Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

graag hijack logcontrole

Anoniem
selsius
3 antwoorden
 • Zoud iemand naar deze log kunnen kijken?

  Antivir gaf meldingen van Trojaanse paarden en worms, maar ze bleven maar terug keren na verwijderen. De typeringen waren Web-rebates, TR/Lowzones.A.2, appkills, drop.delf.

  Naar mijn idee heb ik alles verwijderd, alleen blijft bij 'opstarten' in systeemconfiguratie 'Webrebates0' staan, zij het niet aangevinkt. (Ook na opnieuw opstarten). In de log is ie niet meer aanwezig.

  Graag jullie hulp.

  Hans

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:52:14, on 2-11-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\USB Storage RW\shwicon.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\System32\SerExt.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\Program Files\Win Comm\WinComm.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe
  C:\Program Files\hp center\137903\Program\BackWeb-137903.exe
  C:\Program Files\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\semon21.exe
  C:\Program Files\Easy Notification 2.0\EasyNoti.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\xcontrolcom.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;127.0.0.1;HP
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon] "C:\Program Files\USB Storage RW\shwicon.exe" -t"KYE\USB Storage RW"
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpppta] C:\Program Files\HP PrecisionScan\PrecisionScan Pro\hpppta.exe /ICON
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SerExt] SerExt.exe /unplug
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [Win Comm] C:\Program Files\Win Comm\WinComm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Startup: Easy Notification 2.0.lnk = C:\Program Files\Easy Notification 2.0\EasyNoti.exe
  O4 - Global Startup: hp center.lnk = C:\Program Files\hp center\137903\Program\BackWeb-137903.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: talk&surf 6.0 - Monitor.lnk = C:\Program Files\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\semon21.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O16 - DPF: {64D9B72C-E42A-490E-9181-221E1E035A14} (GDL Control) - http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.1.5.0.285.cab
  O16 - DPF: {A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF} (Autodesk DWF Viewer Control) - http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
 • Op
  http://www.spywareinfo.com/~merijn/htlogtutorial.html#o2
  zijn alle details van de door jou gevraagde controle ook te vinden.
  Het gaat er ook om dat bepaalde namen in de log al of niet bij jou bekend zijn. Dat kan je zelf het beste beantwoorden.
  Als het dan nog niet lukt, even aan de (forum) bel trekken.
  Succes Selsius en welkom ! :D
 • Beeïndig in je taakbeheer (ctrl-alt-del) het volgend proces:

  *[b:f88f979592]WinComm.exe[/b:f88f979592]

  Deze items mag je fixen in je log:

  [b:f88f979592]O4 - HKLM\..\Run: [Win Comm] C:\Program Files\Win Comm\WinComm.exe
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab[/b:f88f979592]

  Dit zelf ingesteld? :[b:f88f979592]O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present[/b:f88f979592]
  Indien niet, ook fixen.

  Daarna het volgende manueel verwijderen via je verkenner:

  C:\Program Files\[b:f88f979592]Win Comm[/b:f88f979592] <==deze map

  Indien dit niet lukt in normale mode, doe dit dan in veilige mode.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.