p****Int(navigator.appVersion.substring(start+5,en] c:\WINDOWS\System32\ IEMajor = p****Int(navigator.appVersion.substring(start+5,end));
  O4 - HKCU\..\Run: [// Body onload utility (supports multiple onload functi] c:\WINDOWS\System32\// Body onload utility (supports multiple onload functions)
  O4 - HKCU\..\Run: [var gSafeOnload = new Arra] c:\WINDOWS\System32\var gSafeOnload = new Array();
  O4 - HKCU\..\Run: [function SafeAddOnloa] c:\WINDOWS\System32\function SafeAddOnload(f)
  O4 - HKCU\..\Run: [ if (IEmac && IE4) // IE 4.5 blows out on testing window.on] c:\WINDOWS\System32\ if (IEmac && IE4) // IE 4.5 blows out on testing window.onload
  O4 - HKCU\..\Run: [ window.onload = SafeOnl] c:\WINDOWS\System32\ window.onload = SafeOnload;
  O4 - HKCU\..\Run: [ gSafeOnload[gSafeOnload.length] ] c:\WINDOWS\System32\ gSafeOnload[gSafeOnload.length] = f;
  O4 - HKCU\..\Run: [ else if (window.onl] c:\WINDOWS\System32\ else if (window.onload)
  O4 - HKCU\..\Run: [ if (window.onload != SafeOnl] c:\WINDOWS\System32\ if (window.onload != SafeOnload)
  O4 - HKCU\..\Run: [ gSafeOnload[0] = window.onl] c:\WINDOWS\System32\ gSafeOnload[0] = window.onload;
  O4 - HKCU\..\Run: [ window.onload = SafeOnl] c:\WINDOWS\System32\ window.onload = SafeOnload;
  O4 - HKCU\..\Run: [ ] c:\WINDOWS\System32\ else
  O4 - HKCU\..\Run: [ window.onload ] c:\WINDOWS\System32\ window.onload = f;
  O4 - HKCU\..\Run: [function SafeOnlo] c:\WINDOWS\System32\function SafeOnload()
  O4 - HKCU\..\Run: [ gSafeOnload[i] c:\WINDOWS\System32\ gSafeOnload[i]();
  O4 - HKCU\..\Run: [function isInt(nu] c:\WINDOWS\System32\function isInt(numIn)
  O4 - HKCU\..\Run: [ var checknum = p****Int(num] c:\WINDOWS\System32\ var checknum = p****Int(numIn);
  O4 - HKCU\..\Run: [ return !isNaN(checkn] c:\WINDOWS\System32\ return !isNaN(checknum);
  O4 - HKCU\..\Run: [function PUW_In] c:\WINDOWS\System32\function PUW_Init()
  O4 - HKCU\..\Run: [ if (gPopupWindow.CheckFrequenc] c:\WINDOWS\System32\ if (gPopupWindow.CheckFrequency())
  O4 - HKCU\..\Run: [function PUW_Sh] c:\WINDOWS\System32\function PUW_Show()
  O4 - HKCU\..\Run: [ var newWin = window.open(this.url,this.name,settin] c:\WINDOWS\System32\ var newWin = window.open(this.url,this.name,settings);
  O4 - HKCU\..\Run: [ if (! this.on] c:\WINDOWS\System32\ if (! this.ontop)
  O4 - HKCU\..\Run: [ window.focu] c:\WINDOWS\System32\ window.focus();
  O4 - HKCU\..\Run: [function PUW_CheckFrequen] c:\WINDOWS\System32\function PUW_CheckFrequency()
  O4 - HKCU\..\Run: [ var shouldShow = this.frequency !] c:\WINDOWS\System32\ var shouldShow = this.frequency != 0;
  O4 - HKCU\..\Run: [ var allCookies = document.coo] c:\WINDOWS\System32\ var allCookies = document.cookie;
  O4 - HKCU\..\Run: [ end = allCookies.len] c:\WINDOWS\System32\ end = allCookies.length;
  O4 - HKCU\..\Run: [ var freqStr = allCookies.substring(start+9,e] c:\WINDOWS\System32\ var freqStr = allCookies.substring(start+9,end);
  O4 - HKCU\..\Run: [ if (isInt(freqS] c:\WINDOWS\System32\ if (isInt(freqStr))
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.frequency = p****Int(freqS] c:\WINDOWS\System32\ this.frequency = p****Int(freqStr);
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.frequenc] c:\WINDOWS\System32\ this.frequency–;
  O4 - HKCU\..\Run: [ ] c:\WINDOWS\System32\ else
  O4 - HKCU\..\Run: [ shouldShow = fa] c:\WINDOWS\System32\ shouldShow = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ var exp = new Dat] c:\WINDOWS\System32\ var exp = new Date();
  O4 - HKCU\..\Run: [ exp.setTime(exp.getTime()+this.renew*60*60] c:\WINDOWS\System32\ exp.setTime(exp.getTime()+this.renew*60*6000);
  O4 - HKCU\..\Run: [ return shouldS] c:\WINDOWS\System32\ return shouldShow;
  O4 - HKCU\..\Run: [function PopupWindow(url,width,hei] c:\WINDOWS\System32\function PopupWindow(url,width,height)
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.width = wi] c:\WINDOWS\System32\ this.width = width;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.height = hei] c:\WINDOWS\System32\ this.height = height;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.top = screen.availHeight/2 - height/2; // ce] c:\WINDOWS\System32\ this.top = screen.availHeight/2 - height/2; // center
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.left = screen.availWidth/2 - width/2; // ce] c:\WINDOWS\System32\ this.left = screen.availWidth/2 - width/2; // center
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.url = ] c:\WINDOWS\System32\ this.url = url;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.showDelay = 2] c:\WINDOWS\System32\ this.showDelay = 2000;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.frequency = 1; // how many times show per renewal time pe] c:\WINDOWS\System32\ this.frequency = 1; // how many times show per renewal time period
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.renew = 1; // renew showing every x h] c:\WINDOWS\System32\ this.renew = 1; // renew showing every x hours
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.scrollbars= fa] c:\WINDOWS\System32\ this.scrollbars= false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.toolbar= fa] c:\WINDOWS\System32\ this.toolbar= false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.statusbar= fa] c:\WINDOWS\System32\ this.statusbar= false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.resizable = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.resizable = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.locationbar = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.locationbar = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.menubar = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.menubar = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.ontop = fa] c:\WINDOWS\System32\ this.ontop = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.Init = PUW_I] c:\WINDOWS\System32\ this.Init = PUW_Init;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.Show = PUW_S] c:\WINDOWS\System32\ this.Show = PUW_Show;
  O4 - HKCU\..\Run: [ this.CheckFrequency = PUW_CheckFreque] c:\WINDOWS\System32\ this.CheckFrequency = PUW_CheckFrequency;
  O4 - HKCU\..\Run: [function PUWSta] c:\WINDOWS\System32\function PUWStart()
  O4 - HKCU\..\Run: [ gPopupWindow.Ini] c:\WINDOWS\System32\ gPopupWindow.Init();
  O4 - HKCU\..\Run: [SafeAddOnload(PUWSta] c:\WINDOWS\System32\SafeAddOnload(PUWStart);
  O4 - HKCU\..\Run: [gPopupWindow.toolbar = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.toolbar = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [gPopupWindow.statusbar = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.statusbar = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [gPopupWindow.resizable = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.resizable = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [gPopupWindow.ontop = fa] c:\WINDOWS\System32\gPopupWindow.ontop = false;
  O4 - HKCU\..\Run: [A:hover {background: #FFCC00; color: bla] c:\WINDOWS\System32\A:hover {background: #FFCC00; color: black;}
  O4 - Startup: DLHelperEXE.exe
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0411.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0411.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file)
  O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program Files\AIM\aim.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {BE2F2769-8A63-4bc7-8A99-06C2C4AD7B9B} - (no file)
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: MoneySide - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyside.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)
  O9 - Extra button: (no name) - {BE2F2769-8A63-4bc7-8A99-06C2C4AD7B9B} - (no file) (HKCU)
  O16 - DPF: {0122955E-1FB0-11D2-A238-006097FAEE8B} (CscClnt Class) - http://205.159.125.199/central/02030106/cccabs/CleverContent.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {2B1AA38D-2D12-11D5-AAD0-00C04FA03D78} (LocalExec Control) - http://portal.uga.edu/nps/portal/gadgets/com.novell.nps.gadgets.shortcut.ShortcutGadget/LocalExec.CAB
  O16 - DPF: {2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C} (MiniBugTransporterX Class) - http://download.weatherbug.com/minibug/tricklers/AWS/MiniBugTransporter.cab?
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://ftp.us.dell.com/fixes/PROFILER.CAB
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (WebHandler Class) - http://activex.microgaming.com/DLhelper/version7/dlhelper.cab
  O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
  O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.nugs.net/dev/dlControl.CAB
  O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://register3.valueactive.com/mpp_229/webolr/OCX/FlashAX.cab[/code:1:7a84b4fa90]
 • [quote:5ea1ff6b74="=Rieske="]Klein logje zeg, zeker wanneer je deze gezien hebt…
  Doe je die ook ff, pcguy?

  [code:1:5ea1ff6b74]log[/code:1:5ea1ff6b74][/quote:5ea1ff6b74]

  kan je zelf. :P
 • :o dat ziet er :cry: uit……
 • Hé geweldig bedankt!

  Woensdag ben ik weer op het werk..dan zal ik het nog allemaal nagaan een keer (ad-aware, spybot, etc..) en die dingen 'checken en fixen'

  Thanx ook namens mijn werkgevers :)
 • [quote:8778a8efe6="taco78"]:o dat ziet er :cry: uit……[/quote:8778a8efe6]

  idd dan ziet dat log van mij er nog best ok uit :D
  sterkte ermee

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.