Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT Log

Anoniem
[BB]Shadow
2 antwoorden
 • Ik heb van de meeste dingen al opgezocht wat ze zijn en doen.. magoed over een paar twijfel ik… dus graag jullie mening over welke dingen weg kunnen.

  Bij voorbaat dank,


  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:44:28, on 21-11-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  D:\AVGANT~1\avgserv.exe
  C:\PROGRA~1\Ontrack\Fix-It\mxtask.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  D:\WinAmp 5.01\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  D:\videocodecs\real\Update_OB\realsched.exe
  D:\MSN\MSN+\MSN + 3\MsgPlus.exe
  D:\AVGANT~1\avgcc32.exe
  D:\DU Meter\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\BorgIRC 2.56b\mirc.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  D:\WinAmp 5.01\Winamp\winamp.exe
  D:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tweakers.net/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tweakers.net
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6C2061F9-1CA1-D4E9-A682-E7EEABCD622B} - (no file)
  O2 - BHO: McAfee Privacy Service - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\WinAmp 5.01\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\videocodecs\real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\MSN\MSN+\MSN + 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] D:\AVGANT~1\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] D:\DU Meter\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\McRegWiz.exe /autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\MSN\MSN+\MSN + 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: BorgIRC NL.lnk = D:\BorgIRC 2.56b\mirc.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
  O4 - Startup: Winamp.lnk = D:\WinAmp 5.01\Winamp\winamp.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office XP Pro\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = D:\SpySubtract\SpySub.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp.dll' missing
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
 • [quote:fae38003d1="[BB]Shadow"]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {6C2061F9-1CA1-D4E9-A682-E7EEABCD622B} - (no file)
  [TkBellExe] "D:\videocodecs\real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp.dll' missing
  [/quote:fae38003d1]
  dit [u:fae38003d1][size=18:fae38003d1]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.