Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil deze Hijackthis log eens bekijken.

Anoniem
None
14 antwoorden
 • Ik heb mijn computer optimaal beveiligd (dacht ik). Desondanks heb ik vandaag iets opgelopen. Het gevolg is dat mijn startpagina steeds wordt gewijzigd en dat de google bar niet meer in ie staat en hij dus een ander zoekprogramma gebruikt.
  Enige tijd geleden heb ik PCCleaner van Easy Computing geinstalleerd en tevens geupdated. Sinds vanmiddag werkt dat programma niet meer. Opnieuw installeren helpt ook niet.
  Ik heb adaware gedraaid: geen problemen gevonden, SpySweeper vond wel een groot aantal problemen, uiteraard heb ik die verwijderd. Ook de virusscanner van Norton gaf veervolgens geen infectie meer weer. Toch is het probleem niet opgelost. Via dit forum kwam ik er achter dat een Hijeackthis log veel info kan geven voor degene die er verstand van heeft. Ik niet dus. Wie wel?

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 22:42:41, on 18-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\system32\tblmouse.exe
  C:\Program Files\ScrubXP\scrubxp.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WT32EXE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\l58cv8jbtbflthd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe
  C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  C:\PENSOFT\fquick32.exe
  C:\PENSOFT\Quick95.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\OUTLOOK.EXE
  H:\ECSetupX.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\DOCUME~1\Roelof_2\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {467FAEB2-5F5B-4c81-BAE0-2A4752CA7F4E} - C:\WINDOWS\system32\URTVI9~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - (no file)
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TBLFUNC] tblmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sc] C:\Program Files\ScrubXP\scrubxp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\QDCSFS.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Control handler] C:\WINDOWS\system32\l58cv8jbtbflthd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Easy Computing Popup Blocker] RunDll32.exe C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL,Run
  O4 - HKLM\..\Run: [udtablet] C:\WINDOWS\udtablet\UDSetup.EXE
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [C:\Program Files\Easy Computing\PC Cleaner 2.0\Pop-up Blocker.dll] rundll32.exe C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL,RegisterServer
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [C:\Program Files\Easy Computing\PC Cleaner 2.0\PrivShellExt.dll] rundll32.exe C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\PRIVSH~1.DLL,RegisterServer
  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RFAgent] C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [ecSetupX.exe] H:\ecSetupX.exe H: 4
  O4 - Startup: Quick StartUp.lnk = C:\PENSOFT\fquick32.exe
  O4 - Startup: Start.lnk = C:\PENSOFT\Quick95.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O8 - Extra context menu item: View EXIF - C:\ViewEXIF\EXIF.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Easy Computing Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PC Cleaner 2.0 Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O20 - AppInit_DLLs: jzschinmtfd5i9dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dl
 • Ik heb hijackthis in een eigen map geplaatst, ergens heb ik gelezen dat dat noodzakelijk is.
  Daarom deze nieuwe logfile.
  Wie wil er eens naar kijken en mij adviseren wat te doen. Helaas heb ik er te weinig verstand van om zelf aan het experimenteren te gaan.
  Alvast vriendelijk dank.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:22:03, on 19-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\system32\tblmouse.exe
  C:\Program Files\ScrubXP\scrubxp.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WT32EXE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe
  C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  C:\PENSOFT\Quick95.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  F:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {467FAEB2-5F5B-4c81-BAE0-2A4752CA7F4E} - C:\WINDOWS\system32\URTVI9~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - (no file)
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TBLFUNC] tblmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sc] C:\Program Files\ScrubXP\scrubxp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\QDCSFS.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Control handler] C:\WINDOWS\system32\l58cv8jbtbflthd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Easy Computing Popup Blocker] RunDll32.exe C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL,Run
  O4 - HKLM\..\Run: [udtablet] C:\WINDOWS\udtablet\UDSetup.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RFAgent] C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [ecSetupX.exe] H:\ecSetupX.exe H: 4
  O4 - Startup: Quick StartUp.lnk = C:\PENSOFT\fquick32.exe
  O4 - Startup: Start.lnk = C:\PENSOFT\Quick95.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O8 - Extra context menu item: View EXIF - C:\ViewEXIF\EXIF.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Easy Computing Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PC Cleaner 2.0 Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\PROGRA~1\EASYCO~1\PCCLEA~1.0\POP-UP~1.DLL
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O20 - AppInit_DLLs: dufcjx8objpzrmdll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll
 • Hallo Reintje,

  Download Dllcompare: http://download.broadbandmedic.com/DllCompare.exe
  Controleer of in het veld naast de knop "Run Locate.com" de map Windows\System32 staat ingevuld.
  In het veld daar achter staat normaal *.dll ingevuld. Klik op het pijltje rechts ervan en selecteer *.*
  Klik op "Run Locate.com" en wacht tot de blauwe tekst in het midden van het scherm meldt "Completed the scan".

  Klik nu rechtsonder op de knop "Compare". Wanneer de melding verschijnt "Completed" klik je op de knop "Make a Log of what was found".
  Post deze log.

  Run Hijackthis en maak een nieuwe log.
  Post deze ook.

  groeten,
  Marc
 • dubbelpost
 • Hallo Marc,
  bedankt voor de reactie. Ik reageer laat omdat mijn systeem mij vrijdag helemaal in de staak liet. Met veel kunt en vliegwerk kan ik er nu weer gebruik van maken en heb direct de acties uitgevoerd die je mij hebt aanbevolen. Hier komen de logs:

  * DLLCompare Log version(1.0.0.125)
  Files Found that Windows does not See or cannot Access
  *Not everything listed here means you are infected!
  ________________________________________________

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\a.exe Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\bridge.dll Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\cdplay~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\d2kpax.dll Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\d2kpax.exe Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ezirio~1 Wed 3 Mar 2004 11:42:40 A..H. 19 0,02 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\jac.dll Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\logonu~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:16 A..HR 488 0,48 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mcc.exe Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc421.dll Wed 11 Sep 2002 6:00:00 A..H. 20.487 20,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcp60.dll Wed 4 Aug 2004 9:03:16 A.SH. 413.696 404,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\msxslab.dll Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncpacp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwccpl~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\oleaut32.dll Wed 4 Aug 2004 9:03:18 ..SH. 553.472 540,50 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe Wed 4 Aug 2004 9:03:34 ..SH. 12.288 12,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\sapicp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\selase~1 Wed 3 Mar 2004 11:54:10 A..H. 19 0,02 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\services Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\system32.dll Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\window~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:16 A..HR 488 0,48 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winpro~1.exe Mon 22 Nov 2004 10:47:08 ..SHR 0 0,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\wuaucp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\{83fd3~1.dat Wed 12 Feb 2003 17:50:54 A.SH. 32 0,03 K
  ________________________________________________

  2.341 items found: 2.293 files (24 H/S), 48 directories (2 H/S).
  Total of file sizes: 438.828.807 bytes 418,50 M

  Administrator Account = True

  AppInit_DLLs value = kxwu8vzmg9s7lydll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll (not hidden)
  ——————–End log———————


  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:00:00, on 22-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WT32EXE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\system32\tblmouse.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe
  C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\RECYCLER\NPROTECT\00368437.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\DOCUME~1\Roelof_2\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {467FAEB2-5F5B-4c81-BAE0-2A4752CA7F4E} - C:\WINDOWS\system32\URTVI9~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - (no file)
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TBLFUNC] tblmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\QDCSFS.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Control handler] C:\WINDOWS\system32\l58cv8jbtbflthd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [udtablet] C:\WINDOWS\udtablet\UDSetup.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RFAgent] C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\RECYCLER\NPROTECT\00368437.EXE" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O8 - Extra context menu item: View EXIF - C:\ViewEXIF\EXIF.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O20 - AppInit_DLLs: kxwu8vzmg9s7lydll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll  Ik hoop dat je er wat weet uit te halen en mij verder kunt helpen. Bedankt.
 • Hallo Reintje,

  Download CWShredder.
  Gebruik het programma voorlopig nog niet.

  Download het regfiletje cwsswapx.reg.
  Unzip het, sla het op, op je bureaublad.

  Download Pocket KillBox
  Unzip het programma naar je bureaublad.
  Klik op killbox.exe.
  Selecteer de optie “Delete on reboot”.
  In het veld “Full path of file to delete" Kopieer en plak je het volgende:
  [code:1:27b32f6be0]
  c:\windows\system32\kxwu8vzmg9s7lydll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll
  [/code:1:27b32f6be0]
  Klik op de knop met de rode cirkel en het witte kruis.
  Wanneer het programma vraagt om nu te rebooten, Klik je op "NO".
  In het veld “Full path of file to delete" Kopieer en plak je het volgende:
  [code:1:27b32f6be0]
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\a.exe
  [/code:1:27b32f6be0]
  Wanneer het programma vraagt om nu te rebooten, Klik je op "NO".
  Doe dit ook voor de volgende bestanden:
  [code:1:27b32f6be0]
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\bridge.dll
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\d2kpax.dll
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\d2kpax.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\jac.dll
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mcc.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\msxslab.dll
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\system32.dll
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winpro~1.exe
  C:\WINDOWS\system32\URTVI9~1.DLL
  [/code:1:27b32f6be0]
  Wanneer je het laatste bestand ingeeft, geef je het programma toestemming om te rebooten door op de knop "YES" te klikken.

  Controleer na de reboot of deze bestanden effectief verdwenen zijn.
  Indien niet dan probeer je opnieuw. (belangrijk is dat zeker dit bestand weg is: kxwu8vzmg9s7lydll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll)

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:27b32f6be0]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://win-eto.com/sp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://win-eto.com/hp.htm?id=9
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://win-eto.com/sp.htm?id=9

  O2 - BHO: (no name) - {467FAEB2-5F5B-4c81-BAE0-2A4752CA7F4E} - C:\WINDOWS\system32\URTVI9~1.DLL

  O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [Control handler] C:\WINDOWS\system32\l58cv8jbtbflthd.exe

  O20 - AppInit_DLLs: kxwu8vzmg9s7lydll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dll.dl
  [/b:27b32f6be0]

  Start CWShredder. Klik op de "Fix" knop.

  Download the Hoster. Unzip het programma, run het, klik op Restore Original Hosts, klik op OK en sluit het programma af.

  Ga naar je bureaublad en dubbelklik op het regfile cwsswapx.reg.
  Wanneer gevraagd wordt om de wijzigingen aan het register toe te voegen, geef je hiervoor de toestemming.

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\system32\l58cv8jbtbflthd.exe <–dit bestand

  Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP%
  Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: configuratiescherm - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.

  Start DllCompare nog een keer en maak een nieuw logje (zelfde methode als hierboven beschreven.)
  Post ook de inhoud van dit logje.

  Gebruik je Spywsweeper nog?
  Controleer even of er in de map c:\windows\system32 een bestand voorkomt dat services noemt. Dit bestand heeft geen extensie.
  (Er staat een legitiem bestand services.exe maar die moeten we niet hebben.)

  Succes.
  Marc
 • Marc,
  bedankt voor je werk.
  Hieronder de logs die ik heb gemaakt na alle acties uitgevoerd te hebben.
  Overigens begrijp ik de vraag of ik spysweeper nog gebruik en de verwijzing naar een bepaald betsnad niet helemaal (laatste 3 regels) Is het de bedoeling dat ik het bestand services verwijder?

  * DLLCompare Log version(1.0.0.125)
  Files Found that Windows does not See or cannot Access
  *Not everything listed here means you are infected!
  ________________________________________________

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\cdplay~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ezirio~1 Wed 3 Mar 2004 11:42:40 A..H. 19 0,02 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\logonu~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:16 A..HR 488 0,48 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc421.dll Wed 11 Sep 2002 6:00:00 A..H. 20.487 20,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcp60.dll Wed 4 Aug 2004 9:03:16 A.SH. 413.696 404,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncpacp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwccpl~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\oleaut32.dll Wed 4 Aug 2004 9:03:18 ..SH. 553.472 540,50 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe Wed 4 Aug 2004 9:03:34 ..SH. 12.288 12,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\sapicp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\selase~1 Wed 3 Mar 2004 11:54:10 A..H. 19 0,02 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\window~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:16 A..HR 488 0,48 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\wuaucp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\{83fd3~1.dat Wed 12 Feb 2003 17:50:54 A.SH. 32 0,03 K
  ________________________________________________

  2.329 items found: 2.281 files (14 H/S), 48 directories (2 H/S).
  Total of file sizes: 438.222.415 bytes 417,92 M

  Administrator Account = True

  ——————–End log———————


  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 16:40:23, on 23-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\DOCUME~1\Roelof_2\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TBLFUNC] tblmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\QDCSFS.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [udtablet] C:\WINDOWS\udtablet\UDSetup.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RFAgent] C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O8 - Extra context menu item: View EXIF - C:\ViewEXIF\EXIF.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
 • Hallo Reintje,

  Kan het zijn dat je de nieuwe log gemaakt hebt in veilige modus?
  Herstart de computer in normale modus en maak een nieuwe Hijackthislog. Post deze.

  Het programma spysweeper is je niet bekend?
 • Reintje,

  Nog even dit
  Het bestand c:\windows\system32services.exe is een legitiem windows bestand, en moet blijven staan.
  Volgens je log zou er in de map system32 ook een bestand staan dat services noemt (zonder extensie). Het is 0 kb groot. Dit bestand c:\Windows\system32\services mag je verwijderen.

  groeten,
  Marc
 • Ik heb inderdaad de hijacklog gemaakt in de veilige modus. Hieonder de goede versie.
  Het programma spysweeper ken ik wel en gebruik ik ook, maar ik kan je opmerking in de post niet plaatsen.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:59:49, on 23-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\tblmouse.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe
  C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WT32EXE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\DOCUME~1\Roelof_2\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zurf.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TBLFUNC] tblmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\QDCSFS.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [udtablet] C:\WINDOWS\udtablet\UDSetup.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\PROGRA~1\Zinio\ZDLM.exe /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [RFAgent] C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\RECYCLER\NPROTECT\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CsinsmNT.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm
  O8 - Extra context menu item: View EXIF - C:\ViewEXIF\EXIF.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
 • Hier ben ik even weer. Ik heb het bestandje verwijderd.
  Ik heb nu de indruk dat alles weer normaal is.
  Als gevolg van alle problemen heb ik zoals ik al heb aangegeven mijn computer 3 dagen niet kunnen gebruiken omdat hij er gewoonweg de brui aan gaf. Of er een verband is met de opgelopen besmetting kan ik niet beoordelen. Mijn zwager heeft de computer weer aan de loop gekregen, maar daarbij is er wel wat beschadigd.
  Ik heb 2 harde schijven van elk 120 Gb.
  De eerste harde schijf heb ik opgedeeld in 2 partities. Op de 2e partitie staan voor mij belangrijke bestanden o.a. enkele duizenden foto's. (ik weet het ik had een backup moeten maken :oops: ).
  Het probleem dat ik nu nog heb is dat de 2e partitie van de 1e schijf niet meer bereikbaar is. Als ik het station aanklik dan krijg ik de vraag dat de schijf niet geformateerd is en of ik dat nu wil doen. Uiteraard heb ik dat niet gedaan, maar ik vraag me wel af hoe ik de bestanden weer terug kan halen.
  Heb je enig idee?
 • Hallo Reintje,

  Log ziet er goed uit.
  Wat me opvalt ivm spysweeper is de map waarvan deze opstart: C\recycler\ntprotect.


  Schakel systeemherstel uit, Herstart de computer, schakel systeemherstel weer in.
  Systeemherstel uitschakelen.

  Bezoek de Windows Update Site. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn.

  Installeer ook SpywareBlaster en Spywareguard.
  Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren.
  Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je hier.

  Tot slot zou ik nog heel graag een nieuw logje zien van dll.compare.

  Wat betreft je vraag ivm de partitie / data die je kwijt bent: Probeer dit eens: http://www.pcinspector.de/file_recovery/nl/welcome.htm

  Lukt het hier niet mee dan kan je altijd een nieuwe thread starten in anders software.


  groeten,
  Marc
 • Hallo Marc,
  Heel veel dank voor de hulp bij het oplossen van de problemen, wat betreft de harde schijf zal ik het proberen via de door jou gegeven link.
  Hieronder nog de log van dll.compare

  groeten
  Reintje

  * DLLCompare Log version(1.0.0.125)
  Files Found that Windows does not See or cannot Access
  *Not everything listed here means you are infected!
  ________________________________________________

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\cdplay~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ezirio~1 Wed 3 Mar 2004 11:42:40 A..H. 19 0,02 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\logonu~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:16 A..HR 488 0,48 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc421.dll Wed 11 Sep 2002 6:00:00 A..H. 20.487 20,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcp60.dll Wed 4 Aug 2004 9:03:16 A.SH. 413.696 404,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncpacp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwccpl~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\oleaut32.dll Wed 4 Aug 2004 9:03:18 ..SH. 553.472 540,50 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe Wed 4 Aug 2004 9:03:34 ..SH. 12.288 12,00 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\sapicp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\selase~1 Wed 3 Mar 2004 11:54:10 A..H. 19 0,02 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\window~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:16 A..HR 488 0,48 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\wuaucp~1.man Tue 26 Aug 2003 12:58:10 A..HR 749 0,73 K
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\{83fd3~1.dat Wed 12 Feb 2003 17:50:54 A.SH. 32 0,03 K
  ________________________________________________

  2.331 items found: 2.283 files (14 H/S), 48 directories (2 H/S).
  Total of file sizes: 438.205.113 bytes 417,90 M

  Administrator Account = True

  ——————–End log———————
 • Dit ziet er ook goed Reintje.
  Veel succes nog bij de recovery van je foto's / data.
  Marc

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.