Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijjackthis log; heb ik spyware?

Anoniem
None
2 antwoorden
 • Via hijackthis heb ik mijn pc gescand en met het artikel van computertotaal een beetje het log geanalyseerd, maar ik weet niet wat er wel en niet schadelijk is. Het programma spysubtract geeft tegen de 100 'suspects'aan. Help mij aub dmv advies. Bij voorbaat dank, hieronder mijn log.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:47:15, on 26-10-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Promise\Utility\MsgAgt.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\anvshell.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PETER\BUREAUBLAD\PIETER\qt\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCCLIENT.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCGUIDE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\POP3TRAP.EXE
  C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe
  C:\hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ru.nl/kiss
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = pieter
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SwatIt] C:\Documents and Settings\Peter\Bureaublad\pieter\swatit\SwatIt.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [E-Color Registration] C:\Program Files\E-Color\Registration\SonnReg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PETER\BUREAUBLAD\PIETER\qt\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: True Internet Color Icon.lnk = C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

  Vriendelijke groet,
  Pieter
 • Hoi Pieter,
  Ik zie niets bijzonders (misschien anderen wel?)
  Je PC lijkt goed beveiligd. In plaats van spysubtract gebruik AdAware (Spybot heb je al).
  Misschien start je PC wat traag op: je hebt vrij veel programma’s dat opstarten.

  grtz
  Falco

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.