Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

a-search.biz is weg, maar toch nog een probleempje

Gisteren ben ik goed geholpen om van mijn startpagina a-search.biz af te komen. Echter nu doet zich nog een probleempje voor. Het betreft een Windows NT computer. In het menu start kun je kiezen voor: Nieuw Office document en ook voor Office document openen. Deze knoppen functioneren nu niet meer. Ook het afsluiten van de computer is een moeizame weg geworden: heel vaak moet ik kiezen voor taak beeindigen en op Ctrl Alt Del drukken voordat het lukt. Vroeger ging dit automatisch. Hieronder nog een keer de laatste Hijack This. Hopelijk heeft iemand een idee. Bij voorbaat dank. Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 9:29:51, on 14-11-2004 Platform: Windows NT 4 SP6 (WinNT 4.00.1381) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\spoolss.exe C:\WINNT\System32\drmon\smartagt\smartagt.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\vstskmgr.exe C:\WINNT\System32\mgasc.exe C:\WINNT\System32\mgactrl.exe C:\PROGRA~1\Avalan\REMOTE~1\rp32serv.exe C:\WINNT\system32\RpcSs.exe C:\Program Files\Avalan\Remotely Possible\rp32u.exe C:\WINNT\system32\tapisrv.exe C:\WINNT\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINNT\system32\rasman.exe C:\WINNT\System32\esserver.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\WINNT\System32\pstores.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\WINNT\System32\SENS.EXE C:\WINNT\system32\timeserv.exe C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINNT\Explorer.exe C:\WINNT\System32\SysTray.Exe C:\WINNT\System32\DACONFIG.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Uitgebreid toetsenbord\HpMmKbd.exe C:\mouse\system\em_exec.exe C:\Program Files\MGA NT PowerDesk\QDesk\MGAQDESK.EXE C:\WINNT\System32\MGAHOOK.EXE C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\Program Files\Normale bestanden\Real\Update_OB\evntsvc.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe C:\WINNT\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Osa.exe D:\Program Files\Hijack this\HijackThis.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [COMSMDEXE] comsmd.exe -off O4 - HKLM\..\Run: [DACONFIGEXE] DACONFIG.EXE R O4 - HKLM\..\Run: [HpMmKbd] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Uitgebreid toetsenbord\HpMmKbd.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\mouse\system\em_exec.exe O4 - HKLM\..\Run: [MGA QuickDesk] "C:\Program Files\MGA NT PowerDesk\QDesk\MGAQDESK.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [MGA Hook] "C:\WINNT\System32\MGAHOOK.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Normale bestanden\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\PROGRA~1\NORTON~1\QDCSFS.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [SchedulingAgent] mstinit.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = ? O9 - Extra button: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F} - http://www.net2phone.com/ (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F} - http://www.net2phone.com/ (file missing) O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

Anoniem
mvarnhem