Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie helpt mij omde log file even door te nemen

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Scan saved at 19:56:52, on 8-11-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\txonex.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\ORiNOCO\Client Manager\CmLUC.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe
  C:\Program Files\TS Webclient\torrentsearch.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  E:\bin\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.web–search.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.web–search.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: MultimppObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: Core Library - {A23AB93D-6CFF-442c-BB8A-41F6145F47E7} - C:\WINDOWS\System32\PDF641d.dll
  O2 - BHO: Popup Blocker Pro - {A44B961C-8C36-470f-8555-EDA0EFC1E710} - C:\Program Files\SafeGuard Pop-up Blocker Pro FREE Edition\popupblocker.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tshsjyqakx] C:\WINDOWS\System32\txonex.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SafeGuard Popup Updater (required)] regsvr32 /s C:\WINDOWS\System32\PDF641d.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SyncroAd] C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\RunServicesOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe "Administrator"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Begone] C:\freescan\freescan.exe -FastScan
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\RunServicesOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe
  O4 - Global Startup: ORiNOCO Client Manager.lnk = C:\Program Files\ORiNOCO\Client Manager\CmLUC.exe
  O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093901121187
  O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-nl/nl/games6.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {F0BC061F-DAF9-4533-8011-53BCB4C10307} (Installations Assistent) - http://install.premiumzone.de/InstallationsAssistent.ocx
 • doe ik wel ff
 • Druk op ctrl+alt+del en ga naar het tabje processen, rechtsklik op onderstaande en kies voor proces beeindigen.
  [list:d0eac3c2f2][b:d0eac3c2f2]txonex.exe[/b:d0eac3c2f2][/list:u:d0eac3c2f2]

  Ga naar start -> configuratiescherm -> software en deinstaleer:
  [list:d0eac3c2f2][b:d0eac3c2f2]SafeGuard Pop-up Blocker[/b:d0eac3c2f2] –> lijkt mooi, is rommel
  [b:d0eac3c2f2]Windows SyncroAd
  Spyware Begone[/b:d0eac3c2f2] –> lijkt ook mooi, is ook troep[/list:u:d0eac3c2f2]

  Scan nog een keer met hijackthis en vink deze items aan:
  [list:d0eac3c2f2][b:d0eac3c2f2]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.web–search.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.web–search.com
  O2 - BHO: MultimppObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: Core Library - {A23AB93D-6CFF-442c-BB8A-41F6145F47E7} - C:\WINDOWS\System32\PDF641d.dll
  O2 - BHO: Popup Blocker Pro - {A44B961C-8C36-470f-8555-EDA0EFC1E710} - C:\Program Files\SafeGuard Pop-up Blocker Pro FREE Edition\popupblocker.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [tshsjyqakx] C:\WINDOWS\System32\txonex.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SafeGuard Popup Updater (required)] regsvr32 /s C:\WINDOWS\System32\PDF641d.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SyncroAd] C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Begone] C:\freescan\freescan.exe -FastScan[/b:d0eac3c2f2][/list:u:d0eac3c2f2]

  Sluit alle vensters en klik op fix checked.

  Herstart naar veilige modus: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm

  Laat alle verborgen bestanden weergeven: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Verwijder indien nog aanwezig:
  [list:d0eac3c2f2]C:\WINDOWS\[b:d0eac3c2f2]multimpp.dll <— dit bestand[/b:d0eac3c2f2]
  C:\WINDOWS\[b:d0eac3c2f2]2_0_1browserhelper2.dll <— dit bestand[/b:d0eac3c2f2]
  C:\WINDOWS\[b:d0eac3c2f2]System32\PDF641d.dll <— dit bestand[/b:d0eac3c2f2]
  C:\Program Files\[b:d0eac3c2f2]SafeGuard Pop-up Blocker Pro FREE Edition <— map[/b:d0eac3c2f2]
  C:\WINDOWS\System32\[b:d0eac3c2f2]txonex.exe <— dit bestand[/b:d0eac3c2f2]
  C:\WINDOWS\System32\[b:d0eac3c2f2]PDF641d.dll <— dit bestand[/b:d0eac3c2f2]
  C:\Program Files\[b:d0eac3c2f2]Windows SyncroAd <— deze map[/b:d0eac3c2f2]
  C:\[b:d0eac3c2f2]freescan <— deze map[/b:d0eac3c2f2][/list:u:d0eac3c2f2]

  Herstart in gewone modus en plaats een nieuwe log.
 • Volgende mag ook nog weg dat is een dailer van Netvenda:

  O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-nl/nl/games6.cab
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 21:08:56, on 8-11-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Washer\washer.exe
  C:\Program Files\ORiNOCO\Client Manager\CmLUC.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  E:\bin\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKLM\..\RunServicesOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe "Administrator"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\RunServicesOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe
  O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O4 - Global Startup: ORiNOCO Client Manager.lnk = C:\Program Files\ORiNOCO\Client Manager\CmLUC.exe
  O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxmk142XXUS
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093901121187
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {F0BC061F-DAF9-4533-8011-53BCB4C10307} (Installations Assistent) - http://install.premiumzone.de/InstallationsAssistent.ocx
 • Update eerst je windows want je hebt inmiddels al een nieuwe opgelopen.

  Scan nog een keer met hijackthis en fix deze items:
  [list:eace983933][b:eace983933]O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab[/b:eace983933][/list:u:eace983933]

  Herstart nog een keer naar veilige modus en laat weer alle verborgen bestanden en mappen weergeven.

  Verwijder:
  [list:eace983933]:\Program Files\[b:eace983933]MyWebSearch <— deze map[/b:eace983933][/list:u:eace983933]

  Herstart en plaats een nieuwe log.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.