Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Heb ik Ad- of Spyware?

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Kan iemand aan de hand van onderstaande log file uit Hijack this zien of er een Spyware- achtige verwijzing in zit?

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 9:20:21, on 25-10-04
  Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ROXIO\GOBACK\GBPOLL.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OSITIS SOFTWARE\WINPROXY 4.0\WINPROXY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON GHOST\GHOSTSTARTSERVICE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ANALOGX\COOKIEWALL\COOKIE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MAILWASHER PRO\MAILWASHER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  D:\MIJNDATA\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.hccnet.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 127.98.9.1 pop.hccnet.nl.b9
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~2\FDCATCH.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: (no name) - {77712A64-F30B-47C8-A363-CDA1CEC7DC1B} - C:\PROGRA~1\ADVANC~2\ADVANC~1.DLL
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\startpage guard\spguard.exe /s /r
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\SYSTEM\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CookieWall] C:\PROGRAM FILES\ANALOGX\COOKIEWALL\COOKIE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\PROGRAM FILES\SPYWARE STORMER\SPYWARESTORMER.Exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [GBPoll] C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProxy] C:\PROGRA~1\OSITIS~1\WINPRO~1.0\WinProxy.exe /WindowsRun
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CSINJECT.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [GhostStartService] C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON GHOST\GHOSTSTARTSERVICE.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html
  O11 - Options group: [TOEGANKELIJKHEID] Toegankelijkheid
  O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
 • Maak even een nieuwe log met de nieuwste versie van HijackThis.
 • Hallo,

  Onderstaand de nieuwe log gemaakt met versie 1.8 van Hijackthis.

  Sorry, maar ik vergat nog te vertellen wat mijn probleem was: mijn CD ROM speler geeft een zwart scherm zodra ik er een CD ( audio of data) in stop. Bovendien kan ik soms van Emails alleen nog maar de header printen maar de body met geen geweld. Iemand suggereerde dat het misschoen een stiekeme Spyware was.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 10:48:27, on 25-10-04
  Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ROXIO\GOBACK\GBPOLL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OSITIS SOFTWARE\WINPROXY 4.0\WINPROXY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON GHOST\GHOSTSTARTSERVICE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ANALOGX\COOKIEWALL\COOKIE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MAILWASHER PRO\MAILWASHER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ONTRACK\POWERDESK\PDEXPLO.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\~~PDTEMP\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.hccnet.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 127.98.9.1 pop.hccnet.nl.b9
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~2\FDCATCH.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: WebBar Class - {77712A64-F30B-47C8-A363-CDA1CEC7DC1B} - C:\PROGRA~1\ADVANC~2\ADVANC~1.DLL
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\startpage guard\spguard.exe /s /r
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\SYSTEM\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CookieWall] C:\PROGRAM FILES\ANALOGX\COOKIEWALL\COOKIE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\PROGRAM FILES\SPYWARE STORMER\SPYWARESTORMER.Exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [GBPoll] C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProxy] C:\PROGRA~1\OSITIS~1\WINPRO~1.0\WinProxy.exe /WindowsRun
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CSINJECT.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [GhostStartService] C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON GHOST\GHOSTSTARTSERVICE.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html
  O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab

  Rob :(
 • Kijk 'm wel ff na.
 • Deïnstalleer SpywareStormer, want levert juist spyware aan.

  Sluit alle browservensters en fix onderstaande items.
  [code:1:0c020925db]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  O2 - BHO: WebBar Class - {77712A64-F30B-47C8-A363-CDA1CEC7DC1B} - C:\PROGRA~1\ADVANC~2\ADVANC~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\PROGRAM FILES\SPYWARE STORMER\SPYWARESTORMER.Exe[/code:1:0c020925db]

  Herstart je systeem en post een nieuwe log.
 • Dit schijnt dan ts's nieuwe log te zijn, want GoBack maar ingeschakeld naar verluidt.
  Ik wil nog wel aanstippen dat de fixes zoals ik ze aangeduid had nooit een hangend systeem hebben kunnen opleveren. Hoe dan ook, logfile is schoon.

  [code:1:612092aac5]Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:34:11, on 25-10-04
  Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ROXIO\GOBACK\GBPOLL.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OSITIS SOFTWARE\WINPROXY 4.0\WINPROXY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON GHOST\GHOSTSTARTSERVICE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ANALOGX\COOKIEWALL\COOKIE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MAILWASHER PRO\MAILWASHER.EXE
  D:\MIJNDATA\DOWNLOADS\HIJACKTHIS2\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.hccnet.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.microsoft.com/search/search.asp
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/keyword/%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 127.98.9.1 pop.hccnet.nl.b9
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~2\FDCATCH.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\startpage guard\spguard.exe /s /r
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\SYSTEM\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CookieWall] C:\PROGRAM FILES\ANALOGX\COOKIEWALL\COOKIE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] C:\PROGRAM FILES\BILLP STUDIOS\WINPATROL\WINPATROL.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [GBPoll] C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProxy] C:\PROGRA~1\OSITIS~1\WINPRO~1.0\WinProxy.exe /WindowsRun
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CSINJECT.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [GhostStartService] C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON GHOST\GHOSTSTARTSERVICE.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html
  O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab

  Rob[/code:1:612092aac5]
 • Hartelijke dank!

  Rob
 • Graag gedaan.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.