Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Pop-up schermen, om gek van te worden

Anoniem
None
9 antwoorden
 • Help please!!!!

  Heb erge last van ongevraagde pop-ups, terwijl ik pop-ups heb geblokkeerd, ook als de pc op standby staat worden er heel veel schermen geopend, voornamelijk sex-sites. Voer bijna dagelijks Ad-Aware en Spybot uit trouwens, er wordt telkens veel troep gevonden die er de dag erna weer allemaal opstaan. Hierbij mijn hijack-log:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:13:48, on 22-10-2004
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTAR2.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA COMPONENTS\ENCODER\WMENCAGT.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETSCAPE\NETSCAPE\NETSCP.EXE
  C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.defaultsearch.com/search/B90D4C2B8B3F4AB2BDDB776C16EAB8D8/1043/ie/searchmn.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/B90D4C2B8B3F4AB2BDDB776C16EAB8D8/1043/ie/searchcs.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.defaultsearch.com/search/B90D4C2B8B3F4AB2BDDB776C16EAB8D8/1043/ie/searchsa.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Wanadoo
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.planet.nl/
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.wanadoo.nl"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\73vjwne0.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CPROGRAM%20FILES%5CNETSCAPE%5CNETSCAPE%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\73vjwne0.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IEHelper.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] lexstart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTAR2.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: Encoder Agent.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMENCAGT.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm
  O9 - Extra button: KidsPlanet (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &KidsPlanet (HKLM)
  O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37924.5161111111
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4358/mcfscan.cab

  Wie weet wat ik kan verwijderen???/
  Thanx :wink:
 • Start HijackThis. Ga naar Config – Misc Tools.
  Klik op de knop “Open Processmanager”.
  Selecteer de volgende processen en beëindig ze door op de knop “Kill process” te klikken.
  MSTAR2.EXE

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  Switch

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:ee9d3af1fa]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.defaultsearch.com/search/B90D4C2B8B3F4AB2BDDB776C16EAB8D8/1043/ie/searchmn.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/B90D4C2B8B3F4AB2BDDB776C16EAB8D8/1043/ie/searchcs.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.defaultsearch.com/search/B90D4C2B8B3F4AB2BDDB776C16EAB8D8/1043/ie/searchsa.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html

  O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IEHelper.dll (file missing)

  O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTAR2.EXE
  [/b:ee9d3af1fa]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTAR2.EXE <–dit bestand
  c:\Program files\MStartEnter <–deze map

  Reboot de computer, download de nieuwste versie van hijackthis,en maak een nieuwe log.
 • Het gaat al gelijk mis, want ik kan in Hijack this niet kiezen voor de optie "Klik op de knop “Open Processmanager”. ", ligt dit aan de versie??????
 • download de nieuwste versie: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip
 • Laat maar, het lag aan de versie, ik heb net de nieuwste gedownload :oops:
 • Ik kon niet alles verwijderen met Hijack omdat die regels er niet stonden, is dat goed of juist niet? Dit is de nieuwste log:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:35:22, on 22-10-2004
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA COMPONENTS\ENCODER\WMENCAGT.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETSCAPE\NETSCAPE\NETSCP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.planet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Wanadoo
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = www-proxy.wanadoo.nl:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = www.wanadoo.nl;signup.wanadoo.nl;;reg.planet.nl;;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.wanadoo.nl"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\73vjwne0.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CPROGRAM%20FILES%5CNETSCAPE%5CNETSCAPE%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\73vjwne0.slt\prefs.js)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] lexstart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: Encoder Agent.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMENCAGT.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: KidsPlanet - {bdc8bdb3-92bc-4de8-a959-09279ffd97ca} - www.kidsplanet.nl (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &KidsPlanet - {bdc8bdb3-92bc-4de8-a959-09279ffd97ca} - www.kidsplanet.nl (file missing)
  O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4358/mcfscan.cab
 • [quote:2fe55eddae="suar"]Ik kon niet alles verwijderen met Hijack omdat die regels er niet stonden, is dat goed of juist niet? [/quote:2fe55eddae]Kan kloppen. Als de uninstallfunctie voor Switch zijn werk goed gedaan heeft….

  Problemen opgelost?
 • Ik hoop van wel, ff de pc aanlaten staan dan weet ik het :wink:

  Ook raar, mijn klok liep steeds achter en sinds ik hem in veilige modus heb opgestart loopt hij weer goed????
 • Is je probleem niet opgelost dan meld je je terug.
  Die Switch-infectie kan je vermijden door Spywareblaster te installeren: http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.