Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

graag uw hulp bij voor ongewenste sex pagina zie hijack-log

Anoniem
None
2 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 10:48:51, on 25-10-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Windows\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Windows\System32\NMSSvc.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
  C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
  C:\Windows\System32\mstar2.exe
  C:\Windows\System32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\User09\Mijn documenten\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zillafind.com/homePane.do
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.zillafind.com/search.do
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl7.asp
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl8.asp
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\Program Files\ISSS\ZILLAbar\ZILLAbar.dll/options.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.zillafind.com/homePane.do
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.zillafind.com/getPageResults.do?doProcessing=true&query=%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=488
  O2 - BHO: (no name) - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: ZILLAbar BHO - {2F19BBE7-D050-4C39-829E-C2F9E15C90F0} - C:\Program Files\ISSS\ZILLAbar\ZILLAbar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\system32\IEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: ZILLAbar - {8FC8AE66-AC15-4C0D-9E9A-51296A0C52FA} - C:\Program Files\ISSS\ZILLAbar\ZILLAbar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\Windows\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft] msupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [winapildr] c:\winnt\system32\explore.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [explorer] c:\program files\windows\expl32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [wins] C:\Windows\System32\explorer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [STOPzilla] "C:\Program Files\STOPzilla!\Stopzilla.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\Windows\System32\mstar2.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft] msupdate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [cnet] "C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe" -s cnet -q
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxdm23232
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Get It With Kontiki - res://C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll/201
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {19E28AFC-EAE3-4CE5-AC83-2407B42F57C9} (MSSecurityAdvisor Class) - http://protect.microsoft.com/security/protect/wsa/shared/CAB/x86/msSecAdv.cab?1098187235796
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://pgc.planet.nl/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37888.0445138889
  O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - http://www.zillabar.com/toolbar/bin/dwnldr.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = ebele_r.loc
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = ebele_r.loc
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0159C9A3-CA59-4296-AD03-9A8C99657553}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = ebele_r.loc
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0159C9A3-CA59-4296-AD03-9A8C99657553}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen:
  mstar2.exe

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  Switch

  Doe dan een online scan, liefst beiden:
  http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
  http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm

  Reboot de computer.
  Scan nadien met een geupdate Ad-aware SE en Spybot Search & Destroy. Instructies over bedie programma's vind je hier of in de spywarefaq.
  Herstart de computer.

  Bezoek de Windows Update Site. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn.

  Reboot de computer, download de nieuwste versie van hijackthis: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip
  Plaats deze in een eigen map. Run hijackthis.exe uit die map en maak een nieuw logje. Post.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.