Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HijackThis] Wie o wie verhelpt de spyware?

Anoniem
None
5 antwoorden
 • De computer van mijn vader heeft last van zeer veel, en volgens mij ook hardnekkige spyware. Winpatrol blijft telkens meldingen van één of ander programma, [b:4435caacdb]urlw.exe[/b:4435caacdb] genaamd, geven. Ook doet de netwerkkaart het nu niet; mijn vader had de netwerkkaart gedisabled zodat er even geen troep op de pc kon komen, en zodat ik de anti-spyware progs kon installeren. Ik heb wel eerst Ad-Aware gedraaid, maar ik heb deze bestanden maar weer teruggezet in de hoop dat het internet het weer zou doen op die pc. Dus er zijn nu GEEN bestanden meer in quarantine gezet met Ad-Aware.
  Graag daarom jullie advies wat wel en wat niet te fixen is met deze log:  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 18:51:43, on 23-11-2004
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\cba\pds.exe
  C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\cba\xfr.exe
  C:\WINNT\system32\MsgSys.EXE
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\anvshell.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe
  C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\WDM\Full\Mixer.exe
  C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe
  C:\PROGRA~1\Adaptec\EASYCD~1\CreateCD\CreateCD.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\EcCalc\ectray32.exe
  C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe
  C:\Program Files\Reality Fusion\Reality Fusion GameCam SE\Program\RFTRay.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Anti-Spyware Tools\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchxl.com/ie/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.spartakorfbal.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: CATLEvents Object - {60112085-E1CE-4e0e-823A-EBB1AD98804C} - C:\DOCUME~1\eric\LOCALS~1\Temp\lituyek.dat
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINNT\p_981116.exe /Q:A
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\AudioRack.exe /MixerStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NetPumper] "C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WarheadAtomicTime] C:\Program Files\Atomic Time\AtomicTime.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD] C:\PROGRA~1\Adaptec\EASYCD~1\CreateCD\CreateCD.exe -r
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Adaware Bootup] C:\Program Files\Lavasoft Ad-Aware\Ad-aware.exe /Auto /Log "C:\Program Files\Lavasoft Ad-Aware"
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: EuroConverter Systray.lnk = C:\Program Files\EcCalc\ectray32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe
  O4 - Global Startup: Reality Fusion GameCam SE.lnk = C:\Program Files\Reality Fusion\Reality Fusion GameCam SE\Program\RFTRay.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\System32\Shdocvw.dll
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\winnt\system32\lsp.dll' missing
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.spartakorfbal.nl
  O16 - DPF: {02BED220-FBC7-4392-93A2-3A50B056F78E} - http://down.plaxo.com/down/release/instub.cab
  O16 - DPF: {1A4DA620-6217-11CF-BE62-0080C72EDD2D} (MarqueeCtl Object) - file://F:\scripts\vbscript\marquee.ocx
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {52DFAE60-CEBF-11CF-A3A9-00A0C9034920} (BtnMenu Object) - file://F:\scripts\vbscript\btnmenu.ocx
  O16 - DPF: {59CCB4A0-727D-11CF-AC36-00AA00A47DD2} (Timer Object) - file://F:\scripts\vbscript\ietimer.ocx
  O16 - DPF: {99B42120-6EC7-11CF-A6C7-00AA00A47DD2} (Label Object) - file://F:\scripts\vbscript\ielabel.ocx
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://download.rfwnad.com/cab/dlaccell.CAB
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5BEAFE3C-32CF-4002-A79C-37DD0978ED95}: NameServer = 217.19.16.131,217.19.16.132  BVD,
  Ronaldotjuh
 • Ronaldotjuh,

  Raar logje is dit.

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig het volgende programma:
  ShopatHomeSelect Agent

  Werkt de uninstall niet dan doe je dit:
  Download LSPFix.
  Start het programma.
  Plaats een vinkje bij I know what I am doing.
  Zorg dat in het rechtse venster (remove venster) alle verwijzingen staan van: [b:a4ea7caae0]lsp.dll[/b:a4ea7caae0]
  (Let op enkel deze mogen in het remove-venster staan, geen anderen!!!)
  Klik op Finish en start de computer opnieuw.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:a4ea7caae0]
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - (no file)

  O2 - BHO: CATLEvents Object - {60112085-E1CE-4e0e-823A-EBB1AD98804C} - C:\DOCUME~1\eric\LOCALS~1\Temp\lituyek.dat

  O16 - DPF: {02BED220-FBC7-4392-93A2-3A50B056F78E} - http://down.plaxo.com/down/release/instub.cab
  O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://download.rfwnad.com/cab/dlaccell.CAB
  [/b:a4ea7caae0]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP% Verwijder in deze map alle bestanden.


  Reboot de computer. Run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.

  Succes.
  Marc
 • Hier is de nieuwe log:


  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 21:11:43, on 24-11-2004
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\cba\pds.exe
  C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\cba\xfr.exe
  C:\WINNT\system32\MsgSys.EXE
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\anvshell.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\WDM\Full\Mixer.exe
  C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe
  C:\PROGRA~1\Adaptec\EASYCD~1\CreateCD\CreateCD.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\EcCalc\ectray32.exe
  C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe
  C:\Program Files\Reality Fusion\Reality Fusion GameCam SE\Program\RFTRay.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Anti-Spyware Tools\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchxl.com/ie/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.spartakorfbal.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINNT\p_981116.exe /Q:A
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\AudioRack.exe /MixerStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [WarheadAtomicTime] C:\Program Files\Atomic Time\AtomicTime.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD] C:\PROGRA~1\Adaptec\EASYCD~1\CreateCD\CreateCD.exe -r
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Adaware Bootup] C:\Program Files\Lavasoft Ad-Aware\Ad-aware.exe /Auto /Log "C:\Program Files\Lavasoft Ad-Aware"
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: EuroConverter Systray.lnk = C:\Program Files\EcCalc\ectray32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe
  O4 - Global Startup: Reality Fusion GameCam SE.lnk = C:\Program Files\Reality Fusion\Reality Fusion GameCam SE\Program\RFTRay.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\System32\Shdocvw.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.spartakorfbal.nl
  O16 - DPF: {1A4DA620-6217-11CF-BE62-0080C72EDD2D} (MarqueeCtl Object) - file://F:\scripts\vbscript\marquee.ocx
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {52DFAE60-CEBF-11CF-A3A9-00A0C9034920} (BtnMenu Object) - file://F:\scripts\vbscript\btnmenu.ocx
  O16 - DPF: {59CCB4A0-727D-11CF-AC36-00AA00A47DD2} (Timer Object) - file://F:\scripts\vbscript\ietimer.ocx
  O16 - DPF: {99B42120-6EC7-11CF-A6C7-00AA00A47DD2} (Label Object) - file://F:\scripts\vbscript\ielabel.ocx
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
 • Ziet er al beter uit.
  Breng nog een bezoekje aan de windows update site.

  Hoe is de situatie nu?
 • Alles doet het weer, dus de netwerkkaart ook.

  Hartsikke bedankt!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.